Home > Boeken > Lokale besturen > VVSG > Werking & organisatie > Service design toolkit
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Service design toolkit

door Kristel Van Ael, Mieke Daniels, Ingrid Vandenhoudt

Service design gaat uit van een integrale kijk op de dienstverlening. De wisselwerkingen van de gebruiker met een dienst worden van A tot Z bestudeerd en uitgewerkt.

Na een grondige visuele analyse van de dienst, worden de stappen in kaart gebracht die de gebruiker moet doorlopen om zijn doel te bereiken waarna oplossingen worden bedacht en gevisualiseerd over de diensten heen. De dienstverlening, de processen en de verschillende actoren worden op een visuele manier voorgesteld, waarna over de gehele organisatie heen, naar oplossingen kan gestreefd worden.

Service design kent vele toepassingen. Iedere vorm van dienstverlening komt ervoor in aanmerking: bibliotheken, zwembaden, cultuurcentra, ziekenhuizen, scholen, politiekantoren, woon- en zorgcentra, kinderopvang en ga zo maar door. Service design is gemakkelijk en snel aan te leren. Het is eerder een werkwijze en een manier om de dingen te bekijken dan een specifieke vaardigheid.

In deze toolkit vindt u naast een gedetailleerd stappenplan een hele reeks praktische instrumenten om zelf workshops te organiseren binnen uw organisatie onder de vorm van posters, stickers, kaartjes, templates enzovoort. .

De toolkit is het resultaat van een samenwerking tussen Design Vlaanderen, de VVSG, Namahn en Yellow Window.

Lees meer

Standaard
Prijs € 49,00

Details

Service design toolkit
Auteur(s): Kristel Van Ael, Mieke Daniels, Ingrid Vandenhoudt
ISBN: 978-2-509-008176

Over de auteur(s)

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308), alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (110), afvalintercommunales - Interafval (26), intercommunales voor streekontwikkeling (11) en andere intercommunale verbanden (22).

Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden.

De VVSG organiseert zich rond drie kerntaken:
- Ondersteuning & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
- Belangenbehartiging
- De VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Meer in deze rubriek

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed Dirk Neefs
Intervisie Stef Herman
Wegwijs in publiek-private samenwerking Kenniscentrum PPS
Durven met dienstverlening - Praktijkboek Bart Noels (ed.)
De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed Marijke De Lange
Lokaal financieel management Jan Leroy (red.)

Alle boeken in deze rubriek