Menu

Wanneer wordt jouw gemeente fossielvrij?

Tegen 2050 moeten we volledig gestopt zijn met het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar eigenlijk moeten we nog sneller inbinden op het gebruik van olie en gas, als we de opwarming tot twee graden willen beperken. Het vergt een drastische revolutie. Heeft jouw gemeente al een plan?

20-02-2020 -

Kosten op sterfhuis?

De gemeente Beerstel alleszins wel. Zij lieten door het studiebureau Zero Emission Solutions onderzoeken of de gemeente op vrij korte termijn, tegen 2023, al van het gas af kan. Immers, Beersel wordt bevoorraad met Nederlands aardgas. Onze noorderburen stoppen namelijk met hun gaswinning en dat stelt ook Vlaamse gemeenten voor problemen: ongeveer één derde van de aansluitingen zit op het laagcalorische gasnet. Dat net moet eventueel ‘omgeschakeld’ worden naar een hoogcalorisch gasnet.

Maar: verouderde gasketels kunnen niet zomaar overschakelen en moeten dus opnieuw worden afgesteld of zelf vervangen. En zijn het geen ‘kosten op het sterfhuis’ om nu nog te investeren in vernieuwing van gasinstallaties als we beter vroeg dan laat ook van het gas af gaan?

Gemakkelijkheidsoplossing

In Nederland hebben ze die keuze gemaakt: daar gaat men volop voor gasloze wijken, gemeenten en steden. Maar in Vlaanderen lijken we te kiezen voor de kortetermijn-gemakkelijkheidsoplossing: omschakelen naar een andere gaskwaliteit en het echte probleem, met name het klimaatvraagstuk, voor ons uitschuiven.

De studie voor Beersel ging in de eerste plaats na hoe de warmtevraag in de gemeente kan gereduceerd worden. Welke initiatieven kan de gemeente nemen om mensen en bedrijven te stimuleren fors te gaan isoleren? Informeren, faciliteren, eventueel beperkt subsidiëren, maar ook verplichtingen opleggen via bouwverordeningen.

Daarnaast werd in kaart gebracht welk potentieel er aan groene en restwarmte in de gemeente beschikbaar is: lokaal biomassa-afval (snoeihout, bermmaaisel) dat energetisch kan worden gevaloriseerd in plaats van af te voeren. Industriële restwarmte recupereren om via een beperkt warmtenet nieuwe bedrijventerreinen of woonontwikkelingen te bevoorraden is ook een mogelijkheid. Of warmte uit het zeekanaal halen om via warmtewisselaars en warmtepompen gebouwen te verwarmen.

Zonder gas gaat het niet

Conclusie van de studie: tegen 2023 helemaal van het gas afgaan is nagenoeg uitgesloten, maar het potentieel aan groene warmte in de gemeente is wel groter dan de warmtevraag zou moeten zijn. ‘Zou moeten zijn’, want vandaag heeft Beersel 230 GWh/jaar aan warmte nodig.

Flink inzetten op rationeel energiegebruik maakt het realistisch om daar 40% te besparen, wat in een warmtevraag van nog 138 GWh/jaar resulteert, terwijl het theoretische potentieel aan groene warmte in de gemeente 147 GWh/jaar bedraagt.

De studie in Beersel bewijst dus dat ‘fossielloos’ kan, maar wel op wat langere termijn. Maar dan moet er wel een doorgedreven beleid worden gevoerd en is er geen tijd te verliezen. Waar wacht jouw gemeente op?

Meer informatie? Check onze publicatie Lokaal samenwerken keert het tij
Auteur: Alex Polfliet, Zaakvoerder Zero Emission Solutions

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel