Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Alle boeken: Overheid en recht (32)

Erfdienstbaarheden van openbaar nut
Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming Frankie Schram
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens | met abo Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens Kernredactie: Frankie Schram, Frederic Debusseré, Vincent Dooms, Isabel Plets, Brendan Van Alsenoy
Big Data Rapport Privacycommissie, Frank De Smet, bijgestaan door Cliff Beeckman en Dieter Verhaeghe (Secretariaat CBPL)

Het strafrechtelijk traject - 2de ed. Frank Schuermans en Damien Vandermeersch
Burger en bestuur - 8ste ed. Frankie Schram
Cyberrisico's - Een nieuwe dagelijkse realiteit voorgesteld in tien cases Marc Vael
Politiepocket Strafprocesrecht - 4de editie Christian De Valkeneer
Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext Frankie Schram

1 2 3 4