Menu

Nieuwsbrieven: klik hier om in te schrijven

Onze nieuwsbrieven zijn telkens afgestemd op een selecte doelgroep van professionals, uit de publieke sector. Iedere nieuwsbrief verschijnt één keer per maand. Meer dan 21.000 professionals zijn al ingeschreven. Kies hier welke nieuwsbrieven je van ons wilt ontvangen.

10-07-2019 -

Geef hier aan welk nieuws u van ons wilt ontvangen!

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Communicatie

28 Sep

Webinar: Tips en adviezen voor jongerencommunicatie in moeilijke tijden

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 40

Schrijf u in

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Politiek

Het statuut van de lokale mandataris | 16de editie

David Vanholsbeeck

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Communicatie & informatie

Scoren met creatieve content op sociale media

Kristof D'hanens
Brecht Vanderstraeten

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | 23ste editie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Politie & veiligheid

Praktijkgids cameratoezicht | 2de editie

Tom De Schepper

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Personeel

Meer bereiken? Dan doe je het beter anders!

Elke Panis
Jos Vanoppen

Bestel

Zorg & welzijn

Groenbeleving met een visuele beperking

Christian Badot
Luc Vanhoegaerden
Herman Vereycken

Bestel

Zorg & welzijn

Sociale media in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel

Zorg & welzijn

Europees preventiehandboek

Peer van der Kreeft
Annemie Coone
Johan Jongbloet

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Recht

Openbaarheid van bestuur | 3de editie

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Zorg & welzijn

Samen verbindt

Jurn Verschraegen
Miet Timmers
Reinhilde Peeters

Bestel

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Zorg & welzijn

Trots op onze ouderenzorg

Robert Geeraert

Bestel

Communicatie & informatie

Werken met foto's

Luc Van De Steene

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel

Zorg & welzijn

Over levensbeschouwelijke zorg

huisvandemens Brussel

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel

Zorg & welzijn

Speel het eens anders!

Bjorn Rondags
Britt Salaets

Bestel

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 5de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel

Zorg & welzijn

Buurtsport belicht

Hebe Schaillée
Marc Theeboom
Dorien Brosens

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2020

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair werken aan de toekomst

Bestel

Zorg & welzijn

Duurzame ontwikkeling in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Leen Dom
Sarah Vorsselmans
Dietlinde Willockx

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten

Bestel

Onderwijs

Kommagetallen (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Verhoudingen en procenten (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

Breuken (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafprocesrecht | 6de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Politie & veiligheid

Het strafrechtelijk traject | 3de editie

Frank Schuermans
Damien Vandermeersch

Bestel

Communicatie & informatie

Iedereen contentcreator op sociale media. Met de smartphone aan de slag! (pakket van 5)

Nadja Desmet

Bestel

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 8ste editie

Ria Vandaele

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Politie & veiligheid

Codex private veiligheid | 4de editie

Jan Cappelle

Bestel

Politie & veiligheid

Repertorium lokale politie 2020 - Répertoire police locale 2020

Bestel

Zorg & welzijn

Maakt dementie onbekwaam?

Erik Langerock

Bestel

Politie & veiligheid

De officier van bestuurlijke politie | 2de editie

Jean-Claude Gunst

Bestel

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek forensisch onderzoek | 2de editie

Patrick Boel
Gert De Boeck
Laurent Sartorius
Inge Buys
Davy Jordens
Olivier Leroux

Bestel

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Communicatie & informatie

Informatieveiligheid en cybersecurity duiden via film

Marc Vael

Bestel

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Recht

Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Frankie Schram

Bestel

Politiek

Handboek van de mandataris (editie OCMW)

Bestel

Politiek

Handboek van de mandataris (editie gemeente)

Bestel

Zorg & welzijn

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg.

Chantal Van Audenhove
Aline Sevenants
Walter Rombouts
Patrick Laevens

Bestel

Communicatie & informatie

Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt.

Bart Derison

Bestel

Politie & veiligheid

Wet op het politieambt | Poster Bevoegdheden leden van de politieorganisatie

Eddy De Raedt
Philippe Rosseel
Bart Van Thienen

Bestel

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Politie & veiligheid

Cybercrime 3.0

Jan Kerkhofs
Philippe Van Linthout
Charlotte Conings
Robrecht De Keersmaecker
Peter Piccu-Van Speybrouck
Gijs Verbeke

Bestel

Bestuur & organisatie

Magazijnbeheer

Jan De Kimpe

Bestel

Bestuur & organisatie

Welk OCMW is bevoegd

Fabienne Crauwels
Peter Hardy

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Zorg & welzijn

Balanceren tussen macht en onmacht

Edgard Eeckman

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Zorg & welzijn

RePLAY Draaikalender

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Politie & veiligheid

Officieuze coördinatie WPA, WGP, DLB en NGW

Tom De Schepper

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Cahier: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie

