Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Zorg & welzijn > Handboek familiaal geweld
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Handboek familiaal geweld

door Helen Blow (red.)

Het Handboek Familiaal geweld is bedoeld voor praktijkwerkers en hun lijnverantwoordelijken in alle sectoren die te maken hebben met familiaal geweld. Ook de auteurs en de redactieraad komen uit de verschillende betrokken sectoren, soms dichtbij de praktijk, soms dichtbij het beleid.

Alle vormen van familiaal geweld komen in beeld: geweld tussen (ex)partners, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, geweld tussen broers en zussen, van kinderen naar hun ouders, van volwassen kinderen naar hun bejaarde ouders. Ook pleegouders, stiefouders, halfbroers en -zussen komen in het vizier.

Het boek geeft inzicht in de problematiek van familiaal geweld in de verschillende fasen. Er worden zowel screeningsinstrumenten aangeboden als handvaten en elementen voor visie en beleid om familiaal geweld aan te pakken. Voor alle soorten van familiaal geweld worden telkens volgende onderdelen aangeboden: Beschrijving, Beleid en regelgeving, Signalen, Concrete aanpak, Veelbelovende praktijken, Onderzoek. Het uiteindelijke doel van het boek is het bijdragen tot het goed omgaan met geweld in het gezin; dat betekent ook (een herhaling van) geweld vermijden, veiligheid bieden en geweld correct bestraffen, en vooral geleden leed helpen herstellen.

Lees meer

Standaard
Prijs € 79,00

Details

Handboek familiaal geweld
Auteur(s): Helen Blow (red.)
ISBN: 978-2-509-01135-0
Formaat: 195 x 230

Over de auteur(s)

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk komt op voor een maatschappelijk geëngageerd en professioneel sociaal werk op de eerste lijn, de ‘frontlijn’ van een snel evoluerende samenleving. Het biedt een forum om visies te vormen en kennis en ervaringen uit te wisselen, en het ontwikkelt competenties en methodieken. Kerndoel is een kwaliteitsaanbod van psychosociale eerstelijnshulp en de realisatie van grondrechten van mensen in een kwetsbare situatie.

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een expertisecentrum dat kennis, praktijkervaring en methodieken verzamelt, verrijkt en verspreidt. U kunt er terecht voor informatie en documentatie, advies en consult, en inbreng voor studiedagen, panels en in de media. Samen met en voor praktijkwerkers en praktijkbegeleiders ontwikkelt het Steunpunt visies, concepten, methodieken en handelingskaders voor sociaal werk op de eerste lijn. Dat concretiseren ze in een aanbod van publicaties, vorming en training.

Het Steunpunt ondersteunt de beleidsvorming in de sector door beleidsdossiers en beleidsadviezen op te stellen, door de dialoog tussen overheid en sector te begeleiden, en door een actieve rol te spelen in de bredere beleidsnetwerk waarin de CAW’s zich engageren. Daarnaast werkt het Steunpunt nog actief mee in allerlei overlegstructuren en ondersteunen we verschillende programma’s om doelgroep, activiteiten en resultaten van dit sociaal werk zichtbaar te maken.

Redactieraad

Helen Blow (hoofdredacteur), stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

Peggy Bisschop, maatschappelijk assistente lokale politie Mechelen

Koen Dedoncker, stafmedewerker, vzw ZIJN - Beweging tegen Geweld

Wim D'haese, korpschef politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

Pascale Franck, provinciaal coördinator geweld- en slachtofferbeleid, Provincie Antwerpen

dr. Anne Groenen, coördinator onderzoek en dienstverlening gezondheidszorg UC Leuven Limburg en onderzoeksleider APART, Thomas More

Monique Van Malderen, teambegeleider Vluchthuis Gent, CAW Oost-Vlaanderen

dr. Leo Pas, ACHG KULeuven

Erik Van Dooren, directeur Vetrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

An-Sofie Van Parys, onderzoeker, International Centre for Reproductive Health (ICRH), Universiteit Gent

Marijke Weewauters, diensthoofd federaal steunpunt geweld op vrouwen, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Meer in deze rubriek

Praktijkboek tuintherapie Terra-Therapeutica
Geheugensteuntjes Christel Geerts (eds.), Terry Horckmans, Mie Moerenhout, Ellen Gorus & Patricia De Vriendt
Woonleefmeter VVSG
Heeft dat de zaak veranderd? Ed. Jean-Pierre Vanhee
Trots op mijn roots Els Matthysen & Björn Mallants (VVH)
Omgaan met allergenen - Cahier reeks Kinderopvang Hanne Van Nuffel (VVSG)

Alle boeken in deze rubriek