Menu

Hoe de lagere school van Kermt sportinfrastructuur deelt

Het openstellen van schoolinfrastructuur gebeurt op veel verschillende manieren. Een schoolbestuur kan hier heel ver in gaan, of eerder voorzichtig zijn. Hoewel elke openstelling waardevol is, heeft de ene invulling toch meer kans op slagen en meer impact op de lange termijn dan de andere. Wij trokken naar de basisschool in Kermt voor een succesvol voorbeeld.

12-03-2020 - door ISB vzw

Structurele openstelling

Structurele openstelling betekent dat de openstelling steeds op dezelfde manier wordt aangepakt. Er is een duidelijk kader, met principes en regels die het mogelijk maken om snel te beslissen of een bepaalde openstel­ling wel of niet kan, en volgens welke proce­dures er zal worden gewerkt.

Dat betekent niet dat er geen uitzonderingen meer mogelijk zijn, maar wél dat er een houvast is voor directie en gebruikers.

Bij openstelling van schoolinfrastructuur heb­ben drie partners een belangrijke rol te spelen. Naast de school zal ook de gebruiker een grote impact hebben op het verloop van de open­stelling. Deze twee logische betrokkenen wor­den aangevuld met het lokaal bestuur. Drie tandwielen dus, die samen moeten draaien om de openstelling tot een succes te maken.

Stedelijke Basisschool Kermt

  • Aantal leerlingen: 100-300
  • School: Lagere school
  • Aantal uren openstelling per week: 10-20
  • Aantal naschoolse sporten: 2-5
  • Aantal sportzalen: 1

In Kermt, een deelgemeente van Hasselt, ligt de Stedelijke Basisschool Kermt op wandelafstand van een oude sporthal die zo ver­kommerd was dat ze niet meer voor sport kon worden gebruikt. Door een samenloop van omstandigheden krijgt deze sporthal een nieuw leven. De hal wordt vandaag niet enkel door de school, maar ook voor heel wat naschoolse activiteiten gebruikt. Bovendien vormt ze het vaste clubhuis van de boogschut­tersvereniging.

Samenloop van omstandigheden

Er zijn 3 parallel lopende gebeurtenissen die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat de sporthal in Kermt een nieuwe invulling zal krijgen.

Hoewel de Hasseltse deelgemeente Kermt een bloeiend verenigingsleven heeft met ver­schillende sportclubs en andere verenigingen, moeten veel van de sporters uitwijken naar naburige gemeenten om hun sport te kunnen beoefenen. De inwoners van Kermt misten een lokale sporthal, zodat hun kinderen en jongeren dichter bij huis konden trainen.

Gelijktijdig werd tijdens een doorlichting van de gemeentelijke basisschool vastge­steld dat de school dringend nood had aan ruimte om aan sport te doen. De school had dan ook plannen gemaakt om een complex te bouwen dat antwoord zou bieden op deze vraag naar sportruimte. Jammer genoeg zou de school hiervoor een stuk speelplaats moe­ten opofferen.

Terwijl 100 meter verderop een oude sporthal lag die niet meer in orde was om te gebruiken. Ouderdom had de sporthal in een bouwval veranderd. De sportdienst van de stad had geen nut meer voor deze sporthal en maakte plannen om ze af te breken.

Toen kwam het magische moment waarop alles ineen klikte. De directeur van de school, tevens voorzitter van het wijkcomité lanceerde de gedachte om de oude sporthal in zijn glorie te herstellen. Deze hal zou dan overdag gebruikt kunnen worden door de school en buiten de schooluren door allerlei verenigingen.

Zo door iedereen gezegd, zo gedaan

Onder impuls van de directeur werd het plan gelanceerd. De sportdienst kwam aan boord en een Vlaamse projectoproep voor het open­stellen van schoolsportinfrastructuur kwam precies op tijd. Door de betrokkenheid van het wijkcomité, dat van de sporthal een brui­sende ontmoetingsplek wilde maken die tege­moet kwam aan de lokale noden, werd van bij het begin rekening gehouden met naschoolse openstelling.

Naast de school, de stad en het wijkcomité werden verschillende sportclubs betrok­ken bij het ontwerpen van de sporthal. Multifunctionaliteit was het codewoord, om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen.

Zo werden onder andere de deuren slim geplaatst zodat de accommodatie volledig of gedeeltelijk gebruikt kan worden. Het is mogelijk om toegang te laten tot enkel de toi­letten, toiletten en kleedkamers of toiletten, kleedkamers en sporthal. Een zegen voor de vele lopers die in de buurt hun kilometers komen maken.

