Menu

U mag voortaan vrij liedjes afspelen in de kinderopvang

Zowel voor de Sabam-vergoeding als voor de billijke vergoeding krijgen kinderopvangdiensten voortaan een vrijstelling voor het gebruik van muziek voor pedagogische activiteiten.

13-09-2019 -

Zoals bij elke uitzondering moet er telkens worden nagekeken of aan de voorwaarden van de uitzondering is voldaan, in dit geval of het gebruik kadert binnen de pedagogische activiteiten van de kinderopvang. Op 21 mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het wetboek economisch recht teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de auteursrechtenregeling (Inforum 329420). Deze wet trad in werking op 31 mei 2019.

Facturen in verband met deze auteursrechten voor de periode tot en met 1 juni 2019, moeten wel betaald worden. Maar facturen vanaf 1 juni 2019 zijn dus niet verschuldigd en moeten geprotesteerd worden. Dat kan door een aangetekend schrijven onder vermelding van bijvoorbeeld het volgende:  

“Gezien artikel XI.191/1, 6° van het Wetboek van economisch recht (WER) dat voorziet in een uitzondering op de auteursrechten voor instellingen voor kinderopvang geïnd door SABAM en gezien artikel XI.217/1, 5° WER dat in een gelijkaardige uitzondering voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten voorziet, vanaf 1 juni 2019, zijn wij het bedrag op de factuur met factuur niet verschuldigd.” 

Kinderopvangdiensten kunnen dus voortaan – in het kader van hun pedagogische taken – zonder problemen gebruik maken van verschillende dragers die onder het auteursrecht of de naburige rechten vallen. Zoals liedjes, muziek en verhaaltjes.

Bron: Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, BS 21 mei 2019

Meer informatie over kinderopvang? Check onze publicaties.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Maakt dementie onbekwaam?

Erik Langerock

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Kiezen in overleg.

Chantal Van Audenhove
Aline Sevenants
Walter Rombouts
Patrick Laevens

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

28 Jan

Opleiding: Hoe kan ik als zorgverlener de cliënt helpen om de regie over zijn eigen leven op te nemen?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in