Menu

Opinie: Waarom sociale huisvesting zo hard nodig is

Sociaal Wonen is een hot topic tegenwoordig, zowel op politiek als op sociaal vlak. Sien Winters licht toe waarom sociale huisvesting vandaag, meer dan ooit, onontbeerlijk is. Winters is onderzoeker aan het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving aan de KULeuven en Steunpunt Wonen.

13-09-2019 -

Zwakkeren helpen

“Iedereen heeft recht op wonen.” Zo staat het in onze Grondwet, maar hier staan we nog ver van af. Een zeer groot aantal gezinnen betaalt meer voor wonen dan hun budget toelaat en leeft noodgedwongen in een woning die te klein is, vochtig of een risico betekent op elektrocutie of CO-vergiftiging. Niet toevallig zijn het juist de zwaksten in de samenleving die het verste afstaan van dit recht: mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, werklozen, langdurig zieken, personen met een handicap enzovoort.

Al meer dan een eeuw bieden sociale huisvestingsmaatschappijen aan velen een degelijk en betaalbaar woonaanbod. Voor wie het geluk heeft daar toegang toe te krijgen zijn de voordelen legio: een woning gebouwd volgens de strengste normen, een huurprijs die gemiddeld de helft lager is dan op de private huurmarkt, een verhuurder die geen voorrang geeft aan huurders met een zeker inkomen. 

Bovendien helpt die verhuurder ook nog eens bij het in orde brengen van de papieren, is die bereid een regeling af te spreken bij betalingsproblemen of verwijst die door naar hulpverleners als er echt problemen zijn.

Verdichting van kernen

Maar er is meer. Sociale huisvesting in Vlaanderen kiest voor een ruimtelijk beleid dat beoogt de kernen van dorpen en steden te verdichten en te versterken. Ze draagt dus bij tot de kwaliteit van de woonomgeving door weloverwogen aanleg van publieke ruimtes en gemeenschapsvoorzieningen. 

Ze werkt samen met welzijnsorganisaties aan projecten om mensen met een beperking te laten wonen zoals iedereen (en niet in een instelling) en is zo vaak ook partner in het realiseren van vernieuwende woonvormen. Ze bouwt woningen die innovatief zijn op het vlak van energiebeheer en leert bewoners energiezuinig leven. Ze steunt wijkinitiatieven die het samenleven aangenaam maken.

Het is dus niet alleen om een dam te bieden tegen armoede en kansenongelijkheid dat we voor sociale huisvesting moeten zijn. Ook omdat we daar als niet-sociale bewoners belang bij hebben.

Meer informatie? Check onze publicatie Trots op mijn roots.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel uw printeditie