Ook de boogschietersclub werd betrokken bij het ontwerp. Zo ligt langs de sporthal, een lange smalle ruimte zonder vensters waar de doelen kunnen geplaatst worden. Zonlicht zou verblindend werken, dus lichten waren een betere oplossing.

Aan het begin van de schietbaan is een kleine cafetariaruimte uitgebouwd. Zo kregen de schutters hun eigen stek. Hoewel de cafe­taria meestal afgesloten is van de rest van de zaal kan deze ingezet worden als daar nood aan is.

Blije school, blije wijk

Het volledige plan van de sporthal werd meer­dere keren beken door gebruikers met ver­schillende verwachtingen en achtergronden. De drijvende kracht achter deze inspraak was het wijkcomité. Dankzij al deze inspraak werd een heel polyvalent gebouw afgeleverd, net op tijd voor schooljaar 2018-2019. De architect kon nog één keer op advies van de buurt reke­nen om de kleur van de buitenmuren te kiezen. Op vraag van de tennissers die naast de hal trainen, kreeg de muur een kleur die het niet moeilijker maakt om een tennisbal te volgen.

Sinds de opening wordt de sporthal goed gebruikt. Hoewel iedereen nog moet wen­nen aan de nieuwe hal en hier en daar nog wat puntjes op de i moeten worden gezet, mag er nu al vanuit gegaan worden dat deze zaal een hele verrijking zal zijn voor de school én de buurt.

Meer informatie? Check dan de publicatie Openstellen van schoolsportinfrastructuur

Ook interessant

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs

Breuken (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

Verhoudingen en procenten (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Kommagetallen (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel

Onderwijs

Feest! Postkaarten

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Onderwijs

Het ABC van Gemeentelijk Onderwijs

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

ICT op school

Ken Barrix

Bestel

Onderwijs, Recht

Een academiejaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Wij lossen het zelf wel op!

Sabine Coppens

Bestel

Onderwijs, Recht

Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Bestel

Onderwijs

Kijk op kiezen

Sara Backx
Rein Baets

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Omgaan met alcohol en andere drugs op school | pakket van 5

VAD

Bestel

Onderwijs

Veerkrachtig voor de klas

Annick Jehaes

Bestel

Onderwijs

Gender op school

Els Consuegra
Saray Declercq
Myriam Halimi

Bestel

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs, Politiek

Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal

Bestel

Onderwijs

(W)onderwijze media

Laure Van Hoecke

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

Katrijn Gijsel
Tine Vanfraechem

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Duurzaam pionieren in het onderwijs

Mieke Haverkort-de Vreede

Bestel

Onderwijs

Pictogrammenwoordenboekje kleuteronderwijs | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Koen Bollaert
Peter David
Lieve Dillen
Annick Haesaerts
Jan Reymenants
Herman Van de Mosselaer
Ellen Van Den Stock
Gert Vanthournout

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Ik word politie-inspecteur | 5de editie

Bestel

Onderwijs

Waardenkaartspel GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Waardenpakket GO!

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

Waardenboek GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Communicatie op school (2017)

Bestel

Onderwijs

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Leerplan Media GO!

Bestel

Onderwijs

Lean in het onderwijs

Hans Crampe

Bestel

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel

Onderwijs

Samen leren samenleven. Ideeënschriftje GO! | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

Zicht op historische tijd

Bestel

Onderwijs

Inclusie op school

Bestel

Onderwijs

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Het Bin-boekje | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan leren leren

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Onderwijs

Licht op krachtig leesonderwijs

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

GeldWeg

Bestel

Communicatie & informatie, Onderwijs

Sociale media op school

Kevin De Ridder
Jacques Verleijen

Bestel

Onderwijs

Leren met de muzen - Richting geven aan muzische vorming op school

Bestel

Onderwijs

Naar een inspirerende leeromgeving

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan ICT

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Samen over de drempel

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de kleuterschool

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Schoolagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn klasagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn eerste agenda

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel

Onderwijs

Handboek Beleidvoerend vermogen

Bestel

Onderwijs

Woordenschatjes

Hugo Vandenbroucke

Bestel

Onderwijs

Handboek deeltijds kunstonderwijs

Kathleen Cherlet

Bestel

Onderwijs

Handboek gemeentelijk basisonderwijs

Hilde Van Dalem

Bestel

Onderwijs

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Bestel

Onderwijs

Inspiratiekalender voor de basisschool

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Leerplannen en didactische suggesties basisonderwijs - verzamelmap

Bestel

Onderwijs

Zicht op techniek

Jan Beerten
Alain Clits
Anne-Marie Tytgat

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Onderwijs

Zicht op dagelijkse tijd

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel