lees dit bericht in uw browser

Risico-analyse

 • De burger wordt miskend in het moderne risicobeleid!
 • Hoe schat je risico’s in bij evenementen?
 • Welke technieken kan je hiervoor gebruiken?
 • Hoe ga je om met niet oplosbare problemen?
 • Evenementen na incidenten en de weerslag op het veiligheidsbeleid van volgende evenementen!

Weer
Meteorologische veiligheid bij manifestaties en evenementen. Het KMI ontwikkelde ‘Outside Event
Forecast’ als ondersteuning van de lokale overheden en organisatoren met betrekking tot het weer en manifestaties en evenementen.

Passieve veiligheid
In Gent introduceerde de brandweer drie nieuwe en innoverende politieverordeningen:

 • verordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard;
 • veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit;
 • Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (zonnepanelen).

Geluid
In 2011 keurde de Vlaamse Regering op voordracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen goed. 2012 geldt als overgangsjaar, de normen zullen gehandhaafd worden vanaf 1 januari 2013. In de voordracht komen de reglementering, het meten en registeren van het geluidsniveau, de handhaving en het belang van sensibilisatie aan bod.

ProgrammA

8u45

Onthaal met koffie

9u30

Welkom door André Denys, gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen

9u40

Inleiding door Ivan Saerens, voorzitter Onder de Draak vzw

9u45

De narrige burger die miskend wordt in het moderne risicobeleid
Prof. dr. Ira Helsloot,
Radboud Universiteit Nijmegen
Editor Journal of Contingencies and Crisis Management

11u15

Koffiepauze

11u35

Risicobeheersing – een subjectief objectief – leren uit ervaring
Bart Bruelemans, coördinator noodplanning Stad Antwerpen

12u35

Lunch

13u35

Meteorologische veiligheid bij manifestaties en evenementen
Dr. ir. David Dehenauw, meteorologist KMI Weerman VTM en Radio 2

14u35

Passief Veiligheidsbeleid van tijdelijke inrichtingen: drie nieuwe politiereglementen
Ir. Christian Van de Voorde, luitenant-kolonel Brandweer Gent

15u10

Vlaams beleid voor geluidsnormen op muziekactiviteiten
Brigitte Borgmans, adviseur Vlaams minister Joke Schauvliege

16u10

Receptie

Dagvoorzitter :Ivan Saerens, voorzitter Onder de Draak vzw

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie?

 • Organisatoren van concerten, festivals, evenementen e.a. in- en outdoormanifestaties
 • Politie, brandweer en civiele bescherming
 • Medische diensten
 • Burgemeesters en schepenen van jeugd, cultuur, feestelijkheden en sport
 • Jeugdconsulenten, preventie-ambtenaren, provinciebesturen en sportambtenaren
 • Marketingmanagers en beveiligingsfirma’s

Waar en wanneer?
Dinsdag 27 maart 2012 vn 9u15 tot 16u30. Flanders Expo, Maaltekouter

Kostprijs?
95 euro per persoon (excl. BTW).
In de deelnameprijs zijn inbegrepen: studiedag - syllabus - dranken - lunch - receptie

Inschrijven?
Inschrijven kan tot 26 maart 2012 via mail info@khis.be. Na uw inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling. Na betaling ontvangt u een persoonlijke uitnodiging, routebeschrijving en parkeerkaart. Annuleren kan enkel schriftelijk en uiterlijk tot en met 23 maart 2012.

Bestelbon
KHIS vzw, Lange Kruisstraat 6a - 9000 Gent
Rekeningnummer 737-0255836-90
IBAN: BE34 7370 2558 3690 - BIC: KREDBEBB

Info en organisatie
Organisatie: Katleen Haentjens
0472 97 88 48 - info@khis.be

Handboek
Deelnemers aan de studiedag genieten een korting van 30 euro (89 euro i.p.v. 119 euro) op het losbladig Handboek
Manifestaties en Evenementen
(twee kaften + CD-rom) bij intekening via de folder ingesloten bij de syllabus van de studiedag.