Menu

Interne communicatie: de smeerolie van uw school

Goede interne communicatie verhoogt de tevredenheid van de leerkrachten en van het administratief personeel. Laat de gedachte ‘kennis is macht’ varen en wees bereid uw kennis te delen.

23-10-2019 -

Interne communicatie heeft drie doeleinden:

1. Operationele informatie doorgeven: als de interne communicatie faalt, worden beslissingen slecht uitgevoerd en worden slechte beslissingen genomen;

2. De werksfeer in uw school bevorderen: bepaalde informatie kan als bindmiddel dienen tussen de personeelsleden. Personeelsleden die zich betrokken voelen, zetten zich van harte in;

3. Interne 'branding': in een school met een vlotte interne communicatie en werksfeer zijn personeelsleden meer bereid om de school positief te bekijken en te promoten. Trotse werknemers bevorderen ook de uitstraling van de school. Ze treden als het ware op als ambassadeurs van de school.

Wanneer communiceert u?

1. Stel een communicatieplan op. Vermeld daarin wat u aan wie vertelt en hoe (via welk medium) en wanneer u dat doet;

2. Communiceer te allen tijde, ook in stabiele situaties. Interne communicatie is geen tijdelijk fenomeen, maar is voortdurend van belang. Informeren, enthousiasmeren, aansturen;

3. Begin tijdig met communiceren.

Waarover communiceert u?

1. Breng niet enkel slecht nieuws, anders kan er bij elk nieuw communicatiemoment een negatieve sfeer ontstaan;

2. Het omgekeerde is echter ook waar: vertel niet alleen vrolijke, leuke nieuwtjes, want dat is niet goed voor uw geloofwaardigheid;

3. Maak voor uzelf uit wat goede communicatie moet zijn.

Hoe communiceert u?

Communiceren doet u in twee richtingen. Tweerichtingsverkeer is het kernwoord. Dat wil zeggen dat u niet alleen de directie communiceert, maar dat ook vakwerkgroepen en individuele leerkrachten gebruikmaken van de communicatiekanalen.

Concreet: het personeelsbeleid als voorbeeld

De manier waarop u met de buitenwereld wilt communiceren moet dezelfde zijn als die waarmee u dat met het personeel doet. Ook daaraan kunt u werken.

Stel uzelf deze vragen over de interne communicatie: hoe wordt de directeur aangesproken? Is er een kledingcode voor leerkrachten en wie legt die op? Hoe voelen leerkrachten zich daarbij? Hoe beloont u uw personeel? Is er een activiteit op de Dag van de Leerkracht? Doet u iets als iemand trouwt, een kindje krijgt?

De antwoorden op deze vragen vertellen veel over de cultuur en het klimaat op uw school. Ze helpen u om daar als directeur bewust van te worden. Een open klimaat met wederzijds respect en aandacht voor de persoonlijkheid zal de personeelsleden stimuleren het beste van zichzelf te geven en om ook zo met de leerlingen om te gaan.

Personeelsvergaderingen mogen een informeel karakter hebben, zonder dat er aan de bedoeling van de vergaderingen voorbij wordt gegaan. In plaats van een top-downbenadering, laat u ruimte voor interactie en participatie.

Meer informatie? Check onze publicatie Communicatie op school.

Ook interessant

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel uw printeditie

Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

13 Mar

Opleiding: De directeur vandaag. Perspectieven in schoolleiderschap

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 89

Schrijf u in