Menu

De rol van de gemeentelijke omgevingsambtenaar bij de digitale omgevingsvergunning

Bij het van kracht worden van de omgevingsvergunning werd de functie van Gemeentelijke Omgevingsambtenaar (GOA) in het leven geroepen. Deze functie sluit het dichtst aan bij de voormalige stedenbouwkundige ambtenaar en staat in voor adviezen over elk type omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en schepenen.

27-11-2019 - door Peter Cabus

Geen onderscheid tussen types

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft over elke aanvraag tot omgevingsvergunning een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen. Dat advies is niet bindend, maar als het college wil afwijken van dat advies, zal het dat wel moeten motiveren.

In de regelgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types omgevingsvergunningen. Wanneer de gemeenteraad een GOA aanstelt, kan deze omgevingsambtenaar in principe advies geven over elk type omgevingsvergunning, ongeacht de opleiding die hij heeft genoten. De inhoudelijke regelgevingen zijn immers zo uitgebreid en complex dat het vandaag in de praktijk niet haalbaar is om alle kennis over Ruimtelijke ordening, Milieu, Natuur en Economie te bundelen bij één persoon.

Meerdere diensten betrekken

Maar in Aalst werd er daarom bijvoorbeeld niet gekozen voor een “omgevingsdienst”. In de praktijk blijkt immers dat het geen nadeel is dat meerdere diensten worden betrokken, wanneer het een gemengd omgevingsdossier betreft. Zowel de diensten Ruimtelijke ordening als Milieu & Natuur beschikken daar over hun eigen omgevingsambtenaren die advies geven over aanvragen tot omgevingsvergunning.

De omgevingsambtenaren van Ruimtelijke ordening zullen daarbij natuurlijk wel alleen advies geven over aanvragen waarbij stedenbouwkundige handelingen betrokken zijn; de omgevingsambtenaren van Milieu & Natuur zullen op hun beurt enkel advies geven over aanvragen waarbij een ingedeelde inrichting of activiteit betrokken is.

Toch één omgevingsambtenaar

Wanneer een dossier meer dan één van deze componenten omvat, wordt samengewerkt waarbij een dossier dus door twee of meer omgevingsambtenaren wordt geadviseerd, die samen een geïntegreerd advies aan het college van burgemeester en schepenen over de gehele aanvraag voorleggen.

Op langere termijn is het mogelijk – en wenselijk – dat kennisopbouw en -deling ertoe zal leiden dat één omgevingsambtenaar toch bepaalde gemengde aanvragen zal behandelen. Maar dat zal wellicht wel alleen het geval zijn voor dossiers waarbij één component een duidelijk overwicht heeft – zoals bijvoorbeeld een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen waarbij een melding klasse 3 is opgenomen in het dossier.

Meer informatie? Check onze publicatie: De digitale omgevingsverguning. De Vlaamse en lokale praktijk

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in