Menu

Samenwerken met andere organisaties? Gebruik het ArrowRootsmodel

Voor een succesvolle samenwerking tussen organisaties, zijn tien domeinen van belang. Deze tien worden geïdentificeerd in het ArrowRootsmodel, dat u vertelt hoe u ze moet ‘managen’ om tot een optimale samenwerking te komen.

15-04-2019 -

De tien domeinen zijn gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool rond netwerksamenwerking, vele jaren ervaring van de auteurs in procesbegeleiding en vorming rond netwerksamenwerking in diverse sectoren en onderbouwde literatuur.

A: Ambitie en belangen hanteren

De centrale vraag luidt hier: waar doen we het voor? Wat is onze gedeelde ambitie? De uitdaging is om een manier te vinden om de verschillende belangen en interesses van de partijen m.b.t. het thema openhartig te bespreken en tot een gedeeld verhaal te smeden.

R: Realisaties, doelen en projecten afbakenen

Hier luidt de centrale vraag: wat willen we samen realiseren? Hoe komen we van een gedeelde ambitie naar concrete acties en projecten waar iedere partij zich voor gemotiveerd voelt? De opdracht is: de doelen, acties en projecten die de partners via samenwerking willen realiseren, exploreren en een keuze maken waarin iedere partij zich kan terugvinden.

R: Relaties en samenwerkingsklimaat opbouwen

De kernvraag hier is: hoe werken we samen? Hoe maken we het samenwerkingsklimaat constructief en respectvol en hoe kunnen we een cultuur van open communicatie en feedback installeren.

O: Organisatie & coördinatie op punt stellen

De vraag hier is de volgende: hoe organiseren we ons? Een samenwerkingsverband op poten zetten, impliceert dat er ook een organisatiestructuur wordt uitgetekend.

W: Weg uitstippelen

Welke stappen zetten we? Wanneer zijn we waar mee bezig? Hier gaat het er om een stappenplan en tijdslijn te ontwerpen waarin duidelijk is hoe de uitbouw van het samenwerkingsproces verloopt. Geregeld evalueren en bijstellen hoort erbij.

R: Rollen en competenties regisseren

Wat is de bijdrage van elke partner in het proces? Als iedere partner op zijn sterkste punt wordt aangesproken, ontstaat er een krachtig mengsel. Het komt er op aan om de rollen, bijdragen en taken van de verschillende partijen onderling te bespreken en af te stemmen. En om te zorgen voor een actieve en flexibele invulling ervan.

O: Omgaan met verschillen

Hier gaat het om de vraag: hoe kunnen we spanningsvelden constructief benutten? Hoe kunnen we onderlinge verschillen en ambiguïteit gebruiken als uitdaging om tot vernieuwing en meerwaarde te komen?

O: Ontwikkeling en collectief leren stimuleren

De kernvraag van dit domein is: hoe zorgen we voor een leercultuur? De uitdaging is om alert te zijn voor de leerwinsten en voor de groei en ontwikkeling die voortvloeit uit de samenwerking (zowel op het niveau van het netwerk, de organisaties en de individuen).

T: Trio in balans

Hoe doen we recht aan het samenspel tussen individu, organisatie en netwerk? Dat is hier de hamvraag.

S: Samenwerkingspartners

Hier is de centrale vraag: welke partners kiezen we en hoe houden we hen betrokken? De uitdaging is: een weloverwogen keuze maken van partners; het mandaat van ieder duidelijk krijgen en het gevoel van eigenaarschap bij iedere partij wakker houden.

Meer weten over hoe je een succesvolle samenwerking tussen organisaties kan creëren? Benieuwd naar de antwoorden op de vragen die hier gesteld werden? Abonneer je dan snel op ‘Bouwen aan een breed sociaal beleid’!

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie

Technologie, ethiek en beleid

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Informatieveiligheid en cybersecurity duiden via film

Marc Vael

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt.

Bart Derison

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Iedereen contentcreator op sociale media. Met de smartphone aan de slag! (pakket van 5)

Nadja Desmet

Bestel uw printeditie

Informatiemanagement

04 Mar

Opleiding: Handleiding voor een goed cookiebeleid

Locatie: Grote Aula, Huis van het Nederlands Brussel, Nieuwland 9, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in