Alle boeken: VVSG (188)

Jong gespuis in het gemeentehuis | pakket van 20 - 2e editie Debattle
Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed Dirk Neefs
Intervisie Stef Herman
Wegwijs in publiek-private samenwerking Kenniscentrum PPS
Code Nutswerken Christophe Claeys (ed.)

Durven met dienstverlening - Praktijkboek Bart Noels (ed.)
Verdichting van dichtbij bekeken Xavier Buijs (red.)
De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed Marijke De Lange
Lokaal financieel management Jan Leroy (red.)
Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19