Technologie, ethiek en beleid

Bestel

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Bestuur & organisatie

Slim geregeld: Wegwijzer

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal samenwerken keert het tij

Cedric Depuydt

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Het recept van mijn leven

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

Het levensverhaal-invulboek

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel

Zorg & welzijn

Babykunde

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning op School en Kinderopvang
Monique Van Boom

Bestel

Politie & veiligheid

De schoolagent

Sophie Lever

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Recht

Codex Privacy & persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Communicatie & informatie

Goedzoeker of goudzoeker

Nicole Vranken

Bestel

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel

Communicatie & informatie

Webcare

Lie Lauwers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Zorg & welzijn

De vergeten dementie

Kurt Segers

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties

Nathalie Vallet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel

Zorg & welzijn

Naar een toegankelijke gemeente

Bestel

Onderwijs

Feest! Postkaarten

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek DBFM

Vlaams Kenniscentrum PPS

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Onderwijs

Het ABC van Gemeentelijk Onderwijs

Bestel

Zorg & welzijn

Bemiddelingsgericht werken in de jeugdzorg

Anouk Moors

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Politie & veiligheid

Wegwijs in de politiezone | 3de editie

Mark Crispel
Tom De Schepper
Ben Gilot
Koen Van Heddeghem

Bestel

Bestuur & organisatie

Genormaliseerde rekeningenstelsels

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Zorg & welzijn

Tieners - cahierreeks Kinderopvang

Ellen Wendelen
Marjan Huybrechts

Bestel

Politie & veiligheid

Politiejournaal - abonnement

Bestel

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel

Communicatie & informatie

Heb jij je (beleids)informatie en technologie onder controle?

Eddy Van der Stock
Roel Verhaert
Hans Mulder

Bestel

Politie & veiligheid

Domiciliefraude | 2de editie

Tom Vandromme

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Politie & veiligheid

Drugscompendium | 3de editie

Ivan Van Parijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Ben Gilot
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Christophe Vanhee

Bestel

Zorg & welzijn

OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra

Rika Verpoorten

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Communicatie & informatie

Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen

Nils Walravens
Mathias Van Compernolle
Pieter Colpaert
Nathalie Dumarey

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Zorg & welzijn

Cultureel erfgoed voor welzijn

Bart De Nil

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Zorg & welzijn

AnderSS: Jonge kinderen met autisme

Sarah De Keyser
Stiene Van den Eynde
Annelies Snoeckx

Bestel

Politiek

Startersboek voor gemeente- en OCMW-raadsleden

Bestel

Draaiboek installatie politieke organen

Tom De Schepper
Pieter Vanderstappen
Marian Verbeek

Bestel

Onderwijs

ICT op school

Ken Barrix

Bestel

Digitaal handtekenen

V-ICT-OR

Bestel

Politie & veiligheid

Hoe een Lokale Integrale Veiligheidscel uitbouwen?

Maarten De Waele

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel

Onderwijs, Recht

Een academiejaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Politie & veiligheid

Recherchemanagement

Matty Balthau

Bestel

Onderwijs

Wij lossen het zelf wel op!

Sabine Coppens

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek burenbemiddeling

Netwerk burenbemiddeling Vlaanderen

Bestel

Onderwijs, Recht

Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs

Karen Weis

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie AGB's en Welzijnsvoorzieningen

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Zorg & welzijn

Woonleefmeter

Bestel

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Zorg & welzijn

Geheugensteuntjes

Patricia De Vriendt
Christel Geerts
Terry Horckmans
Mie Moerenhout
Ellen Gorus

Bestel

Bestuur & organisatie

De beleids- en beheerscyclus: de regelgeving - versie gemeenten en OCMW's

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Zorg & welzijn

Heeft dat de zaak veranderd?

Jean-Pierre Vanhee

Bestel

Communicatie & informatie

Persoonsgegevensbescherming en informatiebeveiliging

V-ICT-OR

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Communicatie & informatie

Digitale Nieuwsbrieven

Kristof D'hanens

Bestel

Sociaal beleid & werk

Eerste hulp bij financiële moeilijkheden

Bert Bekaert
Kristoff Soete
Philippe Termote
Dyzo

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek Strafonderzoek

Christian De Valkeneer

Bestel

Politiek

Hoera, ik ben schepen!

Jan Leroy
Catherine Ruys
Pieter Vanderstappen
Marian Verbeek

Bestel

Zorg & welzijn

Protocol Betekenisvolle activiteiten methode (pakket v 20)

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel

Zorg & welzijn

Betekenisvolle activiteiten methode

Elise Cornelis
Ruben Vanbosseghem
Valerie Desmet
Patricia De Vriendt

Bestel

Zorg & welzijn

Omgaan met allergenen - cahierreeks Kinderopvang

Hanne Van Nuffel

Bestel

Zorg & welzijn

Verbindende communicatie

Els Van Beveren

Bestel

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens 2020/2

Frederic Debusseré
Vincent Dooms
Isabel Plets
Frankie Schram
Brendan Van Alsenoy
Laura De Boel

Bestel

Politie & veiligheid, Zorg & welzijn

Preventiegids internationale kinderontvoeringen België

Hilde Demarré

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor (diensten) integrale veiligheid (preventie & handhaving)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor (diensten) lokale economie

Ruud Bourmanne

Bestel

Communicatie & informatie

Maak plaats voor kenniswerk

Elke Wambacq
Filip Callewaert
Thomas De Spiegelaere
Anton Maes
Michaël Van Damme

Bestel

Onderwijs

Kijk op kiezen

Sara Backx
Rein Baets

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Zorg & welzijn

Tachtig tinten

Kliq vzw

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor (diensten) lokaal mondiaal beleid

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor toerisme

Ruud Bourmanne

Bestel

Zorg & welzijn

Naar een geïntegreerde zorg

Robert Geeraert

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Omgeving

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Joseph Spinks

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Scheuren in cultuur

Bestel

Onderwijs

Omgaan met alcohol en andere drugs op school | pakket van 5

VAD

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Politiek

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in vraag en antwoord

Marian Verbeek

Bestel

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Personeel

Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement | 2de editie

Theo Wijnen

Bestel

Onderwijs

Veerkrachtig voor de klas

Annick Jehaes

Bestel

Onderwijs

Gender op school

Els Consuegra
Saray Declercq
Myriam Halimi

Bestel

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Omgeving

De humane stad

Pieter Ballon
Cathy Macharis
Michael Ryckewaert

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming: Cahier | 2de editie

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

One safe place

Pascale Franck
Bert Groen

Bestel

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Jong gespuis in het gemeentehuis

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Politie & veiligheid

Educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

Ludo Kluppels

Bestel

Zorg & welzijn

Vrijwilligersbeleid in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Cliff Beeckman
Frank De Smet
Dieter Verhaeghe

Bestel

Zorg & welzijn

Autismevriendelijk museum

Bart De Nil
Liesa Rutsaert

Bestel

Personeel

Intervisie

Stef Herman

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

De zorgvereniging: Een praktische handleiding

Dirk Meulemans
Emme Vandeginste

Bestel

Onderwijs, Politiek

Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal

Bestel

Personeel

Vakantiewetgeving in lokale besturen | 3de editie

Dirk Neefs

Bestel

Recht

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

Bestel

Omgeving

Code Nutswerken

Christophe Claeys

Bestel

Communicatie & informatie

Cyberrisico's - Een nieuwe dagelijkse realiteit voorgesteld in tien cases

Marc Vael

Bestel

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Luc Celis
Jessy Le Roy
Veerle Van Gijsegem

Bestel

Onderwijs

(W)onderwijze media

Laure Van Hoecke

Bestel

Politie & veiligheid

Handhaving Dierenwelzijn | 2de editie

Barbara Houben

Bestel

Zorg & welzijn

Gids orgaandonatie

Eline Cautaerts
Liesbet Lauwereys

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met dienstverlening - Praktijkboek

Bart Noels

Bestel

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Bestel

Onderwijs

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

Katrijn Gijsel
Tine Vanfraechem

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Zorg & welzijn

Samen op weg naar meer kwaliteit van leven: brochure (pakket van 5)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Samen op weg naar meer kwaliteit van leven: handleiding

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Speldoos speelimpulsen

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Politiek

Het nieuwe campagne voeren

Nadja Desmet
Reinout Van Zandycke

Bestel

Onderwijs

Duurzaam pionieren in het onderwijs

Mieke Haverkort-de Vreede

Bestel

Omgeving

Planmerintegratiedecreet

Reiner Tijs

Bestel

Zorg & welzijn

Kwaliteit troef - cahierreeks Kinderopvang

Bestel

Onderwijs

Pictogrammenwoordenboekje kleuteronderwijs | pakket van 10

Bestel

Omgeving

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: handboek | 2de editie

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Onderwijs

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Koen Bollaert
Peter David
Lieve Dillen
Annick Haesaerts
Jan Reymenants
Herman Van de Mosselaer
Ellen Van Den Stock
Gert Vanthournout

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Ik word politie-inspecteur | 5de editie

Bestel

Onderwijs

Waardenkaartspel GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Waardenpakket GO!

Bestel

Personeel

De pensioenproblematiek in lokale besturen | 3de editie

Marijke De Lange

Bestel

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel

Communicatie & informatie

2020 - Het visuele netwerk

Christophe Ruys

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Zorg & welzijn

Zekerheid voor mensen met dementie (pakket van 5)

Ilse Masselis
Tine Vermeersch

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Zorg & welzijn

FAZODEM

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Politiek

Lokale politiek en democratie: 40 stemmen over stad en gemeente

Filip De Rynck
Jan Van Alsenoy

Bestel

Personeel

Black Belt - Lean in zorg en welzijn

Hans Crampe
Luc De Muynck

Bestel

Onderwijs

Waardenboek GO! | pakket van 5

Bestel

Zorg & welzijn

De sociale functie van kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Lien Libin
Lief Vandevoort

Bestel

Onderwijs

Communicatie op school (2017)

Bestel

Onderwijs

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school | pakket van 5

Bestel

Communicatie & informatie

Content management

Jan Van Hee

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Meer dan erfgoed

Bart De Nil
Ans Van de Cotte

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek organisatie & werking van de politie

Christian De Valkeneer

Bestel

Omgeving

Doe-boek Starten met de omgevingsvergunning

Joris De Belder
Pieter Sellenslagh
Roel Slegers

Bestel

Communicatie & informatie

Allemaal digitaal?

Ilse Mariën
Sara Van Damme

Bestel

Zorg & welzijn

Mantelkracht

Jeroen Knaeps
Liesbet Lommelen

Bestel

Zorg & welzijn

Het kleine helpen

Leen Heylen
Liesbet Lommelen

Bestel

Bestuur & organisatie

De participatiegetuigen

Philippe De Vries

Bestel

Personeel, Zorg & welzijn

Aanwezigheidsbeleid in de woonzorg

Tine Vanderwee
Joke Vandewalle

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Museum van het gevoel

Roel Daenen
Hildegarde Van Genechten
Olga Van Oost

Bestel

Zorg & welzijn

Samen onderweg naar 2020

Robert Geeraert

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Personeel

Gezichten spreken

Heidi Declercq
Theo Wijnen

Bestel

Zorg & welzijn

Lokaal overleg kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Sofie Delcourt

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Handboek Erfgoedondernemer

Johan Vencken

Bestel

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel

Bestuur & organisatie

Happonomy - Roadmap naar Utopia

Bruno Delepierre

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 8 - Keuzeconfrontatie

Marc Bockstaele

Bestel

Politie & veiligheid

Politiepocket Strafwetboek | 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel

Zorg & welzijn

Gebruikersbijdrage berekenen in de gezinszorg

Esther Holleman
Leen Peeters

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 9 - Verhoren van psychopaten

Marc Bockstaele

Bestel

Communicatie & informatie

Juridische aspecten

Jan Van Hee

Bestel

Zorg & welzijn

Speelkansen in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Amke Bailleul
Suzanne Verkuyl

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Sport en ruimte in beweging

Bestel

Onderwijs

Leerplan Media GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel

Onderwijs

Lean in het onderwijs

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Oog voor kwaliteit

Jeroen Blijsie
Paul Carpentier
Hans Crampe
Chris De Rijdt
Hilde Hautekees
Annemie Simkens

Bestel

Recht

Codex algemene verordening gegevensbescherming

Dirk De Bot

Bestel

Zorg & welzijn

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

De Sleutel

Bestel

Onderwijs

Samen leren samenleven. Ideeënschriftje GO! | pakket van 10

Bestel

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Arzu Yentür
Ann Clayes

Bestel

Zorg & welzijn

Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra

Melanie Demaerschalk
Danny Kindekens
Herman Nys
Peter Pype
Liselotte Van Ooteghem
Els Verraest

Bestel

Sociaal beleid & werk

Manifest voor moedige mensen

Bestel

Communicatie & informatie

Interne communicatie tot de 4de macht

Vonk

Bestel

Onderwijs

Zicht op historische tijd

Bestel

Zorg & welzijn

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart
Saar Casteels
Melissa Ceuterick
Gunilla De Graef
Philippe Degelin
Dirk Geldof
Steffie Jalhay
Fanny Matheusen

Bestel

Communicatie & informatie

Visuele identiteit in 10 stappen

Christophe Ruys

Bestel

Onderwijs

Inclusie op school

Bestel

Communicatie & informatie

Sociale media

Jan Van Hee

Bestel

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel

Onderwijs

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Communicatie & informatie

Informatiesystemen

Gunther Clauwaert
Steven Deneir
Patrick Goorix
Marc Vael

Bestel

Communicatie & informatie

Datamanagement

Nelleke Aders
Frédéric Barbier
Eddy Van der Stock

Bestel

Bestuur & organisatie

Mobiliteit

Gunter Gonnissen

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal Afvalbeleid-Wegwijs in de reglementering

Piet Coopman
Lieselot Decalf
Christof Delatter

Bestel

Communicatie & informatie

Reputatiemanagement

Geert Stox
Machteld Weyts

Bestel

Bestuur & organisatie, Omgeving

Hoera, open ruimte! Plattelandsbeleid in steden en gemeenten | e-book

Liesbet Belmans

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Zorg & welzijn

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Els Messelis
Ellen Van Houdenhove
Jan Van Velthoven

Bestel

Bestuur & organisatie

Schoonmaakbeheer

Tamara Bruning

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Zorg & welzijn

Wennen in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Ilse Lambrechts
Sofie Verhaert

Bestel

Communicatie & informatie, Zorg & welzijn

Facebook in de kinderopvang - cahierreeks Kinderopvang

Kristof D'hanens

Bestel

Communicatie & informatie

Communiceren met jongeren

Kristof D'hanens

Bestel

Communicatie & informatie

Het nieuwe communicatieklimaat

Eric Goubin

Bestel

Bestuur & organisatie

Een sterk draagvlak in 10 stappen

Bart Derwael

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel

Omgeving

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Reiner Tijs

Bestel

Zorg & welzijn

Erfgoed en dementie

Bart De Nil
Herlinde Dely

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Noodprocedures in zwembaden

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Bestuur & organisatie

Duurzaam FM

Mieke Pieters

Bestel

Bestuur & organisatie

Samenwerken aan dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Zorg & welzijn

Canvas intern noodplan woonzorgcentra

Bestel

Zorg & welzijn

Pictogrammenboekje kinderopvang (pakket van 10)

Bestel

Communicatie & informatie

Klare taal

Gonnie Put

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Bestuur & organisatie

Technisch gebouwbeheer

Peter Bockstaele

Bestel

Communicatie & informatie

De interactieve overheid

Bart Noels

Bestel

Personeel

Risicomanagement

Guy Eeckhout

Bestel

Communicatie & informatie

Effectief gedrag veranderen met het 7E-model

Fran Bambust

Bestel

Onderwijs

Het Bin-boekje | pakket van 5

Bestel

Communicatie & informatie

Informatieveiligheid bij de overheid

Ivan Stuer

Bestel

Communicatie & informatie

Analoog of digitaal? Inclusief communiceren in de internetsamenleving

Eric Goubin

Bestel

Bestuur & organisatie

Growfunding: crowdfunding als hefboom voor creativiteit

Stef Ampe
Laura Demunter
Frederik Lamote

Bestel

Omgeving

Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen

Florian De Bont

Bestel

Bestuur & organisatie

Integratie gemeente-OCMW

Jan Leroy
Piet Van Schuylenbergh
Roel Verlinden

Bestel

Bestuur & organisatie

Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen

Steven Ducatteeuw
Nicola Loxham

Bestel

Politie & veiligheid

Het statuut van de privé-detective

Jan Cappelle
Wauter Van Laethem

Bestel

Communicatie & informatie

De communicatieplicht van de overheid

Michiel Elst

Bestel

Communicatie & informatie

Vergaderen

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel

Communicatie & informatie

Klachtencommunicatie

Karla Blomme
Jef Raeymaekers
Jef Verheyen

Bestel

Communicatie & informatie

De website

Rosemie Callewaert

Bestel

Politie & veiligheid

Bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden

Henri Berkmoes
Johan Delmulle

Bestel

Cultuur & vrije tijd

De karavaan houdt halt. Een circus ontvangen in de gemeente

Koen Allary
Hilde Plas
Stefan Thomas
Mui-Ling Verbist
Maarten Verhelst

Bestel

Communicatie & informatie

Sssst, hier werkt men

Nancy De Vogelaere
Joke Renneboog
Elke Wambacq

Bestel

Bestuur & organisatie

De gemeente en de wereld

Bert Janssens
Daan Janssens
Jan Verschueren

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Recht

De federale openbaarheidswetgeving: een introductie

Frankie Schram

Bestel

Personeel

Veerkrachtig sturen, productief samenwerken

Chris Aertsen
Leen Van Lindt
Annick Vanhove
Theo Wijnen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan leren leren

Bestel

Zorg & welzijn

HET PLEEGOUDERBOEK

Min Berghmans
Kristien Cremie
Annemie Van Looveren

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sociale woning huren bij een SHM

Björn Mallants

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met projecten

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor monitoring

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor risicomanagement

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor verbetermanagement

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Werkboek voor managementteams

Ruud Bourmanne
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met doelstellingen

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met processen

Ruud Bourmanne

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Jong talent in het parlement | pakket van 20

Bart Derwael
Katrien Vanhove

Bestel

Personeel

Werkmap Doelmatig werken met ons team

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg

Evi Beyl

Bestel

Personeel

Projectmatig werken in lokale besturen

Katlijn Perneel
Theo Wijnen

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboeken Jeugdhulp - Bemiddeling en herstelgericht werken

Steunpunt Jeugdhulp

Bestel

Zorg & welzijn

Dat verandert de zaak

Jean-Pierre Vanhee

Bestel

Zorg & welzijn

Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen voor overheden en organisaties

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

Bestel

Bestuur & organisatie

Begrotingsparticipatie

Koen Wynants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid

Peter Cousaert
Hans Grymonprez

Bestel

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Sociaal beleid & werk

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Bestel

Zorg & welzijn

Volgboekje kinderopvang (pakket van 10)

Bestel

Onderwijs

Licht op krachtig leesonderwijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Waarom investeren in erfgoed? En hoe?

Kristof Gaublomme
Hilde Plas
Gregory Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

GeldWeg

Bestel

Communicatie & informatie, Onderwijs

Sociale media op school

Kevin De Ridder
Jacques Verleijen

Bestel

Politie & veiligheid

Klachten en procedures tegen politieambtenaren

Alain Liners

Bestel

Personeel

Het nieuwe werken en leren: duurzaam inzetten van medewerkers

Luc De Schryver
Mieck Vos
Theo Wijnen

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Communicatie & informatie

TOEGANKELIJK SCHRIJVEN IS (GEEN) KINDERSPEL

Jos Huypens

Bestel

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 5 - Psychosociale hulpverlening

Peter Verboven

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 6 - Handboek politieverhoor

Sophie Magerotte
Marc Van De Plas

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Politie & veiligheid

Bestuur en organisatie van de lokale politiezone

Kris Croonen
Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem

Bestel

Politie & veiligheid

Wapenwet

Pascal Chainiaux
Edwin De Baene

Bestel

Recht

Exploitatie van telecommunicatie in het strafproces

Wim Moonen

Bestel

Politie & veiligheid

Tucht & deontologie

Alain Liners
Jana Mouton

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Onderwijs

Leren met de muzen - Richting geven aan muzische vorming op school

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Politie & veiligheid

Statuut - Administratief en syndicaal statuut

Eddy Branckaute

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek manifestaties en evenementen

Ivan Saerens

Bestel

Bestuur & organisatie

De Beleids- en beheerscyclus in 60 vragen en antwoorden - derde editie

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 3 - Criminele branden

Danny Rijckbosch

Bestel

Onderwijs

Naar een inspirerende leeromgeving

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Betrapt in het kartel

Roel Verhaert

Bestel

Politie & veiligheid

Vaststelling en beoordeling van verkeersongevallen

Dirk Christiaens
Siegfried Stallaert

Bestel

Politie & veiligheid

Overheidsopdrachten defensie en veiligheid

Steven Van Garsse

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek voor de sociale dienst van het OCMW

Raf De Bruycker
Mattie Jacobs
Roos Van Kerckvoorde
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel

Personeel

Competenties in kaart

Bestel

Personeel

Toolkit Vergadertechnieken

Vonk

Bestel

Bestuur & organisatie

Wie klasseert, die vindt

Hilde De Bruyne
Johan De Reu
Inge Gerlo
Sabine Peters
Inge Schoups
Joris Vanderborght
Petra Vanhoutte
Marian Verbeek
Roeland Verhaert

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de kleuterschool

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Samen over de drempel

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan ICT

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het kind van de rekening

Yvette Desmet

Bestel

Sociaal beleid & werk

EHBS - Eerste Hulp Bij Schulden

Robin Van Trigt

Bestel

Communicatie & informatie

Speechwriting is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Communicatie & informatie

Omgaan met de media is geen kinderspel (een journalistieke verkenning)

Jos Huypens

Bestel

Onderwijs

Mijn klasagenda

Bestel

Onderwijs

Schoolagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn eerste agenda

Bestel

Personeel

Werken met managementteams

Mieck Vos
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Competentiemanagement - Mens en organisatie in beweging

Ann Anthierens
Annemie Celis
Kris Dehamers
Brigitte Denolf
Nele Hermie
Catherine Ruys
Lieve Van Durme

Bestel

Politie & veiligheid

Handboek openbare orde

Alain Liners

Bestel

Politie & veiligheid

Politievademecum

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Personeel

Netwerking en organisatieontwikkeling

Theo Wijnen
Nick Thijs
Steven Van Roosbroek

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest
Jeroen Windey

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Praktijkboek zwembaden

ISB vzw

Bestel

Onderwijs

Zicht op techniek

Jan Beerten
Alain Clits
Anne-Marie Tytgat

Bestel

Bestuur & organisatie

Service design toolkit

Bestel

Sociaal beleid & werk

Als lokaal bestuur werk maken van werk

Jan Leroy
Fabio Contipelli
Christof Delatter
Ann Jughmans
Piet Van Schuylenbergh

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Economische aspecten in bibliotheken

Patrick Vanouplines

Bestel

Personeel

Weg met het keurslijf, integriteit bevrijdt!

Annemie Breëns
Bart De Bie
Kathleen Lambrechts
Kristien Verbraeken
Gert Verhaert
Roel Verhaert

Bestel

Onderwijs

Zicht op dagelijkse tijd

Benjamin Jacobs

Bestel

Recht

Motivering van bestuurshandelingen

Frankie Schram

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek - Assistentiewoningen

Ruud Bourmanne
Luk Remans

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Helden van Later

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek WZC

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek financieel management

Ruud Bourmanne

Bestel

Onderwijs

Inspiratiekalender voor de basisschool

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek (duurzaam) aankopen (A-scan)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek HRM

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek ICT

Ruud Bourmanne
Herman Callens
Heidi Kestens

Bestel

Zorg & welzijn

Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis map: Handleiding

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek externe communicatie

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek steden/gemeenten

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek interne communicatie

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek sociale diensten

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Algemeen werkboek

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek OCWM's

Ruud Bourmanne

Bestel

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Handboek Sportraden

Bestel

Zorg & welzijn

Werken met patiënten

Willeke Dijkhoffz

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Communicatie & informatie

Met elkaar spreken is (geen) kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Personeel

Personeel & Organisatie

Karen Saerens
Jan Creten

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Met hoge heren kersen eten

Stefaan Viaene

Bestel

Personeel

Toolkit Personeelsselectie

Vonk

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Wegwijzer bibliotheken en documentatiecentra

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Evidence-based practice (1)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Efficiëntie en effectiviteit in de vrije tijd

Armand Dewaele

Bestel

Zorg & welzijn

Gids Woonzorg 3de editie

Elke Verlinden

Bestel

Onderwijs

Woordenschatjes

Hugo Vandenbroucke

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Een sterk lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer

Bestel

Zorg & welzijn

Gids tot intens spelen

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Werken met het meerjarenplan en de BBC in cultuur, cultureel erfgoed, jeugd en sport

Hilde Plas

Bestel

Personeel

Handboek werken met vrijwilligers

VSDC

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek interculturele competentie

CIMIC

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Vermaatschappelijking van de zorg (3)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Taal - cahierreeks Kinderopvang

Lien Libin
Annemie Nouwynck
Astrid De Roy
Hilde Van Rie

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Nathalie Vallet

Bestel

Sociaal beleid & werk

Regie sociale economie

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek schuldbemiddeling

Robin Van Trigt
Jan Vansantvoet

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel

Zorg & welzijn

Richtlijnen voor de zorgpraktijk

Vlaamse Verpleegunie

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (cahierreeks)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Codex kinderopvang van kleuters en lagere schoolkinderen

Ann Lobijn

Bestel

Zorg & welzijn

Codex kinderopvang van baby's en peuters

Ann Lobijn

Bestel

Personeel

Professionele Vaardigheden organisatieontwikkeling

Bestel

Personeel

Professionele vaardigheden leiderschapsontwikkeling

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Speelaanbod organiseren. Handleiding voor speelpleinwerkers

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Cultuur en vrijetijdsbeleid, cultuurcodex

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor hulpverleningszones

Ruud Bourmanne

Bestel

Onderwijs

Leerplannen en didactische suggesties basisonderwijs - verzamelmap

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie, als je ermee te maken krijgt

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Verontrusting (4)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Onderwijs

Handboek gemeentelijk basisonderwijs

Hilde Van Dalem

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Cultuur en vrijetijdsbeleid, een lokaal praktijkboek

Bestel

Omgeving

Toekomsten voor investeren in publieke ruimte

Xavier Buijs
Annelies Van der Donckt
Paul Wuillaume

Bestel

Zorg & welzijn

Codex Ouderenzorg

Bestel

Politie & veiligheid

Ariadne nr. 4 - Verdacht overlijden

Karen Plasschaert

Bestel

Onderwijs

Handboek Beleidvoerend vermogen

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Werkgelegenheidsmaatregelen in lokale besturen

