Menu

5 vragen over de persoonsvolgende financiering

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering meer vraaggestuurd gemaakt.

05-03-2020 - door Onafhankelijk Leven vzw

1. Wat is het verschil tussen PVF en PVB?

Als men spreekt over PVF heeft men het doorgaans over het hele nieuwe systeem waarmee de zorg wordt gefinancierd. PVF - persoonsvolgende financiering - bestaat uit een systeem van twee trappen: een trap voor de poort en een trap na de poort. Na de poort wil zeggen dat er geen rechtstreekse toegang mogelijk is en dat er een proces van aanvraag nodig is.

Voor de poort bestaat ondersteuning uit het basisondersteuningsbudget, ook wel zorgbudget genoemd (BOB), en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Mensen die nog op de wachtlijst staan voor ondersteuning na de poort kunnen hier gebruik van maken.

Na de poort heb je het PVB (het Persoonsvolgend budget): de persoon met een handicap krijgt een budget. Die persoon kiest zelf of hij dat budget omzet in cash, in een voucher of in een combinatie van de twee. Voor minderjarigen is er na de poort het PAB (persoonlijk assistentiebudget) of ZiN (zorg in natura).

Als men spreekt over “het PVB” dan heeft men het dus over het concrete budget dat een persoon met een handicap wordt toegekend

2. Kan ik een basisondersteuningsbudget (BOB) aanvragen?

Het basisondersteuningsbudget (BOB) kan niet zelf worden aangevraagd. Wie er recht op heeft, krijgt het automatisch. De Vlaamse Zorgkas neemt contact op met degenen die recht hebben op een BOB.

3. Tot wanneer geldt het systeem van eigen bijdrage bij de vergunde zorgaanbieders?

Tussen 2017 en 2021 moeten alle voorzieningen en hun gebruikers geleidelijk de omslag maken van het systeem van eigen bijdragen naar het systeem van woon- en leefkosten. Ten laatste op 1 januari 2021 moet elke individuele gebruiker de zorg en ondersteuning vanuit het persoonsvolgend budget vergoeden en alle andere kosten - denk aan huur, voeding, water en elektriciteit - uit eigen middelen betalen. Net als elke andere burger. De federale overheid keert daarvoor de integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming uit. Het VAPH ijvert er bij de vergunde zorgaanbieders voor dat deze andere kosten redelijk en betaalbaar zijn en bij de andere partners dat voldoende tussenkomsten worden voorzien.

Voorzieningen zullen niet langer een vast maandelijks bedrag vragen - de eigen wettelijke bijdrage - maar de feitelijke kosten voor de gebruikte diensten en nutsvoorzieningen aanrekenen. Door de woon- en leefkosten is er geen willekeurig onderscheid meer tussen cliënten die hun ondersteuning thuis organiseren en cliënten die hun ondersteuning en hun verblijf bij een VAPH-aanbieder organiseren. De Vlaamse overheid blijft ook investeren in aangepaste huisvesting, zodat de personen met een handicap niet de volledige kosten daarvan moet betalen.

4. Wat is een vergunde zorgaanbieder?

Vergunde zorgaanbieder is de nieuwe term voor de diensten en voorzieningen die werken met de persoonsvolgende budgetten en daarvoor een vergunning hebben van het VAPH. Ze kunnen ook RTH aanbieden of het kan ook gaan over Multifunctionele Centra voor minderjarigen met een handicap. De PVF is in deze centra nog niet ingevoerd. Alleen bij een vergunde aanbieder kan je een overeenkomst via het vouchersysteem afsluiten.

5. Mag ik mijn PVB zowel gebruiken bij een vergunde zorgaanbieder als een overeenkomst afsluiten voor individuele ondersteuning met een niet-vergunde zorgaanbieder?

Ja. Voor overeenkomsten die je afsluit met een vergunde zorgaanbieder van het VAPH kan je een overeenkomst afsluiten met cash of voucher. Individuele overeenkomsten met een niet-vergunde zorgaanbieder (reguliere welzijnsvoorzieningen, assistent, vrijwilliger, familielid,…) kan je enkele via het cashprincipe betalen.

Ontdek alles over het systeem van de PVF in onze gids PVF.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel uw printeditie