Alle boeken: Werking & organisatie (91)

Filter op thema: Lokale besturen > VVSG > Werking & organisatie

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed Dirk Neefs
Intervisie Stef Herman
Wegwijs in publiek-private samenwerking Kenniscentrum PPS
Durven met dienstverlening - Praktijkboek Bart Noels (ed.)
De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed Marijke De Lange

Lokaal financieel management Jan Leroy (red.)
Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy (ed.)
Doe-boek Starten met de omgevingsvergunning Joris De Belder, Pieter Sellenslagh en Roel Slegers
Codex overheidsopdrachten - editie 2017 Steven Van Garsse (ed.)
Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW Pieter Sellenslagh, Roel Seurs, Chesney Callens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10