Menu

Schoolboeken verantwoordelijk voor dalende prestaties onderwijs?

De laatste weken klinkt er kritiek op de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Daarbij wordt in sommige media ‘de ondermaatse kwaliteit van bepaalde handboeken’ als een van de oorzaken aangehaald. In het themaboek ‘Over schoolboeken en leermiddelen, sleutels voor onderwijskwaliteit?’ stellen de samenstellers Luc De Man en Marc Van den Brande, vast dat uit onderzoek blijkt dat er geen eenduidig causaal verband is tussen gehanteerde schoolboeken en de minder goede evaluaties van onze scholen.

25-04-2019 -

“Uit ons recente themaboek ‘Over schoolboeken en leermiddelen, sleutels voor onderwijskwaliteit?’ blijkt dat er in ons land eigenlijk weinig bekend is over het effect van gebruikte handboek in scholen”, vertellen de twee experts. “Daarom is het te kort door de bocht om hierover causale uitspraken te doen – zoals beweren dat de kwaliteit van de handboeken te wensen over laat. De rol van leerkrachten en hoe ze van handboeken gebruik maken, speelt – gelukkig maar – nog altijd een veel grotere rol.” In het boek leest men ook dat leraren begeleiding krijgen en sleutels om werkbare leermiddelen te kiezen in functie van de leerlingenkenmerken van hun school. Zoals vroeger een kwaliteitslabel door de overheid (de inspectie) aan te duiden voor de scholen, kan vandaag niet meer in Vlaanderen. In andere landen bestaat wel een gedegen traditie ter zake met tussenkomst van de overheid in de financiering van die gelabelde schoolboeken.

Overigens moeten we ons de vraag stellen wat het alternatief is dat voldoende kwaliteitscontrole krijgt, correct met auteursrechten omgaat en kwalitatief sterk en uitdagend wordt aangeboden aan de leraren waarbij ze niet aan hun werkcomfort moeten opofferen.

Tot slot een quote door Jan Van Damme in het themaboek: “Scholen en leraren moeten nagaan of uit de handleiding bij de schoolboeken blijkt of het boek aansluit bij wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het aangewezen dat scholen nagaan op welke punten de prestaties van hun leerlingen achterblijven, en of het gebruikte handboek daarvoor mede verantwoordelijk kan zijn.”

Ook interessant

Onderwijs

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel

Onderwijs

Veerkrachtig voor de klas

Annick Jehaes

Bestel