Home > Boeken > Management > Handboek management in de sociale economie
Bindwijze:
Losbladig (met abonnement, afl. gefactureerd tegen € 0,55/blz.)
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Handboek management in de sociale economie

door Nathalie Vallet, Astrid Coates (red.)

De sector van de sociale economie waarin men naast economische meerwaarde ook sociale doelstellingen wil realiseren, is in volle ontwikkeling. Een verdere uitbouw van de professionalisering is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Deze publicatie ten behoeve van leidinggevenden en stafmedewerkers in de sociale economie wil hefbomen aanreiken om binnen de sector de ontwikkeling van de organisaties verder te versterken. Het boek biedt een breed palet aan managementtools en -methodieken, gebaseerd op jarenlange ervaring. De lezer kan het handboek dan ook gebruiken in functie van zijn eigen vragen en specifieke situaties.

Het handboek wordt opgedeeld in een reeks katernen die telkens een bepaald onderdeel van het management behandelen.

  • Beleidscontext
  • Organisatieontwikkeling
  • Financieel management 
  • Personeelsmanagement 
  • Verkoop en marketing 
  • Productie, diensten en logistiek

De basiswaarden van de sociale economie zoals medezeggenschap, transparantie, openheid en dialoog, lokale inbedding, duurzaamheid van onderneming en tewerkstelling … worden zichtbaar via de managementaanpak, modellen en voorbeelden die binnen elk subthema behandeld worden. Niet de regel of methodiek staan centraal maar juist de toepassing en de eigenheid binnen de sociale economie worden toegelicht.

Het boek wordt een onmisbaar handboek voor iedereen met een managementfunctie binnen de sociale economie. Zowel medewerkers uit beschutte en sociale werkplaatsen, als uit invoegbedrijven, werkervaringsinitiatieven, startcentra … en ook lokale overheden en coöperaties en organisaties met voldoende affiniteit met de sociale economie kunnen nuttig gebruik maken van de talrijke inzichten en toepassingen.

Van handboek naar cahierreeks

In 2014 wordt het abonnement verdergezet in de vorm van een cahierreeks. De cahiers zijn themanummers die op aangeven van de sector zelf bepaalde hete hangijzers in de praktijk benaderen. Het zijn thema’s met consequenties voor de sector. 

Een cahier is een open forum en biedt plaats aan verschillende soorten bijdragen: duiding vanuit de overheid, opiniestukken vanuit de koepels en het middenveld, voorbeelden en cases vanuit de koepels en het middenveld; deze bijdragen zijn ‘verduidelijkend en zeer concreet’, good tools vanuit de ondersteuningsorganisaties …

Eerste cahier: maart 2014 

Thema: Maatwerk

Hoofdredactie: Nathalie Vallet (Artesis) en Astrid Coates (CESOC)

Organisaties van de verschillende deelsectoren binnen de social profit worden momenteel geconfronteerd met wijzigende beleidskaders. Dit geldt ook voor de sector van de sociale economie. Zo werd op 3 juli 2013 het Decreet Maatwerk bij collectieve inschakeling aangenomen door het Vlaams Parlement en vervolgens bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Momenteel is het nog wachten op het uitvoeringsbesluit, maar de effectieve startdatum is alvast voorzien rond 1 juli 2014.

Het is duidelijk dat dit decreet heel wat veranderingen zal teweegbrengen. Toch zijn er momenteel nog veel vragen in de sector. Vooral de praktische uitwerking en het financieel plaatje blijven onduidelijk (bv. zullen de budgetten volstaan? Zullen de zwakste medewerkers uit de boot vallen?). Er worden verder ook vragen gesteld bij de toenemende rol van de VDAB, of de doorstroom wel haalbaar zal zijn maar ook bij de toenemende druk op schaalvergroting (en meer concurrentie) als gevolg van dit decreet. Wel kan dit nieuw beleidskader uiteraard ook voor nieuwe kansen zorgen in het kader van sociaal ondernemerschap en kunnen potentiële nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe opportuniteiten zorgen.

In dit themanummer wordt vooral stilgestaan bij de verschillende managementvraagstukken die zich naar aanleiding van het Maatwerkdecreet stellen voor heel wat de leidinggevenden in de sociale economie sector. 

Lees meer

Standaard
Prijs € 59,00

Details

Handboek management in de sociale economie
Losbladig (met abonnement, afl. gefactureerd tegen € 0,55/blz.)
Auteur(s): Nathalie Vallet, Astrid Coates (red.)
Formaat: 195 x 230

Over de auteur(s)

Zijn vertegenwoordigd in de redactieraad: het Departement Werk en sociale economie, VOSEC, HIVA, UA, Koepel Lokale Diensteneconomie, SST, VLAB, VVSG, ESF, Hefboom en Febecoop Adviesbureau.

Meer in deze rubriek

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie Simonne Vermeylen
Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 2de editie Ed. Theo Wijnen
Intervisie Stef Herman
You are management Stad Antwerpen
Gezichten spreken Theo Wijnen i.s.m. Heidi Declercq, Jos Geebelen & Paul Geypen
Happonomy - Roadmap naar Utopia Bruno Delepierre

Alle boeken in deze rubriek