Menu

Hoe u als directeur co-teaching écht kan invoeren

De tijd dat een leerkracht de klasdeur dichttrok en ‘baas’ was in de klas, ligt al een tijd achter ons. Leerkrachten – en niet alleen de startende – geven aan dat ze op een andere manier willen lesgeven: betrokken en met inzet van persoonlijke competenties. In lerarenkamers wordt er ook heel wat materiaal uitgewisseld, en een stap verder is samen lesgeven voor de klas. Dat zorgt voor een diepgaand leermoment.

27-08-2019 - door Marijn Vandevelde

Helpen bijsturen

Co-teaching betekent dat meerdere onderwijsprofessionals in een gelijkwaardige relatie, gedurende een bepaalde periode, op een gestructureerde manier een gedeelde verantwoordelijkheid dragen om onderwijsdoelen te bereiken met alle leerlingen.

Samen lesgeven betekent niet alleen samen voor de klas staan, maar ook samen voorbereiden en samen evalueren en bijsturen. Dat bijsturen is erg relevant voor leerkrachten wanneer ze volgend jaar dezelfde les geven. Wat ging goed? Wat kan beter? Daar kan een directeur bij helpen. 

Bijleren van elkaar

Duurzaam implementeren betekent ook dat directeurs goed nadenken over het doel dat ze willen bereiken met co-teaching. Als het bijvoorbeeld ingebed is in de visie en de schoolcultuur om bij te leren van elkaar, dan vindt co-teaching zeker een goede voedingsbodem in de school. 

Twee goede redenen om als directeur co-teaching te organiseren:

  1. Een school wilt inzetten op optimale differentiatie voor leerlingen
  2. Een school wilt leerkrachten verder laten professionaliseren 

Aanvullend of versterkend compatibel?

Ook het samenbrengen van teamleden verdient de nodige aandacht. Sommige teams zijn aanvullend compatibel, dat wil zeggen dat ze verschillende talenten en interesses hebben die ze kunnen inzetten in hun klaspraktijk. De ene kan bijvoorbeeld goed zijn in het ontwikkelen van nieuw materiaal en de andere heeft een grote kennis van ICT-gebruik in de klas. 

Andere teams zijn versterkend compatibel, zij hebben gelijkaardige interesses en sterktes en weten precies wat ze met leerlingen willen bereiken. Natuurlijk zijn er ook nog andere combinaties mogelijk, maar belangrijk is om te polsen of leerkrachten deze combinatie wel zien zitten. 

Professionaliteit is belangrijk

Het gebeurt immers dat directeurs de keuze zelf maken en daarna moeten constateren dat de combinatie niet het verwachte effect werd bereikt. Ook gebeurt het soms dat beste vrienden hun vriendschap hypothekeren door samen voor de klas te staan omdat ze niet kritisch durven of willen vertellen wanneer zaken niet goed lopen. Daarom is samen professioneel kunnen handelen zo belangrijk om co-teaching te realiseren in de klas.

Bij co-teaching is het dus zeer belangrijk om als directeur actieve steun te gaan verlenen. Daarnaast moet er regelmatig overlegd worden, moet de nodige infrastructuur beschikbaar zijn en moet er duidelijke communicatie met de ouders zijn over co-teaching. Zij zijn vaak onwetend over hoe dat precies werkt. 

Laat leerkrachten ook vrijwillig kiezen voor co-teaching – op die manier komen enthousiaste leerkrachten voor de klas te staan. 

Zeer intens

Co-teaching biedt zeker een meerwaarde aan leerkrachten. Leren van een collega is erg intens. In de begeleiding van schoolteams tijdens nascholingstrajecten is gebleken dat een goede voorbereiding om co-teaching te implementeren vruchten afwerpt en een grote impact heeft op het schoolbeleid. 

 
Meer lezen? Klik hier om het boek te bestellen of hier om u in te schrijven op de opleiding rond co-teaching

Ook interessant

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel