Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Lokale besturen > VVSG > Welzijn > Gids Woonzorg 3de editie
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Gids Woonzorg 3de editie

Basisregelgeving

door Elke Verlinden

Voor de zorgsector is het Woonzorgdecreet al jaren het richtsnoer. Toch blijft het hele zorggebeuren gebonden aan een kluwen van regels. De vernieuwde “Gids Woonzorg” is daarom onmisbaar voor lokale mandatarissen, personeelsleden van thuiszorg en ouderenzorg en alle andere geïnteresseerden in woonzorg die overzicht willen behouden. De teksten zijn up-to-date tot mei 2016!

De vernieuwde derde editie schenkt extra aandacht aan het vrijwilligerswerk. Zowel binnen de thuiszorg als binnen de ouderenzorg spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Daarnaast vindt u de specifieke de regelgeving binnen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten voor logistieke hulp en de lokale dienstencentra.

Wie meer dan enkel het Woonzorgdecreet weten over de ouderenzorg vindt antwoorden op alle vragen in de ‘codex ouderenzorg’.


Lees meer

Standaard VVSG
Prijs € 29,00€ 25,00
VOLUMEKORTING

Vanaf 10 exemplaren: 10% korting.

Meerdere exemplaren?

Details

Gids Woonzorg 3de editie
Auteur(s): Elke Verlinden
ISBN: 9782509004321
Formaat: 148 x 210
Aantal pagina’s: 460

Over de auteur(s)

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308), alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (110), afvalintercommunales - Interafval (26), intercommunales voor streekontwikkeling (11) en andere intercommunale verbanden (22).

Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden.

De VVSG organiseert zich rond drie kerntaken:
- Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
- Belangenbehartiging
- De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Meer in deze rubriek

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie: LDC Inge Soens en Ruud Bourmanne
Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie: DGAT Inge Soens en Ruud Bourmanne
Psychosociale risico's op het werk Inger Verhelst & Yne Machiels
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg Els Messelis, Ellen Van Houdenhove, Jan Van Velthoven
Vergrijzing: actief of passief besturen? Joris Peeraer, Els Messelis
Wegwijzer naar een integrale hulpverlening Ria Vandaele

Alle boeken in deze rubriek