Menu

SVK Pro: nieuwe procedure voor private ontwikkelaars

SVK Pro is een nieuwe procedure voor private ontwikkelaars, opgestart door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

17-10-2019 - door Andy Dilles

In de jaren 1970 ontstonden de eerste SVK’s. Eind 2018 verhuurden 48 SVK’s 10.990 woningen. Een SVK huurt woningen op de private huurmarkt om ze vervolgens sociaal te verhuren aan woonbehoeftige alleenstaanden en gezinnen. Bijzondere aandacht gaat bij deze opdracht naar de begeleiding van de huurder.

Door zelf private woningen te huren en die opnieuw te verhuren, vormt het SVK de verbinding tussen de private eigenaar-verhuurder en de sociale huurder. De eigenaar-verhuurder krijgt de nodige garanties: zo is hij onder andere zeker dat hij maandelijks huur ontvangt en dat de woning onderhouden wordt. De opvolging gebeurt immers volledig door het SVK. De huurder krijgt een betaalbare en kwaliteitsvolle woning.

SVK Pro

SVK Pro is een nieuwe procedure (2019) voor private ontwikkelaars, opgestart door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Met private ontwikkelaars worden private bouwbedrijven en investeerders bedoeld, maar ook particulieren, stadsontwikkelingsbedrijven en intercommunales. Deze partijen worden gestimuleerd om woningen te bouwen die ze voor een periode van 18 jaar verhuren aan een SVK.

De nieuwe procedure startte met een proefproject met 10 SVK’s. De VMSW treedt op als aankoopcentrale voor de SVK’s die deelnemen aan dit eerste proefproject. De SVK’s bezorgden hiervoor een lastgeving en een behoeftepeiling aan de VMSW.

Private ontwikkelaars

Private ontwikkelaars konden tot midden april 2019 voorstellen indienen. De VMSW beoordeelt en rangschikt de ingediende verhuurbeloften. De geselecteerde kandidaat-verhuurders en het SVK kunnen dan een raamovereenkomst sluiten over de geselecteerde sites.

Het SVK kan zo zelf nog beslissen of het instapt op het aanbod of niet. SVK Pro biedt, naast de standaardvoordelen van verhuren aan een SVK, nog andere voordelen voor private ontwikkelaars zoals een gewaarborgd rendement, een zekere verhuurperiode (18 jaar), een verlaagd btw-tarief (12% in plaats van 21%) en een transparante procedure (via de wet overheidsopdrachten).

Meer informatie? Check onze publicatie 100 Basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Regie en Netwerken (1)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Joris De Corte
Mathias Vaes
Nele Hofman
Sammy Vienne
Veerle Opstaele

Bestel