lees dit bericht in uw browser
Opleiding: Naar een toegankelijke gemeente (9 oktober)

Inter, VVSG en Politeia nodigen je van harte persoonlijk uit op de opleiding bij het boek Naar een toegankelijke gemeente.

Naar een toegankelijke gemeente

Werk jij aan een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie? Waar iedereen tot op hoge leeftijd goed en aangenaam kan wonen, leren, werken en dagelijkse dingen doen? En zich verplaatsen en ontspannen? Dan werk jij aan een toegankelijke gemeente!

 

Kan je daar nog wat hulp bij gebruiken? Met deze opleiding van Inter krijgt jouw bestuur hét referentiekader in handen voor een sterk en kwaliteitsvol toegankelijkheidsbeleid.

 

Voor wie?

Schepenen, algemeen directeuren, beleidsmedewerkers, verantwoordelijken voor toegankelijkheidsbeleid, verantwoordelijken van uiteenlopende beleidsdomeinen zoals patrimonium, ruimtelijke ordening, mobiliteit, communicatie, cultuur, vrije tijd, welzijn, …

 

 

Praktisch

Datum: Woensdag 9 oktober 2019
Locatie: Huis Madou, Bisschofsheimlaan 1-8 - 1000 Brussel

Prijs: 75 euro (publicatie en lunch inbegrepen)

 

Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2019

De plaats van afspraak is toegankelijk voor iedereen. Nood aan bepaalde voorzieningen? Duid het aan op het inschrijvingsformulier.

 

 

Programma

8.30 u. Onthaal
9.00 u.

Sprekers:
Tine Missinne, regio-coördinator bij Inter, contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid.

Caroline Delveaux, adviseur toegankelijkheid en Universal Design

 

Je krijgt inzicht in belangrijke basisprincipes:

  • integrale toegankelijkheid
  • Universal Design
  • de keten van toegankelijkheid

 

Je leert wat er allemaal meespeelt om goed en degelijk werk te maken van meer toegankelijkheid.

  • Wat is de rol van schepenen en leidinggevenden?
  • Hoe gebruik je de kennis van ervaringsdeskundige inwoners?
  • Waarom zijn sleutelfiguren met extra oog voor toegankelijkheid belangrijk?
  • Hoe kom je tot doordachte doelstellingen over alle beleidsdomeinen heen?
  • Hoe spaar je centen met een slim toegankelijkheidsbeleid?
  • Waar let je op bij de samenwerking met je plaatselijke huisvestingsmaatschappijen, mobiliteitsbedrijven, horeca,…?
  • Hoe helpt Inter je met belangrijke projecten, nieuwe ontwikkelingen en toegankelijke evenementen?

 

Hoe doet jouw gemeente het op dit moment? Maak samen met ons een eerste praktijkgerichte verkenning van het toegankelijkheidsbeleid in jouw gemeente.

 

Wat leer je uit de praktijkervaring van andere gemeenten?

13.30 u. Einde


 

Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2019

De plaats van afspraak is toegankelijk voor iedereen. Nood aan bepaalde voorzieningen? Duid het aan op het inschrijvingsformulier.

 

 

Dit boek is een uitgave van Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, in samenwerking met Politeia en de VVSG.

logos

 

 

 

Politeia op Twitter   Politeia op Facebook   Politeia op LinkedIn


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|LIST:ADDRESSLINE|* *|END:IF|*
uitschrijven voor deze nieuwsbrief   update gebruikersvoorkeuren