Menu

Wat is de rol van Audit Vlaanderen in het lokale systeem van organisatiebeheersing?

Audit Vlaanderen evalueert periodiek het systeem van organisatiebeheersing van de gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen.

20-02-2020 -

Wat is de rol van Audit Vlaanderen met betrekking tot het lokale systeem van organisatiebeheersing?

Audit Vlaanderen is een Vlaams agentschap dat bestaat sinds 2014. Voorheen was er al IAVA, dat instond voor de interne audit binnen de Vlaamse overheid. Audit Vlaanderen nam die opdracht over en kreeg er de audits in de lokale besturen bij. De organisatie evalueert periodiek het systeem van organisatiebeheersing van de gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen.

Het gaat daarbij na of dat systeem adequaat is en formuleert ook aanbevelingen voor de verbetering ervan. Audit Vlaanderen kan organisatie- en procesaudits uitvoeren en mag hiervoor processen en activiteiten onderzoeken. Het is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits, op basis van ernstige aanwijzingen van fraude.

Heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten?

Ja, het Decreet Lokaal Bestuur garandeert Audit Vlaanderen een onbeperkte toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan. Volgens de memorie van toelichting kan dat ook gaan over werkgerelateerd e-mailverkeer, werkgerelateerde bestanden en elektronische communicatiegegevens.

Verder heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de gemeente, het OCMW, het autonome gemeentebedrijf en de welzijnsvereniging. Audit Vlaanderen kan ook aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het nodig acht. Medewerkers moeten op die vragen zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging volledig antwoorden en alle relevante informatie en documenten verstrekken aan Audit Vlaanderen.

Wat gebeurt er met de auditrapporten van Audit Vlaanderen?

Audit Vlaanderen bezorgt het rapport met de bevindingen van een audit aan de voorzitter van de gemeenteraad of de OCMW-raad. Hij moet het bezorgen aan de raadsleden zelf.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Decreet lokaal bestuur in Vraag en antwoord

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Bestuurskracht

Bart De Peuter
Lieven Janssens

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in