Menu

De 5 doelstellingen van het gemeentelijk economisch beleid

Ambities geven de richting aan die een gemeente uit wil met het economisch beleid. Maar het is even belangrijk om te bepalen hoe je die ambities zal bereiken – en wat de beoogde doelstellingen zijn. Het formuleren van doelstellingen laat ook toe om effectmeting te doen over beleid, op basis van vooraf bepaalde indicatoren.

18-02-2020 - door Bart Palmaers, Stefan Thomas

Globaal zijn de volgende 5 doelstellingen op vlak van gemeentelijk economisch beleid te onderscheiden:

1. Meer werkgelegenheid;

2. Versterken van de centrumfunctie;

3. Verhogen van de algemene leefbaarheid;

4. Beperken van de negatieve effecten;

5. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1. Meer werkgelegenheid

Eén van de hoofdargumenten voor lokale economische groei en voor een gemeentelijk economisch beleid is uiteraard het creëren van jobs voor de eigen inwoners en voor potentiële nieuwe inwoners, zodat wonen-werken-leven zoveel mogelijk in eigen regio kan gebeuren. Dat veronderstelt wel dat de extra banen als gevolg van economische groei ook moeten aansluiten bij het profiel van de werkzoekenden uit de gemeente.

Het kan gaan om arbeid in loondienst of om arbeid in zelfstandig verband. Ook specifieke tewerkstellingsprojecten en sociale tewerkstelling hebben als doel meer werkzoekenden uit de gemeente aan het werk te krijgen. In alle gevallen speelt de dienst economie van de gemeente een grote rol.

2. Versterken van de centrumfunctie

Werkgelegenheid trekt, vooral in centrumgemeenten en economische knooppunten veelal pendelaars aan van omliggende gemeenten. Ook ondernemers zelf pendelen vaak tussen wonen en werken. De gemeente waar ze werken investeert in deze arbeidsplaatsen (door beschikbare ruimte en bereikbaarheid), terwijl de financiële baten van de tewerkstelling of de uitbating deels wegvloeien naar andere gemeenten.

Als een gemeente ervoor kiest om de centrumfunctie te versterken, door bijvoorbeeld ook werk te verschaffen aan mensen van buiten de gemeente, dan doet zij er goed aan om die centrumfunctie ook economisch meer te laten renderen voor de gemeente zelf. Door bijvoorbeeld acties op te zetten om deze pendelaars meer te laten besteden, door vrijetijdsbezoeken aan de gemeente te stimuleren, enzovoort.

3. Verhogen van de algemene leefbaarheid

Het aantrekken van buurtwinkels naar bepaalde wijken van de gemeente beoogt naast werkgelegenheid in de eerste plaats het garanderen van basisvoorzieningen voor de bewoners. Ook het voorzien van commerciële functies in de sfeer van cultuur en vrije tijd beogen dit doel: een cinema, een theater, een sportcentrum,…

De aanwezigheid van voldoende commerciële voorzieningen verhoogt de leefbaarheid en versterkt de aantrekkingskracht op nieuwe bewoners.

4. Beperken van de negatieve effecten

Negatieve effecten van bestaande en nieuwe economische bedrijvigheid op de leefomgeving in de gemeente moeten beperkt worden.

Economische activiteit wordt vaak getolereerd zolang de negatieve effecten zoals verkeersoverlast, milieueffecten en dergelijke voor de gemeente minimaal blijven. Zo wensen gemeenten met een uitgesproken landelijk karakter dat vaak zo te houden en zetten ze in op ecotoerisme en dergelijke.

Andere landelijke gemeenten kiezen daarentegen voor grote commerciële ontwikkelingen, waarbij ze met de aanvaarding van de effecten op mobiliteit en leefmilieu veel soepeler omgaan.

5. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente beoogt hier een breder maatschappelijk doel. Het kan gaan om het stimuleren van ondernemerschap dat het milieu minimaal belast. Ook sociale maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers binnen de gemeente vallen hieronder, net als projecten over sociale economie.

De rol die een gemeente hierin kan spelen wordt vaak onderschat. Nochtans omvat deze doelstelling heel wat kansen voor een differentiatie van het eigen economisch beleid ten opzichte van dat van andere gemeenten.

Meer informatie vind je op www.mvovlaanderen.be of www.socialeeconomie.be

Meer informatie? Check dan de publicatie Gemeentelijk economisch beleid

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Bestuur & organisatie

Integratie gemeente-OCMW

Jan Leroy
Piet Van Schuylenbergh
Roel Verlinden

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel