Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Erfgoed en dementie

door Bart De Nil en Herlinde Dely

In Vlaanderen leven vandaag naar schatting zo’n 116.000 mensen met dementie. En dat cijfer zal tegen 2020 oplopen met maar liefst 30%! Deze gids is bedoeld voor medewerkers van cultuur- en erfgoed-instellingen en -organisaties die op basis van hun collectie en bijhorende expertise een aanbod willen creëren voor mantelzorgers en personen met dementie. Ook referentiepersonen dementie en andere hulpverleners in de eerste lijn krijgen in deze publicatie inspiratie en handvaten en maken kennis met de beschikbare reminiscentietechnieken in de erfgoedsector. Omgaan met dementie is immers een maatschappelijke uitdaging die een intersectorale samenwerking en kennisdeling noodzakelijk maakt.

Reminiscentie is een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming. Het is een aspect van het menselijk geheugen en herinnering. Reminiscentiewerk maakt in de ouderenzorg gebruik van dit fenomeen. Reminiscentiewerk bestaat uit interventies die bedoeld zijn om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vervolgens deze herinneringen mondeling, schriftelijk of beeldend vorm te geven.
Het doel van reminiscentiewerk is:
  • Recht doen aan de identiteit van de deelnemer, wat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden.
  • Presentatie van de beleving van het eigen verleden.
Omdat de creatie van een dergelijk aanbod impliceert dat de mantelzorger hierbij betrokken wordt, staan we in deze gids uitvoerig stil bij zowel mantelzorg als de persoon met dementie. In dit boek vindt u een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden, staan we stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, krijgt u een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen en geven we enkele inspirerende praktijkverhalen.

De erfgoedsector kan helpen in het ontwikkelen van zogenaamde reminiscentie-instrumenten en therapieën. Zo hebben musea, archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedorganisaties de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod op maat te ontwikkelen. Precies omdat de lokale context en herkenbaarheid zeer belangrijk is in de omgang met personen met dementie. Ten slotte kunnen ze ook helpen om mensen uit hun sociaal isolement te halen. 

Dit is een uitgave in samenwerking met FARO, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. 

Lees meer

Standaard
Boek € 29,00
Boek + e-book (5 downloads) € 39,00
E-book (5 downloads) € 25,00

Details

Erfgoed en dementie
Auteur(s): Bart De Nil en Herlinde Dely
ISBN: 978-2-509-02539-5

Over de auteur(s)

Bart De Nil (°1970), historicus, werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur en arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als senior stafmedewerker met als voornaamste taken veldintermediair archieven en praktijkontwikkeling en -ondersteuning op het vlak van digitaal erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 het IBBT-ICON project EPICS. Een van zijn stokpaardjes is het creëren van een sociale meerwaarde door erfgoedinstellingen. In dit verband werkt hij vooral rond armoede en dementie. In zijn vrije tijd engageert hij zich binnen de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en werkt hij mee aan verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

Herlinde Dely (°1987) werkt als lector en onderzoekscoördinator verpleegkunde aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Als lector neemt ze de lijn ouderenzorg en mantelzorg voor haar rekening. In haar onderzoekswerk staan de thema’s mantelzorg, ouderenzorg en dementie centraal. In 2015 verscheen haar eerste boek ‘De Schat van je Leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie’. Herlinde is master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KU Leuven) en rondt momenteel haar opleiding master in management, zorg en beleid in de gerontologie (VUB) af.

Meer in deze rubriek

Cultureel erfgoed voor welzijn Bart De Nil (ed.)
Speldoos speelimpulsen Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Meer dan erfgoed. Bart De Nil en Ans Van de Cotte
Museum van het gevoel Olga Van Oost, Hildegarde Van Genechten en Roel Daenen
Noodprocedures in zwembaden Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
Lokaal Uitwisselingsforum Sportclubs Roel Van Caenegem (ISB)

Alle boeken in deze rubriek