Menu

Column: Een toekomst voor de kerken in Vlaanderen

Reflecties van Willem Vermandere, de bekende 78-jarige volkszanger uit West-Vlaanderen. Hij is ook beeldhouwer, schilder én schrijver.

02-07-2019 -

Ik hoor dat er in Gent alleen al tegen 2020 vijftien kerken de deuren moeten sluiten. En dan spreken we nog niet van Eggewaartskapelle en Lampernisse en Vinkem en misschien ooit Sint-Niklaas of Walburga in Veurn, wie weet. Wat gebeurt hier allemaal?

Verzonnen verhalen

Zijn de mensen nu allemaal ongelovig geworden? Neen, ’t geloof is anders geworden. We weten al lang dat ’t verhaal van Adam en Eva niet letterlijk mogen oppakken en die maagdelijke geboorte en die ten hemelopneming met ziel en lichaam… dat zijn oeroude mythes, vertellementen die al eeuwenlang van vader en zoon, van moeder op dochter werden overgeleverd. Alle volkeren ter wereld hebben zo hun eigen scheppingsverhaal. Geestig is dat!

We doen voort, die ark van Noé met al die koppels beesten, de dinosauriërs konden er niet meer bij… met het bekende gevolg. Al eeuwen en eeuwen verzinnen de artiesten al die verhalen, fabels en legenden. Bijvoorbeeld waar den donder en bliksem vandaan komen, en de sneeuw, ge weet toch dat dat de pluimkes zijn van de bedden van de engeltjes in den hemel? Is dat nie geestig!

Waar komen de muggen vandaan en de vuurspuwende bergen en wie heeft er al die vissen in den oceaan gestoken en de wormtjes in onze appels? De goeroes, de druïden, de sjamanen, de vertellers en de dichters hebben met hun verbeelding oplossingen bedacht voor al de raadsels van de schepping en zo lang de wetenschap niet alles opgelost heeft, moeten we onze plan trekken met wat die artiesten verzonnen hebben.

Huizen van verbeelding

Dat deed wetgever Mozes, dat deed Jezus van Nazareth, dat deden Boeddha en Mohammed. Dat is ook de taak van de kunstenaar… het leven draaglijk maken, troost bij diep verdriet, de mensen op de vingers tikken, als ze het te bont maken. En dat is ook de reden waarom wij kerken bouwen.

Kerken zijn altijd huizen van verbeelding geweest. Het ras der priesters is aan ’t uitsterven. Geen paniek! De toekomst is aan de creatievelingen. Laat ze de oeroude verhalen, de mythes en de fabels, nieuw leven inblazen. Laat de muzikanten binnen komen, laat schilders en beeldhouwers hun visioenen neerzetten in deze gezegende gewijde ruimtes, waar al sinds eeuwen al het wel en wee van het mensdom binnenkomst.

Zonder verbeelding gaan we geestelijk dood. Maak van onze kerken geen rovershol, laat de zomerse fietsers en wandelaars binnen in de stilte. Zet Sint-Jozef en ’t Heilig Herte en al gods oude heiligen in quarantaine. Een kerk mag geen rariteitenkabinet worden van wereldvreemde maagden en patriarchen en stokoude profeten. Kerken zijn ook niet alleen eigendom van brave gelovige mensen, maar ook een tehuis voor de ketters… zeg liever de twijfelaars, de zoekers. Ik noem ze graag ‘Godzoekende ketters’.

Kerk blijft sacraal

De kerken sluiten en er rommelige brocantenmarkten van maken zoals die van Kaaskerke is een slechte oplossing. In een kerk komt al eeuwen al het wel en wee van een dorp of buurt bij mekaar, bij geboorte en doop, bij het volwassen worden, bij het trouwen, bij ziekte en dood, ’t passeert altijd langs de kerk. De kerk is een sacrale ruimte… respect voor onze voorvaderen!

Ik voel me gelukkig dat ik aan mijn voordeur, in ons kerkje van Steenkerke, een van de oudste van West-Vlaanderen, mijn werk mag tonen. Dat is mijn antwoord op de raadsels van leven en dood. Omdat ik dat allemaal niet versta, schilder en beeldhouw en schrijf en zing ik. Heel de zomer lang zullen de monniken van Chevetogne zingen in den achtergrond in mijn kerkje. Dat is in ’t oud Russisch, waar ik niets van versta, maar ’t is zo een schone. Meer moet dat niet zijn.

Willem Vermandere

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

11 Feb

Opleiding : Actualia overheidsopdrachten en omgevingsrecht

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in