Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Sociaal beleid & werk > Bouwen aan een breed sociaal beleid
Bindwijze:
Losbladig (met abonnement, afl. gefactureerd tegen € 0,55/blz.)
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Bouwen aan een breed sociaal beleid

door Sabine Van Cauwenberghe, Peter Cousaert

Met Bouwen aan een breed sociaal beleid bieden we lokale mandatarissen, management en uitvoerders van sociaal beleid in gemeenten, steden en OCMW’s inspiratie.

Dit nieuwe handboek vervangt het losbladig werk Lokaal Sociaal Beleid dat sterk was opgebouwd vanuit de logica van het Decreet lokaal sociaal beleid. Het impulsbeleid vanuit Vlaanderen rond dit thema verloor de voorbije jaren aan kracht. Het lokaal sociaal beleid werd vooral verengd tot de bevoegdheden van de Vlaamse minister van welzijn. Ook door de ingrijpende veranderingen naar aanleiding van de planlastvermindering en de beheers- en beleidscyclus was het handboek aan heroriëntatie toe.

In deze crisistijd staat het sociaal beleid onder druk. De financiële basis voor beleid en ook de solidariteit en dus legitimiteit om een sociaal beleid te voeren, kalft af. Dit nieuwe handboek geeft lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid.

De sociale grondrechten vormen de basis van het boek. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat deze rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Dit handboek biedt ons in de toekomst de mogelijkheid om op belangrijke thema’s verder in te gaan. De invalshoek is zeer breed en biedt heel wat mogelijkheden voor gemeenten en OCMW’s. Deze brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter. Het is een rode draad die doorheen het beleid van gemeente en OCMW loopt en die op alle beleidsdomeinen ingrijpt en die ook veel samenwerking vraagt tussen het lokaal bestuur en andere partners op het grondgebied van de gemeente. In een tweede deel van dit handboek gaan we daarom in op de strategie in het sociaal beleid. Dit heeft te maken met interne werking en samenwerking met externe partners.

Een derde deel zal inzichten bieden in verband met toegankelijke hulp- en dienstverlening. De drempels die mensen ervaren in hun toegang tot dienstverlening is cruciaal in de stappen die zij kunnen zetten. Toegankelijkheid, proactief handelen en vermaatschappelijking van de zorg zijn dan ook thema’s die we in dit deel naar voren schuiven.

Opgelet: abonnees van het Handboek Lokaal sociaal beleid krijgen dit handboek automatisch toegestuurd. Zij hoeven niet te bestellen.

Lees meer

Standaard VVSG
Prijs € 79,00€ 59,00

Details

Bouwen aan een breed sociaal beleid
Losbladig (met abonnement, afl. gefactureerd tegen € 0,55/blz.)
Auteur(s): Sabine Van Cauwenberghe, Peter Cousaert
Formaat: 195 x 230

Over de auteur(s)

Peter Cousaert is stafmedewerker werkgelegenheids- en activeringsbeleid - projectcel werkwinkels bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Sabine Van Cauwenberge is stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Meer in deze rubriek

Burn-Out en Leiderschap Sonja Reckers
Codex Maatschappelijke Dienstverlening | Print abo VVSG en Inforum
Social Innovation Factory - Accelerating social innovation
De gemeente en de wereld Bert Janssens, Daan Janssens, Jan Verschueren
Welk OCMW is bevoegd Fabienne Crauwels, Peter Hardy
N-Z reeks Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven Jacques Mevis, Valentien Goethals

Alle boeken in deze rubriek