Menu

Praktijkopleidingen politie, justitie en veiligheid - Najaar 2019

Ontdek hier al onze opleidingen voor het tweede semester voor het fonds politie, justitie en veiligheid.

01-07-2019 -

17 september - Opleiding: Omgaan met krakers

De Belgische krakerswet werd bijna twee jaar geleden gelanceerd. Sindsdien kunnen politiemedewerkers eindelijk een specifieke aanpak gebruiken voor krakers en gekraakte panden. De wet is intussen ook al lang genoeg in werking om de praktijkervaringen te bespreken. Dat doen we in deze opleiding. Daarnaast bekijken we de krakersproblematiek ook in zijn totaliteit. We vertrekken vanuit de relevante grondrechten en bespreken vervolgens de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en burgerrechtelijke aspecten van het kraken. Na deze opleiding bent u opnieuw helemaal mee met de actuele stand van zaken van de kraakproblematiek. Onder andere de volgende omzendbrief komt aan bod: “COL 02/2019 Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017) betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)”.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Spreker: Tom Vandromme

Meer info

 

01 oktober - Opleiding: Feiten linken met de VICLAS-databank

Het Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS) is de expertdatabank van de Federale Gerechtelijke Politie. Het systeem zoekt concreet naar overeenkomsten tussen misdaden, met als doel seriedaders te kunnen vinden. De dienst ZAM (Zeden-Analyse-Moeurs) beheert de databank. Hun team houdt zich dus niet alleen bezig met het onderzoeken van feiten met bijvoorbeeld een seksueel of gewelddadig motief – de analisten voeren meteen ook analyses uit om feiten aan elkaar te kunnen linken. Op die manier kunnen ze serieverkrachters, serieaanranders en seriemoordenaars opsporen. Zedenanalist Karen Hanot bespreekt tijdens de opleiding ook het gedrag en de motieven van seriedaders, het wetenschappelijk onderzoek over crime linkage en geeft uiteraard alle nodige informatie over het ViCLAS. We sluiten deze opleiding af met een oefening waarbij u zelf op zoek gaat naar een serieverkrachter.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Spreker: Karen Hanot

Meer info

 

03 oktober - Opleiding: Voertuigen achtervolgen en onderscheppen

Spectaculaire politieachtervolgingen halen de laatste tijd geregeld het nieuws. Zo viel er in mei van dit jaar nog een dode na een achtervolging. Het kan elk politiekorps zomaar overkomen. Deze opleiding staat in het teken van de Ministeriële richtlijn MFO-7. Concreet staan we stil bij achtervolgingen en koppelen we terug naar de ministeriële richtlijn. Onze sprekers geven toelichting bij het onderzoek dat het Comité P gevoerd heeft naar de implementatie van de MFO-7. Ze bespreken ook belangrijke zaken uit het handboek Achtervolgen en intercepteren van voertuigen. Daarnaast hebben de sprekers het ook over de bestaande technieken, hoe en vanaf wanneer die uitgevoerd worden, wie ze kan en mag toepassen en wat de rol van iedereen daarbij is. Deze opleiding is een must voor alle operationele medewerkers.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Sprekers: Francis Bosmans, Peter François en Claude Passchier

Meer info

 

17 oktober - Opleiding: Elektronisch archiveren voor de politie

In het eerste deel van deze opleiding schetst onze spreker Kathleen Devolder het wettelijk kader over archivering. Ze licht de selectielijst voor de archieven van de lokale politie toe. Hoe komen die tot stand? Wat zijn de bewaartermijnen en de definitieve bestemmingen? Onze tweede spreker, Doesjka Tilkin, onderzocht het digitaal documentbeheer bij de Oost-Vlaamse lokale politiezones. Zij bespreekt samen met u de dagelijkse moeilijkheden bij het digitaal archiveren in een politiezone. Ze beschrijft ook hoe u het best te werk gaat bij elektronisch archiveren.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Sprekers: Kathleen Devolder en Doesjka Tilkin

Meer info

 

18 oktober - Studiedag: Update van de wapenwetgeving

Jawel: de Belgische wapenwet werd eind mei 2019 nog maar eens gewijzigd. Daarbij zijn er twee nieuwe categorieën verboden wapens toegevoegd. Het gaat om volautomatische wapens die zijn omgebouwd naar halfautomatische wapens, en lange halfautomatische schiettuigen die mensen eenvoudig kunnen inkorten tot minder dan 60 centimeter – zonder functionaliteit te verliezen. Er geldt voortaan ook een aangifteplicht van geneutraliseerde vuurwapens en de toekenningsvoorwaarden voor wapenbezit zijn verduidelijkt. De regels voor het uitlenen van wapens zijn aangescherpt en ook het verhandelen van verboden vuurtuig is nu beter omkaderd. Verder heeft de nieuwe richtlijn ook enkele technische correcties doorgevoerd. Al deze veranderingen worden uitvoerig besproken. Vanuit de politiezones is ons ook de vraag gesteld om duiding te geven over de actuele munitie waarmee politiemedewerkers vandaag geconfronteerd kunnen worden. We halen dit topic aan op deze studiedag – en we bespreken daarbij ook meteen de nieuwe kogelwerende materialen die politiemensen kunnen gebruiken op het veld. We sluiten de dag af met een minidebat.

