Menu

6 stappen naar een divers personeelsbeleid

Diversiteit is een kritische succesfactor voor een organisatie. Een divers personeelsbestand kan een meerwaarde bieden. Zo ontstaan heel wat opportuniteiten: u haalt immers nieuw talent, extra expertise en een groter vermogen tot vernieuwen in huis. Volg deze 6 stappen naar een divers personeelsbeleid.

24-06-2019 -

1. Intern draagvlak creëren

Een divers personeelsbeleid moet gedragen worden door het bestuur, het management en alle medewerkers.

• Raadpleeg de cijfers en statistieken over uw gemeente en OCMW hier en formuleer een beleidsvisie voor een divers personeelsbeleid
• Wijs verantwoordelijken aan die kennis hebben over veranderingsmanagement
• Evalueer regelmatig het personeelsbeleid. Breng ook de uitstroom in kaart. Werving heeft weinig zin als een hoog percentage medewerkers de organisatie al snel weer verlaat
• Communiceer de diversiteitsresultaten via het jaarverslag of intranet. Maak bijvoorbeeld in de personeelskrant een ervaringsverslag van een nieuwe medewerker met een migratieachtergrond en/of directe collega’s
• Ga discriminatie tegen op alle fronten

2. Divers talent aanspreken

Door enkel via traditionele kanalen zoals kranten, jobsites of sociale media te werven, vist u telkens in dezelfde vijver. Breid uw zoekkanalen uit zodat u ook andere doelgroepen aanspreekt. Veel jongeren en mensen in opleiding ontmoeten hun toekomstige werkgever op de brug tussen onderwijs en werk. Overweeg als lokaal bestuur om stages en vakantiejobs binnen het lokaal bestuur mogelijk te maken, neem deel aan jobbeurzen of zet in op duaal leren.

Herschrijf uw vacatureteksten in duidelijke taal. U kunt ook een filmpje maken over de jobinhoud voor sociale media. Tips:

• Vermijd de zin ‘Mensen met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om te solliciteren’. Vermeld liever: ‘Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap’
• Gebruik ‘de checklist voor een leesbare vacature’ op Diverscity onder het thema ‘onthaal van nieuwe medewerkers’
• Raadpleeg de gids ‘Taal op het Werk’ om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen

3. Selectie

Maak uw selectieprocedure cultuurneutraal.

• Objectiveer de gedragseisen in het competentieprofiel. Is het bijvoorbeeld relevant dat iemand bescheiden of assertief is? Laat u eerder leiden door de vraag: welk gedrag leidt tot resultaten van de taken? De relevantie of iemand bescheiden of assertief is, vervalt dan. Het is bijvoorbeeld wel belangrijk of iemand ‘standpunten kan verwoorden’ of ‘burgers kan informeren over het beleid’.
• Vermijd dat de HR-verantwoordelijken kiezen voor kandidaten waarin ze zichzelf herkennen. Kies daarom voor gestructureerde, criteriumgerichte interviews (via bijvoorbeeld de STAR(R)-methodiek).
• Gebruik een neutrale, klare taal in de persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentieproeven of testinstructies. U kunt de kandidaten ook voorbereiden op tests of assessments.

4. Onthaal nieuwe medewerkers

Hoe u het onthaalbeleid organiseert, is een keuze van de organisatiemissie en - strategie. Voert u een identieke onthaalprocedure voor iedereen of houdt rekening met specifieke doelgroepen? Op de website van Diverscity is heel wat informatie te vinden over het onthaal van nieuwe medewerkers, met goede voorbeelden over onthaaldagen, onthaalbrochures en checklists. Zorg er ook voor dat de leidinggevenden oog voor interculturaliteit hebben – door ze bijvoorbeeld een aangepaste training te laten volgen.

5. Begeleiding en ontwikkeling

Is de geboden ondersteuning – denk bijvoorbeeld aan coaching – voor alle medewerkers gelijk? Als lokale overheid kunt u een opleidings- en loopbaanbeleid voeren, met speciale aandacht voor de scholingsbehoeften van de medewerkers. Denk niet alleen aan technische of inhoudelijke opleidingen, maar ook aan opleidingen rond vaardigheden, zoals het omgaan met taal en cijfers of het onder woorden brengen van wat men denkt.

6. Doorstroming

Werk een apart projectplan uit om de doorstroom van bepaalde kansengroepen naar hogere functies te bevorderen. Het glazen plafond als individueel lokaal bestuur doorbreken is niet gemakkelijk, maar u kunt een steentje bijdragen door u bewust te zijn van de eventuele aanwezigheid van de mogelijke vooringenomenheid ten opzichte van personen met een migratieachtergrond.

Meer inspiratie voor een lokaal integratiebeleid vind je in Bouwen aan diversiteit

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie