Menu

De 9 stappen naar een goede risicoanalyse

02-10-2019 -

Doel

Met een goede risicoanalyse bepaalt u de referenties voor een goed management. Risicoanalyse is een methode die het management ondersteunt bij de invulling van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Een risicoanalyse heeft tot doel risico’s verbonden aan een situatie te kunnen opsporen, analyseren, evalueren en beheersen - door mogelijke maatregelen voor te stellen om die risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarom moeten op basis van die evaluatie, preventieactiviteiten uitgewerkt worden en zullen eventueel de gebruikte werk- en productiemethoden aangepast moeten worden.

Chronologie van de uitvoering

1. Bepaal de arbeidsmiddelen en werkzaamheden waarvoor risicoanalyses moeten worden opgesteld;

2. Evalueer de in aanmerking komende arbeidsmiddelen en werkzaamheden op hun risico;

3. Evalueer de preventiemaatregelen en stel de prioriteiten vast;

4. Bespreek de prioriteiten op het overlegcomité;

5. Beslissing door het bestuur;

6. Neem de preventiemaatregelen op in het globaal preventieplan;

7. Neem de preventiemaatregelen op in het jaarlijks actieplan;

8. Voer het het jaarlijks actieplan en globaal preventieplan uit;

9. Actualiseer geregeld het risicobeheer, globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.

Meer info? Check Welzijn op het werk

Ook interessant

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel

Personeel

Projectmatig werken in lokale besturen

Katlijn Perneel
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek OCWM's (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie algemeen werkboek (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Communicatie, Informatiemanagement, Opleiding & vaardigheden, Organisatie

26 Oct

Opleiding: Employer branding in de zorgsector

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in