Menu

OCMW-steun voor asielzoekers

Het OCMW kan de kosten van maatschappelijke dienstverlening, in de vorm van financiële steun voor vreemdelingen en asielzoekers, in bepaalde gevallen terugvorderen. Concreet staat de POD Maatschappelijke Integratie in voor die terugvordering. Maar voor asielzoekers gelden een aantal extra aandachtspunten.

17-10-2019 -

Wanneer de hulpvrager een asielzoeker is, gelden in principe dezelfde regels over de terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening als bij vreemdelingen. Er zijn evenwel enkele bijkomende regels.

1. Beperking van de terugbetaling

In principe wordt 100 % van het leefloonbedrag van de categorie waartoe een vreemdeling behoort door de POD Maatschappelijke Integratie terugbetaald. Wanneer de hulpvrager een aan het OCMW toegewezen asielzoeker is die evenwel niet woont in de gemeente van het OCMW, worden de kosten van maatschappelijke dienstverlening aan deze asielzoeker maar aan 50 % terugbetaald.

Niet alleen de financiële steun wordt maar aan 50 % terugbetaald; het geldt voor elke vorm van maatschappelijke dienstverlening aan deze asielzoekers – dus ook voor de medische kosten behalve de kosten van hospitalisatie of ambulante behandeling in een verpleeginstelling die altijd aan 100 % terugbetaald worden.

Het OCMW kan de toepassing van deze sanctie vermijden door een geïndividualiseerd huisvestingsdossier in te dienen. Om deze sanctie te vermijden, kunnen kleinere OCMW’s samenwerken. Huisvesting in de gemeente van één van de samenwerkende OCMW’s telt dan als

huisvesting in de eigen gemeente. In de praktijk wordt er geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

2. Geen terugbetaling

Wanneer het OCMW onvoldoende maatregelen heeft genomen om de opvang van asielzoekers in de eigen gemeente te bevorderen en dit tot gevolg heeft dat de asielzoekers ertoe aangezet worden om zich elders te vestigen, wordt de maatschappelijke dienstverlening aan deze asielzoekers helemaal niet meer terugbetaald.

Ook hier kan het OCMW het tegenbewijs leveren aan de hand van een overtuigend dossier.

3. Installatiepremie voor asielzoekers

Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW aan asielzoekers die de materiële opvang verlaten een installatiepremie toekennen. De kosten van deze premie kunnen van de federale overheid teruggevorderd worden.

De POD Maatschappelijke Integratie neemt maximaal de volgende bedragen ten laste:

  • Voor een alleenstaande: het maandbedrag van het leefloon voor alleenstaanden;
  • Voor een gezin dat uit 2 personen bestaat: twee keer het maandbedrag van het leefloon voor alleenstaanden;
  • Voor een gezin dat uit ten minste 3 personen bestaat: drie keer het maandbedrag van het leefloon voor alleenstaanden.

4. Bedragen gelijk aan de gewaarborgde kinderbijslag

Strikt gesproken is een negatieve beslissing van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vereist opdat de POD Maatschappelijke Integratie de bedragen gelijk aan de gewaarborgde kinderbijslag zou terugbetalen. Omdat het vaststaat dat asielzoekers die hier nog geen 4 jaar zijn geen recht hebben op gewaarborgde kinderbijslag, wijkt de POD Maatschappelijke Integratie voor asielzoekers af van deze regel.

Zolang de asielzoekers nog geen 4 jaar in het land verblijven, wordt de negatieve beslissing niet gevraagd. Als de drempel van 4 jaar overschreden wordt, moet er wel een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst en moet de negatieve beslissing aan de POD Maatschappelijke Integratie bezorgd worden.

Meer informatie? Check onze publicatie Welk OCMW is bevoegd

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Verzamelmap instructies OCMW en vreemdelingen

Fabienne Crauwels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel