Menu

Fondsenwerving voor cultureel erfgoed: 5 manieren

De overheid kan niet meer rechtstreeks alle dringende investeringen in erfgoed en cultuur voor haar rekening nemen. Collectiebeherende instellingen doen daarom aan fondsenwerving om hun taken goed te kunnen vervullen. We geven vijf manieren voor burgers om hun steentje bij te dragen.

20-02-2020 -

1. Doe een gift, met fiscaal voordeel

Weinig schenkers denken aan een erfgoedinstelling als een goed doel waaraan ze een financiële gift kunnen overmaken. Diverse erfgoedinstellingen zijn evenwel officieel erkend als goed doel en kunnen dus een fiscaal attest uitreiken.

Voor schenkingen van minimaal 40 euro krijgt men het volgende jaar een fiscaal attest. Daarmee wordt zo’n 45% van de gift fiscaal aftrekbaar, zijnde ongeveer 18 euro voor een schenking van 40 euro.

2. Legaat: erfgoed opnemen in een testament

Door een testament wordt de nalatenschap volgens de wens van de overledene beheerd. Zonder erfgenamen en zonder testament gaat de nalatenschap immers integraal naar de staat. De erflater kan voor het gehele vermogen (algemeen legaat) of voor een gedeelte van zijn/haar goederen (bijzonder legaat) een regeling treffen. Daarvoor komen dus ook collectiebeherende instellingen in aanmerking. Als de instelling het legaat aanvaardt, moet ze daarvoor belastingen betalen.

Zo richtte KU Leuven in 2014 het Jan Roegiersfonds op, waaraan als eerste grote schenking zijn legaat werd overgemaakt. Het was zijn wens om daarmee waardevolle stukken te kopen, die specifiek de academische collectie van de Oude Universiteit Leuven verrijken.

3. Word erfgoedmecenas

Heel wat collectiebeherende instellingen beschikken over speciale formules om hun mecenassen in de watten te leggen. In ruil voor een jaarlijks steunbedrag kan men dan bijvoorbeeld genieten van bijzondere promoties of wordt men uitgenodigd voor exclusieve nocturnes, ontmoetingen en rondleidingen.

Een mecenas kan zijn/haar engagement nog vergroten door een deel van het persoonlijk vermogen te bestemmen voor een fonds op naam of een stichting, waarbij bepaald wordt waarvoor de middelen van het fonds gebruikt worden. Zo kan men op een duurzame manier bijdragen aan de erfgoedzorg.

4. Klop aan bij een bedrijfsleider

Collectiebeherende instellingen en bedrijven hebben elkaar veel te bieden. Als bedrijfssponsor kan men actief bijdragen tot de verwerving van en de zorg voor waardevolle collectiestukken, of de realisatie van tentoonstellingen. Een bedrijf kan ook een bedrijfsfonds oprichten, bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting. Daarmee kan men zijn filantropische activiteiten structureren en het beheer ervan overlaten.

Erfgoedinstellingen kunnen op hun beurt hun sfeervolle ruimten openstellen voor een bedrijf, waardoor het imago en de positie in de samenleving kan worden versterkt.

5. Een vriendenvereniging of mecenaatvereniging

Door lid te worden van een vriendenvereniging kan men een collectiebeherende instelling ook indirect steunen. De vriendenvereniging ondersteunt erfgoedinstellingen in hun werking door allerlei activiteiten te organiseren. De meeste grote musea, archieven en erfgoedbibliotheken beschikken over een vriendenwerking. Soms zijn het echte mecenaatsverenigingen die actief op zoek gaan naar fondsen voor de aankoop van collectiestukken.

Meer informatie? Check onze publicatie Wegwijzer bibliotheken en documentatiecentra
Auteur: Dirk Van Duyse, verantwoordelijke voor de collectievorming moderne drukken (na 1830), Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel