Menu

De drie concrete waarden van kunst en cultuur

Waar doen we het allemaal voor: kunst en cultuur maken, verspreiden, beleven, onderzoeken, promoten? Cultuur geeft zin aan een mensenleven en is zelfs het fundament van onze samenleving. Hierbij de drie concrete waarden die kunst en cultuur opleveren.

12-07-2019 -

  1. Cultuur socialiseert

Een mensenleven krijgt zin en waarde doordat we het dag in dag uit kunnen delen met andere mensen. Zonder het gemeenschappelijke is er geen leven en is elke handeling zinloos. Als mensen delen we betekenissen: van objecten, handelingen, verbanden. Cultuur leert ons die betekenissen aan. Cultuur socialiseert en doet ons thuis voelen in een omgeving.

Vaak zijn we ons niet bewust van dagelijkse betekenissen. ‘Ze behoren tot onze cultuur’. Ze zijn ingesleten. Gewoon. We worden er ons van bewust in confrontaties: met andere ‘culturen’ of ‘sociale ordes’. Met ons verleden. Of met kunst, die ‘ongewoon’ doet. Kunst en cultuur doen naar onszelf kijken, leggen betekenissen bloot, doen die botsen, leggen bruggen en verrijken het leven.

  1. Cultuur rangschikt en ordent

Wanneer behoort u tot een cultuur? Met welke vaardigheden, kennis en competenties moet u uitgerust zijn om tot een gemeenschap te behoren? Met andere woorden: wat vindt een samenleving levensbelangrijk, belangrijk, minder belangrijk, onbelangrijk? Wat zijn letterlijk ‘de regels’ van de kunst die u moet kennen om ‘gecultiveerder’ te worden?

Cultuur rangschikt en ordent, vormt mensen, leert hen de regels kennen. Anders gezegd: cultuur kwalificeert. Cultuur doet mensen ook nadenken over ongeschreven en geschreven criteria, normen en waarden. Hoe ontstaan ze en evolueren ze? Hoe meet u ze, waar gebeuren er confrontaties? Wat bevestigen ze, wat verwerpen we? Cultuur introduceert mensen in de diverse hiërarchieën van waarden en van kennis.

  1. Cultuur subjectiveert

Dankzij 1 en 2 hebben we een sociale orde waarin we betekenissen met elkaar delen en waardoor we kunnen samenwerken. En we meten wat een samenleving al dan niet belangrijk vindt voor gecultiveerde mensen.

Maar die orde en dat belang van dingen liggen niet voor altijd vast. Anders was het leven maar saai en bleef alles altijd ‘bij het oude’. Dingen evolueren en mensen kunnen er een houding tegenover aannemen en er zich een mening over vormen. We kunnen de sociale orde aan de orde stellen, bevragen, omvergooien, veranderen, bevestigen, bijsturen … Want er zijn altijd andere perspectieven mogelijk op de dingen. Die halen we uit het verleden, uit onze verbeelding, uit andere culturen.

Ook dat doet kunst en cultuur. Cultuur subjectiveert. Cultuur brengt andere maten binnen. Ze doorbreekt de regels van de kunst. Een dynamische samenleving heeft die dynamiek nodig.

Meer weten? Check onze publicatie Scheuren in cultuur
 

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd

Meer dan erfgoed

Bart De Nil
Ans Van de Cotte

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Museum van het gevoel

Roel Daenen
Hildegarde Van Genechten
Olga Van Oost

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Handboek Erfgoedondernemer

Johan Vencken

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Sport en ruimte in beweging

Bestel

Cultuur & vrije tijd

Noodprocedures in zwembaden

Bestel

Cultuur & vrije tijd

De karavaan houdt halt. Een circus ontvangen in de gemeente

Koen Allary
Hilde Plas
Stefan Thomas
Mui-Ling Verbist
Maarten Verhelst

Bestel