Menu

Opinie: blended learning in scholen met een lage socio-economische index

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Blended learning, kreeg auteur Tobe Baeyens de vraag in welke mate deze techniek ook toepasbaar is in een klas met een lage socio-economische index. Concreet gaat het om kansarme leerlingen in het secundair waarbij hun motivatie om te leren sowieso zeer laag is. Hierbij zijn antwoord.

19-02-2019 - door Tobe Baeyens

In het boek ‘Blended learning’ zijn er twee grote thema’s:

  1. Hoe motiveer je studenten met digitale werkvormen?
  2. Hoe begeleid je studenten beter met technologie?

Bij blended learning worden face-to-face contactmomenten gecombineerd met online werkvormen. De online werkvormen hoeven niet vanop afstand te verlopen. Ze vinden soms ook plaats binnen de muren van een schoolgebouw. Dit vraagt om een grote investering van de onderwijsinstelling, maar het zorgt ervoor dat je de studenten die online werken kunt afschermen van afleiding. Je kan de randvoorwaarden, die ze nodig hebben om goed te kunnen leren, beter controleren, Tenslotte kan je onmiddellijk face-to-face begeleiding bieden, aan de studenten die dit nodig hebben.

Studenten die online oefenen laten voortdurend digitale voetafdrukken achter. In een goede digitale leeromgevingen wordt deze informatie automatisch verzameld. En op gestructureerde manieren gepresenteerd. Op die manier krijg je als docent inzicht in welke studenten goed bezig zijn, en welke studenten extra ondersteuning nodig hebben.

Als je daarnaast online werkvormen gebruikt om digitaal kennis over te dragen, komt er tijd vrij die je kan gebruiken om de studenten die dit nodig hebben beter te begeleiden.

Je kan ook beter differentiëren. Een student die een leerstofonderdeel niet snapt, kan niet voortdurend beroep doen op de docent. Dat zou al de andere studenten immers ophouden. Werken met kennisclips lost dit probleem voor een stuk op. Je biedt korte kennisclips aan die moeilijke leerstofonderdelen behandelen. Studenten bekijken deze kennisclips wanneer ze dit nodig hebben. Als het te snel gaat pauzeren ze, of bekijken ze de clip opnieuw.

Door de gewone leerstof over te dragen via kennisclips, komt er tijd vrij die gebruikt wordt om studenten die dit nodig hebben beter te begeleiden.

Online werkvormen maken het gemakkelijker om activerende werkvormen te gebruiken. Computers stellen studenten in staat om te creëren. Ze kunnen informatie opzoeken, verwerken en structureren. Via tekst, afbeeldingen en video leggen ze hun voortgang vast en delen ze die met hun docent. De docent krijgt inzicht in het leerproces en kan meer en beter feedback geven.

Blended learning biedt dus zeker veel meerwaarde in scholen met een lage socio-economische index. Als een deel van de studenten moeite heeft om de les te volgen, en er niet voldoende tijd is om elke student individueel te begeleiden, kan technologie de helpende hand zijn die je als docent nodig hebt.

Auteur: Tobe Baeyens

Bestel hier het boek Blended Learning

Ook interessant

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel uw printeditie

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

13 Nov

Opleiding: Co-teaching op school - Gent

Locatie: Europahotel Gent, Gordunakaai 59, 9000 Gent

Prijs: € 99

Schrijf u in