Menu

Hoe zet ik een lokaal integratiebeleid op?

Een lokaal integratiebeleid ontwikkelen en realiseren doet een lokaal bestuur niet alleen. Een integratiebeleid werkt op verschillende beleidsdomeinen en met verschillende lokale partners. De Vlaamse overheid kent de regierol over het lokaal integratiebeleid toe aan de gemeenten.

20-08-2019 -

Als lokaal bestuur zorgt u voor een goede samenwerking, afstemming en coördinatie over de beleidsdomeinen heen. Als lokale overheid staat u het dichtst bij de burger; vanuit deze positie bent u dan ook het best geplaatst om een coördinerende rol te vervullen.

Samen met de relevante interne en externe partners moet u gemeenschappelijke beleidslijnen rond integratie uitzetten. Wanneer een lokaal bestuur helder bepaalt wat het doel is, mobiliseert het automatisch ook andere partners om mee te werken aan het lokaal integratiebeleid.

Aan de hand van onderstaand kader omschrijven we wat de doelstellingen kunnen zijn voor een lokaal integratiebeleid. U kan deze gebruiken als houvast, wanneer u met uw lokale partners een gezamenlijk plan gaat uittekenen.

We formuleren vier doelstellingen van integratie. Ze beïnvloeden en versterken elkaar.

  • Toegankelijkheid vergroten: alle burgers hebben gelijke toegang tot democratische rechten, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en burgerschap.
  • Empowerment: alle inwoners zijn zelfredzaam. Elke burger is in staat om alle mogelijkheden en rechten die hij of zij krijgt, te benutten wanneer nodig.
  • Vertrouwen en wederkerigheid binnen en tussen de verschillende gemeenschappen opbouwen en behouden. Wat gemeenschappen investeren in de samenleving, krijgen ze op een gelijkwaardige manier terug. Dit zal de samenwerking faciliteren en kan zorgen voor een meer leefbare samenleving. Hierbij zijn relaties, netwerken en solidariteit belangrijk.
  • Sense of belonging: al uw inwoners hebben het gevoel dat ze erbij horen en dat ze mee kunnen schrijven aan het verhaal van uw gemeente. Een gedeeld samenhorigheidsgevoel kan vertrouwen helpen opbouwen.

Om deze overkoepelende doelstellingen te realiseren, kan een lokaal bestuur inzetten op de drie lagen van integratie:

  • De wettelijke integratie: het wettelijk kader is de basis van uw integratiestrategie. Als lokale overheid kunt u al uw inwoners maximaal informeren over hun rechten door duidelijk te communiceren. Het wettelijk kader, dat individuele rechten omschrijft, koppelt u aan preventieve maatregelen die schendingen bestraffen.
  • De sociaal-economische integratie: u zet in op toegankelijkheid en gelijke kansen op vlak van welzijn, onderwijs en werk.
  • De sociaal-culturele integratie: u versterkt een gedeelde burgerschapscultuur, creëert sociale netwerken en probeert de verdraagzaamheid voor verschillen te vergroten.
Meer inspiratie nodig voor een lokaal diversiteitbeleid? Check dan Bouwen aan diversiteit.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

RePLAY Draaikalender

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Zorg voor personen met een handicap

26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in