Menu

Samana vraagt steun voor jonge mantelzorgers

“Soms is het niet makkelijk, maar ik huil nooit. Ik help mama vooral met kleine zaken, zoals iets gaan halen als mama erom vraagt, of de afwas doen. Wanneer we weggaan, duw ik de rolstoel van mama. Dat vind ik niet leuk, want ik schaam me er een beetje voor."

20-05-2019 -

Bijna 20 procent van de jongeren op school zit in een mantelzorgsituatie. Dat is een ingrijpend gebeuren dat een grote impact heeft op hun leven.

Samana/CM Ziekenzorg lanceerde in het Vlaams Parlement het project: Samen naar een mantelzorgvriendelijke school. Daarmee vraagt de ziekenzorg aandacht en ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Volgens de organisatie zit 17 procent van de jongeren op school in een mantelzorgsituatie. Normaal zorgen ouders voor hun kinderen, maar bij 1 op 5 jongeren gaat die zorg en ondersteuning in de andere richting. Daarbij gaat het om meer dan even afwassen. De jongeren worden betrokken bij huishoudelijke taken, bieden een luisterend oord, gaan boodschappen doen, vervullen administratieve taken … Dat engagement zet ook het maken van huistaken onder druk en vertaalt zich soms ook negatief in de schoolresultaten, terwijl de klasleerkracht en andere leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van de thuissituatie en de jongeren zelf op school bij niemand terecht kunnen met vragen of problemen.

Directeur Johan Tourné van Samana: "Bij het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school wordt samen met de school en de leerlingen bekeken hoe de school mantelzorgvriendelijk kan gemaakt worden voor jonge mantelzorgers. Scholen die het project succesvol hebben doorlopen worden vanaf vandaag verenigd in het Scholennetwerk voor jonge mantelzorgers, dat alle scholen samenbrengt die zich inspannen om jonge mantelzorgers op school te ondersteunen. Vanmiddag stellen wij ook het boek Jonge mantelzorgers op school voor, een uitgave van Politeia. Deze publicatie nodigt scholen uit oog te hebben voor jonge mantelzorgers en hen te ondersteunen. Het schetst de situatie van jonge mantelzorgers en brengt relevant cijfermateriaal, praktische voorbeelden en getuigenissen van jonge mantelzorgers zelf."

Lees hier meer over het project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school.
Bestel hier het boek Jonge Mantelzorgers op school.

Samana

Ook interessant

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Het recept van mijn leven

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

18 Sep

Opleiding: Een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in