Petra Dombrecht

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Beveiligend verblijf in de jeugdhulp (14)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Armoede en jeugdhulp / deel 2: een stand van zaken (13)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - 18+ (5)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Sociaal beleid & werk

Toekomsten voor sociaal beleid

Peter Cousaert
Sabine Van Cauwenberge

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Toekomsten voor vrijetijdsbeleid

Chris Peeters
Hilde Plas

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Armoede en jeugdhulp / deel 1: de kracht van een narratief (12)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Op zoek naar het gewone in het bijzondere: aandacht voor een positief leefklimaat (11)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Kunst en hulpverlening (10)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek familiaal geweld

Helen Blow

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Ouders ondersteunen (9)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Jeugdhulp als interventie en als opbouw: de jeugdzorg voorbij (8)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Diagnostiek (7)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - De zin en onzin van de datebase (6)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Onderwijs

Handboek deeltijds kunstonderwijs

Kathleen Cherlet

Bestel

Personeel

Welzijn op het werk

Jan Van Peteghem
David Verwimp
Hilde De Man
Guy Vanhoorde
Geert De Smet
Kris Beerland

Bestel

Personeel

Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen

Jens Mortier

Bestel

Cultuur & vrije tijd

De Hangman. Over jongeren in het straatbeeld

Nathalie Van Ceulebroeck

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

De burger aan zet

Guido Dierickx
Eric Lancksweerdt
Peter Thijssen
Wouter Van Dooren

Bestel

Personeel

Bemiddeling voor leidinggevenden

Silvia Prins

Bestel

Personeel

Bouwstenen voor vorming en opleiding van niveau E en D

An Bistmans
Peter Neirynck

Bestel

Omgeving

Het vermoeden van vergunning

Floris Sebreghts

Bestel

Zorg & welzijn

Zorg verlenen bij mensen met dementie thuis map: Cursus

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Communicatie & informatie

Informatiestandaarden

Jan Van Hee

Bestel

Personeel

De A3 methodiek

Henk Doeleman

Bestel

Personeel

Coachend leiderschap | 5de editie

Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Het stakingsbevel

Jo Van Lommel

Bestel

Omgeving

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts
Olivier Verhulst

Bestel

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel

Personeel, Zorg & welzijn

HR in de zorg

Michel Van der Borght

Bestel

Personeel

Passie komt voor de winst

Luc Ardies

Bestel

Sociaal beleid & werk

Het ecogram

Stef Herman

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Handboek Lokaal Jeugdbeleid

Bestel

Omgeving

Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen. Het functietoekenningsplan

Liesbet Belmans

Bestel

Personeel

Het vakbondsstatuut in de publieke sector

Alexander Lucas

Bestel

Omgeving

De verjaring van de herstelvordering

Jo Van Lommel

Bestel

Zorg & welzijn

Inclusief lokaal ouderenbeleid

Elke Verlinden

Bestel

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Zorg & welzijn

Ondernemerschap in de zorg

Arthur Vliegels

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel

Recht

De Salduzregeling - theorie en praktijk, vandaag en morgen

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Basisboekske. Een brok info over de jeugdraad | pakket van 10

Bestel

Recht

Reeks Privacy & Persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel

Zorg & welzijn

Kom op voor jezelf- Patiënten kunnen artsen beter leren communiceren (pakket van 20)

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor uw persoonlijk functioneren

Ruud Bourmanne

Bestel

Communicatie & informatie

Fondsen werven is geen kinderspel

Jos Huypens

Bestel

Personeel

Personeelscodex van de lokale besturen

Marijke De Lange
Katleen Janssens
Anne-Marie Vastesaeger

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp - Outreaching (2)

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Gezondheid kost geld - Eerste hulp bij gezondheidsschulden

Sylvie Tack

Bestel

Zorg & welzijn

Ook in de beste families... Geweld op oudere personen

Helen Blow

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Jong gespuis in het gemeentehuis

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek voor teams

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek DVC

Ruud Bourmanne

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboeken Jeugdhulp - Seksualiteit

Steunpunt Jeugdhulp

Bestel

Personeel

Zevenmijlslaarzen voor de overheidsmanager

Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek DGAT

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifiek werkboek Dienstencentra

Ruud Bourmanne

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen

Luc Ardies

Bestel

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Zorg & welzijn

Professioneel omgaan met risico's

Eveline Ankaert
Katrien Herbots

Bestel

Politiek

Later word ik politicus

Jos Huypens
Bart Ramakers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Bestuurskracht

Bart De Peuter
Lieven Janssens

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids participatie

Bart Derwael

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboeken Jeugdhulp - Vraagverheldering

Steunpunt Jeugdhulp

Bestel

Onderwijs

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Bestel