Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Intervisie

Hefboom voor kwaliteit

door Stef Herman

Steeds meer organisaties en lokale besturen omarmen de intervisiemethode als belangrijke leer- en werkvorm voor professionele werkers. Leden van het managementteam, andere leidinggevenden, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, kwaliteitscoördinatoren, stafmedewerkers en anderen nemen geregeld de tijd voor reflectie op hun eigen professioneel handelen. Ook wordt de methode vaker toegepast als onderdeel binnen een traject voor management- en leiderschapsontwikkeling.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Er wordt met andere woorden geleerd van ervaringen. Veel diensten en teams beschikken immers over een reservoir van niet gearchiveerde en dus ook niet gebruikte ervaringskennis, of ‘knowhow’. Intervisie maakt het precies mogelijk die onaangeboorde ervaringswijsheid te ontsluiten en vruchtbaar te maken.

In deze pocket zoomt auteur Stef Herman eerst in op de relatie tussen leren en reflecteren en de intervisie als reflectieve leervorm. Vervolgens besteedt hij aandacht aan aanverwante werk- en leervormen, zoals coaching, supervisie, werkoverleg, e.a. Daarna biedt hij een basisconcept en grondstructuur aan voor het intervisieleren en leest u welke stappen deel uitmaken van een begeleid traject. In het laatste hoofdstuk gaat de auteur in op de thema’s vervolmaking en meesterschap: wat verstaan we onder deskundigheid, vakmanschap, adequaat professioneel gedrag, professionaliteit. Hij sluit af met enkele aanbevelingen hoe u op weg kunt gaan naar het bereiken van ‘meesterschap’. 

Met deze pocket in de reeks ‘Professionele Vaardigheden’ willen we managers, leidinggevenden, medewerkers en bestuurders ontvankelijk maken voor de kracht van reflectieve leervormen, in het bijzonder intervisie. Intervisie kan volgens ons het klokhuis vormen van een duurzaam kwaliteitsbeleid.

Lees meer

Standaard
Prijs € 39,00
VOLUMEKORTING

Vanaf 10 exemplaren: 10% korting.

Meerdere exemplaren?
ABONNEMENT MET JAARPRIJS

Dit handboek wordt verkocht met jaarabonnement.
De juiste prijs van het abonnement wordt berekend op basis van de instapmaand. Contacteer Politeia om uw prijs te kennen.

Meer info

Details

Intervisie Abonnement met jaarprijs.
Auteur(s): Stef Herman
ISBN: 978-2-509-03077-
Formaat: 16x24 cm
Aantal pagina’s: 180

Over de auteur(s)

Stef Herman volgde een cognitieve gedragstraining (REBT of Rational Emotive Behavior Training) in Nijmegen en is geautoriseerd trainer ‘Kernkwaliteiten’. Hij was als lector verbonden aan de Arteveldehogeschool, Afdeling Sociaal Werk, en werkte als freelance medewerker mee in het Vormingscentrum voor OCMW’s van de VVSG.

Meer in deze rubriek

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed Dirk Neefs
Wegwijs in publiek-private samenwerking Kenniscentrum PPS
Durven met dienstverlening - Praktijkboek Bart Noels (ed.)
De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed Marijke De Lange
Lokaal financieel management Jan Leroy (red.)
Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed.)

Alle boeken in deze rubriek