€169 - 9u30-16u30 - Klooster Grauwzusters, Antwerpen

Sprekers: Edwin De Baene, Nils Duquet, Toon Moeskops, Dirk Glorieux, Ellen Demey en Christoph Dhondt

Meer info

 

22 oktober - Opleiding: Onderzoeken op het deep & dark web

Het deel van het web dat vindbaar is voor zoekrobots is maar een fractie van het internet. Naast die geïndexeerde websites zijn er ook onvindbare websites, die u alleen rechtstreeks kan betreden wanneer u de URL kent. Op het deep web staat vaak gevoelige informatie – waarvan men niet wil dat onbevoegden ze gemakkelijk terugvinden. Het dark web gaat nog een stap verder: om toegang te krijgen heeft u speciale software nodig die u anonimiteit verschaft. Vanwege het anonieme karakter opereren criminelen en terroristen vaak via het dark web. Zo kunnen ze communiceren met gelijkgezinden en mensen ronselen. Het dark web is dan ook dé criminele ontmoetingsplaats bij uitstek. Het is een soort van marktplaats waar u bijvoorbeeld een nieuwe identiteit kan kopen. Onlangs nog kon een markt op het dark web opgedoekt worden dankzij een politieactie van verschillende landen. Tijdens deze opleiding surfen we in real time op het dark web. Tegelijkertijd bieden we u de tools aan die ervoor zorgen dat u niet verstrikt geraakt in dit web.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Spreker: Erik Westhovens

Meer info

 

07 november - Opleiding: Domiciliefraude concreet bestrijden

Domiciliefraude is een brandend actueel thema. De strijd tegen foutieve inschrijvingen in het bevolkingsregister wordt op meerdere beleidsniveaus opgedreven. Het is dan ook belangrijk voor het bestrijden van fiscale en sociale fraude, van leegstand én van terrorisme. In deze opleiding gidst Tom Vandromme u doorheen de regelgeving voor inschrijvingen in het bevolkings- en vreemdelingenregister. Wat is de hoofdverblijfplaats? Wat is tijdelijke afwezigheid? Wanneer komt iemand in aanmerking voor een referentieadres? We bekijken hoe we de regelgeving het best omzetten in praktijk, bijvoorbeeld bij aangiften van adreswijzigingen en tijdens woonstcontroles. In deze opleiding leert u concreet hoe u moet strijden tegen domiciliefraude.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Spreker: Tom Vandromme

Meer info

 

19 november - Studiedag: Tuchtregeling bij de politie

Politeia organiseert halfjaarlijks de interactieve studiedag Tuchtregeling bij de politie. Experts Alain Liners en Eef De Coessemaecker leiden u doorheen de meest recente rechtspraak van de Raad van State – uitgesproken in de afgelopen zes maanden – en vergelijken die met de geldende tuchtregeling. Die toetsing is noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de tuchtprocedure. De tuchtregeling bepaalt mee het kader waarbinnen het politieambt moet worden uitgeoefend. De regeling is dan ook geen doel op zich, maar een essentieel instrument binnen het algemeen personeelsbeleid. Tijdens onze studiedag ontdekt u als eerste de arresten die richtinggevend zijn voor de tuchtregeling bij de politie.

€169 - 9u30-16u - Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel

Sprekers: Alain Liners, Kirsten Peeters en Ruben Goosens

Meer info

 

28 november - Opleiding: Bodycams: de mogelijkheden & praktische cases in België

Onze spreker is de geknipte man voor deze opleiding: Joeri De Caluwé coördineerde de intrede van bodycams op de Gentse Feesten. Hij is daardoor een van de eersten die de werking van bodycams op het terrein kan evalueren. De politie heeft sinds vorig jaar ook een duidelijk omlijnd kader voor het gebruik van camera’s. In deze opleiding bekijken we concreet de mogelijkheden van de bodycam voor politiegebruik. Daarnaast hebben we het ook over de eerste bevindingen en de onduidelijkheden die op dit moment nog leven. Naast een overzicht van het wettelijk inzetkader, bespreken we ook de praktische kant van het gebruik van bodycams in politiediensten. We lichten het belang van goede gebruiksrichtlijnen toe. Ten slotte bespreken we effecten van bodycams. We illustreren dat met operationele beelden en praktijkervaringen uit de zones die testcases achter de rug hebben.

€139 - 13u-17u - Uitgeverij Politeia, Brussel

Spreker: Joeri De Caluwé

Meer info

Ook interessant

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 22ste editie | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid

Cybercrime 3.0

Jan Kerkhofs
Philippe Van Linthout
Charlotte Conings
Robrecht De Keersmaecker
Peter Piccu-Van Speybrouck
Gijs Verbeke

Bestel uw printeditie

Politie

28 Nov

Opleiding: Bodycams: de mogelijkheden & praktische cases in Belgiƫ - VOLZET

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in