Home > Boeken > Verenigingen > Vrijwilligers > Spreek Vrijwilligs
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Spreek Vrijwilligs

Beter informeren en communiceren over vrijwilligerswerk

door Eva Hambach

Het project Spreek Vrijwilligs wil het vrijwilligerswerk een krachtige stem geven.
Door in het beleid en de visie van de werking voldoende aandacht te ontwikkelen voor informatie en communicatie over vrijwilligerswerk, door de vrijwilligers zelf in te schakelen om onze ‘vrijwilligerstaal’ te verfijnen, te detailleren, er nog meer mee uit te pakken.

Met de tips en inspirerende voorbeelden uit deze publicatie kan je aan de slag gaan om het vrijwilligerswerk duidelijker op de kaart te zetten. De auteur belicht twee grote invalshoeken: aan de ene kant ligt de focus op hoe je zelf nog beter Vrijwilligs kan spreken, aan de andere kant gaat de aandacht naar de vraag hoe je anderen Vrijwilligs kan laten spreken.

Door Vrijwilligs te spreken kunnen we heel wat troeven uitspelen: meer mensen aantrekken tot vrijwilligerswerk; de drempel tot engagement verlagen; uitpakken met de diversiteit en de kracht van het vrijwilligerswerk; de vrijwilligersvoetafdruk vergroten; de organisatie versterken. Deze publicatie wil dus het vrijwilligerswerk een duwtje in de rug geven door de sterkte ervan meer naar buiten te brengen.

Lees meer

Standaard
Prijs € 11,00

Details

Spreek Vrijwilligs
Auteur(s): Eva Hambach
ISBN: 978-2-509-01161-9
Formaat: 148 x 210
Aantal pagina’s: 36

Over de auteur(s)

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw richt zich voornamelijk op de ondersteuning van vrijwilligerswerkingen, het werkveld op zich, netwerking met andere relevante organisaties in het middenveld, de diverse overheden, administraties en partners uit het bedrijfsleven.

Ze geven informatie over de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel, over de rechten en de plichten van vrijwilligers en -organisaties, over de manier waarop de regelingen geïmplementeerd kunnen worden en wat de juiste interpretaties zijn.
Vrijwilligerswerkingen kunnen bij hen ook terecht voor advies omtrent de instrumenten die ze ontwikkelen voor de uitbouw en/of de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Ze geven daarover advies ‘op maat’.

Het VSVw geeft alleen voordrachten en/of vormingssessies m.b.t. de rechten en plichten in het vrijwilligerswerk. Door het formuleren van bezorgdheden en standpunten van organisaties bij de betrokken overheden, trachten we een vrijwilligersvriendelijk klimaat te scheppen.

Meer in deze rubriek

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Kruispunt Migratie-Integratie vzw
Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? - MET ABONNEMENT Kruispunt Migratie-Integratie vzw
Ondernemerschap in de zorg Arthur Vleugels (ed.)
Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen Luc Ardies

Alle boeken in deze rubriek