Deze website gebruikt cookies. Meer informatie over de cookies vindt u in het cookiebeleid. Door verder te surfen geeft u Politeia toelating om de cookies te gebruiken. Als u bepaalde cookies blokkeert, belemmert dat mogelijk de correcte werking van de website.

Home > Boeken > Onderwijs > Levensbeschouwelijke vakken
Delen Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
De juiste prijs wordt berekend na inloggen. Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten.

Levensbeschouwelijke vakken

Nieuwe doelen, nieuwe middelen?

door Kris Denys en Frie van Camp (Reds.)

Heeft het apart organiseren van levensbeschouwelijke vakken in het leerplichtonderwijs nog een toekomst in de seculiere en diverse samenleving van vandaag? Patrick Loobuyck vindt van niet. Voor hem mag dit reliek van het Schoolpact (1958) dringend geactualiseerd worden. Ons onderwijs heeft op het vlak van levensbeschouwing nieuwe doelen en dus zijn nieuwe middelen nodig, vindt Loobuyck. Zijn pleidooi voor de invoering van LEF, een algemeen vormend vak Levensbeschouwing, Ethiek & burgerzin en Filosofie voor alle leerlingen in alle scholen van het leerplichtonderwijs, is resoluut en volhardend maar onderbouwd. Al zijn velen het om diverse redenen niet met hem eens.

In het boek ‘Levensbeschouwelijke vakken. Nieuwe doelen, nieuwe middelen?’ schetsen we de historiek van de huidige organisatie van de levensbeschouwelijke vakken en de actuele spanningsvelden. We laten een aantal belanghebbende actoren uit het onderwijs en enkele andere krachtige stemmen aan het woord over levensbeschouwelijk onderwijs en de visie van Patrick Loobuyck. Met verrassend resultaat. Dit boek biedt nieuwe inzichten, originele invalshoeken en mogelijk zelfs ingrediënten om de huidige regelgeving op losse schroeven te zetten.

Met bijdragen van Eric Corijn, De Vlaamse Scholierenkoepel, Ann Dejaeghere, Lore Deweerdt, Sven Gellens, Patrick Loobuyck, Bruno Vanobbergen en An Verlinden.

Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’. Abonnees op deze reeks ontvangen deze pockets aan voordeeltarief. De boeken zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, zonder abonnement.

ACTIE NIEUWE ABONNEES!
Word nu abonnee van de reeks 'Beleid voeren in het onderwijs' en ontvang bovenop 3 pockets per jaar ook GRATIS de bloemlezing 'Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen' (ter waarde van €29,00).

Eerder in deze reeks verschenen al ‘De toekomst van de eindtermen’, ‘Radicale jongeren op school’ en 'De rol van externen bij kwaliteitszorg' en ‘Leerkrachten en hun loopbaan’ eveneens verkrijgbaar via onze webshop.

REEKS ‘BELEID VOEREN IN HET ONDERWIJS’
In de reeks ‘Beleid voeren in het onderwijs’ worden actuele thema’s uitgediept die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- en klaspraktijk. Voor leerkrachten, directeurs, schoolbestuurders, lerarenopleiders, beleidsverantwoordelijken en iedereen die zich betrokken voelt bij hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs.

Gastauteurs leveren kwaliteitsvolle bijdragen op basis van hun expertise en ervaring, de coördinatie is in handen van een door Uitgeverij Politeia divers samengestelde redactieraad.

 

Lees meer

Standaard
Boek (zonder abonnement) € 35,00
Boek (met abonnement) € 30,00

Details

Levensbeschouwelijke vakken
Auteur(s): Kris Denys en Frie van Camp (Reds.)
ISBN: 978-2-509-03198-3

Over de auteur(s)

Meer in deze rubriek

Seminarie: Co-teaching op school
De directeur vandaag Luc De Man en Willy Steensels (Reds.)
Groeien in actief burgerschap GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
Kijk op kiezen Sara Backx & Rein Baets
Verder studeren met autisme Isabelle Vloeberghs & Ruth de Pau

Alle boeken in deze rubriek