Menu

5 concrete tips voor geweldbeheersing in het onderwijs via lichaamstaal

Het spreekt voor zich dat een geweldsituatie met een leerling of ouder een heel andere aanpak vereist dan bijvoorbeeld een conflict met een onbekende op straat. In tegenstelling tot een straatsituatie, zal vluchten in de meeste gevallen immers geen optie zijn. De oplossing: beheersingstechnieken.

12-03-2020 - door Carl Adams

Lichaamstaal als hulpmiddel

Verbaal en non-verbaal gedrag gaan in de praktijk op natuurlijke wijze samen. Als we weten dat we in geweldsituaties voor 90 % non-verbaal communiceren en dat we heel selectief zijn in wat we horen en zien, dan lijkt het ons logisch om non-verbaal gedrag als eerste te bespreken.

Hoe we iets zeggen en met welke lichaamshouding is dus belangrijk. Hoewel geweldsituaties soms niet te vermijden zijn, kan het zich bewust zijn van lichaamstaal helpen bij het hanteren van de situatie.

Agressieve personen staan niet steeds open voor woorden. Lichaamstaal is een veel nuttiger middel om in dergelijke situaties te communiceren. Enerzijds kunnen we leren om lichaamstaal van de ander beter te ‘lezen’ en anderzijds kunnen we bewuster omgaan met onze eigen lichaamstaal. Over dit thema is veel te leren. We beperken ons hier tot enkele aspecten van lichaamstaal in geweldsituaties.

1. Afstand – nabijheid

Afstand geeft veiligheid, maar kan ook geïnterpreteerd worden als afstandelijkheid en ongeïnteresseerdheid. Als er gevaar dreigt, dan kiezen we ervoor om een afstand van 1,5 m tot 3 m te behouden. Dat noemen we de ‘sociale zone’.

Wanneer iemand ongevraagd in onze intieme zone (0 - 45 cm) komt, beschouwen we dat als zeer bedreigend. In agressiesituaties wordt de afstand dus best in de gaten gehouden. In het geval van een fysieke aanval door de agressor kunnen we de afstand met de agressor best zo klein mogelijk maken.

2. Lichaamshouding

Wanneer er dreiging is, neem je best een luisterhouding aan. De voeten staan dan op schouderbreedte en zijn licht gebogen (knieën niet op slot). We willen immers een vriendelijke en ontspannen uitstraling.

De armen zijn half gekruist, één hand is tegen de kin. De luisterhouding toont een nieuwsgierigheid en alertheid.

3. Gezichtsuitdrukking en oogcontact

We streven naar een zo neutraal mogelijke gezichtsuitdrukking. Zelf boos kijken of beginnen glimlachen kan escalatie uitlokken. We blijven de ander aankijken omdat we contact willen en we willen zien wat de ander gaat doen. Als er gevaar dreigt, zijn we geneigd om weg te kijken en draaien we soms het hoofd en het lichaam weg. Dat brengt ons in een verzwakte positie en dat willen we vermijden.

De agressor blijven aankijken, zonder te staren, is de boodschap. In andere culturen kan blijven aankijken erg onbeleefd en intimiderend zijn, dus daar houden we best rekening mee.

4. Aanraking

Niets is lastiger dan iemand die ons ongepast aanraakt. Als er voldoende afstand wordt gehouden, dan is aanraken al veel moeilijker. Hoezeer je aanraking kan verdragen, is persoonlijk en cultureel bepaald.

Hoe beter we de agressor kennen, hoe beter we dit kunnen inschatten. Als we de leerling of ouder zelf willen aanraken, dan vragen we toestemming.

5. Oriëntatie in de ruimte

In geweldsituaties willen we alert zijn over de ruimte waarin we zijn. We gaan na of er nog andere mensen in de buurt zijn en waar er eventuele vluchtwegen zijn. We blijven als leraar best in de buurt van de deur.

We bewegen ons in de ruimte best naar voren of opzij, omdat we zo beter kunnen zien of er obstakels zijn.

Check onze publicatie: Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Ook interessant

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs

Breuken (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Naar een veilige school

Bestel

Onderwijs

Verhoudingen en procenten (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Kommagetallen (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Vermenigvuldigen en delen (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Getalbegrip (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Optellen en aftrekken (Natuurlijke getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

Startende leerkrachten

John Maes
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

Leerlingen vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Muzische vorming breed evalueren

Bestel

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel

Onderwijs

Feedback geven aan leerlingen op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Jonge mantelzorgers op school

Samana
Julie Vanderlinden
Kathleen Van Walle

Bestel

Onderwijs

Hoe subsidieer ik mijn schoolgebouw?

Bestel

Onderwijs

Armoede op school

Frie Van Camp
John Maes

Bestel

Onderwijs

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school (tweede herwerkte editie)

Monique D'aes

Bestel

Onderwijs

Blended learning

Tobe Baeyens

Bestel

Onderwijs

Feest! Postkaarten

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Cultuur & vrije tijd, Onderwijs

Openstellen van schoolsportinfrastructuur

ISB vzw

Bestel

Onderwijs

Het ABC van Gemeentelijk Onderwijs

Bestel

Onderwijs

Over schoolboeken en leermiddelen

Luc De Man
Marc Van den Brande
Karl Catteeuw
Jan Van Damme
Kris De Ruysscher
Leo Neels
Tim Surma
Laurie Delnoij
Goedele Vandommele
Jozefien Loman

Bestel

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

ICT op school

Ken Barrix

Bestel

Onderwijs, Recht

Een academiejaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Wij lossen het zelf wel op!

Sabine Coppens

Bestel

Onderwijs, Recht

Studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

De directeur vandaag

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel

Onderwijs

Groeien in actief burgerschap

Bestel

Onderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Bestel

Onderwijs

Kijk op kiezen

Sara Backx
Rein Baets

Bestel

Onderwijs

Verder studeren met autisme

Isabelle Vloeberghs
Ruth De Pau

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel

Onderwijs

Levensbeschouwelijke vakken

Kris Denys
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Omgaan met alcohol en andere drugs op school | pakket van 5

VAD

Bestel

Onderwijs

Veerkrachtig voor de klas

Annick Jehaes

Bestel

Onderwijs

Gender op school

Els Consuegra
Saray Declercq
Myriam Halimi

Bestel

Onderwijs

Leerkracht zijn in een stedelijke context

Barbara De Groot

Bestel

Onderwijs

KIESKIT

Bestel

Onderwijs

Schooluitval tegengaan

Sarah Neyts

Bestel

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

Leerkrachten en hun loopbaan

Luc De Man
Willy Steensels

Bestel

Onderwijs, Politiek

Kiezen voor een lokaal onderwijsverhaal

Bestel

Onderwijs

(W)onderwijze media

Laure Van Hoecke

Bestel

Onderwijs

Co-teaching op school

Marijn Vandevelde

Bestel

Onderwijs

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen

Katrijn Gijsel
Tine Vanfraechem

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel

Onderwijs

Duurzaam pionieren in het onderwijs

Mieke Haverkort-de Vreede

Bestel

Onderwijs

Pictogrammenwoordenboekje kleuteronderwijs | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

ICE-model. Leidraad screening en intake voor DUAAL LEREN.

Koen Bollaert
Peter David
Lieve Dillen
Annick Haesaerts
Jan Reymenants
Herman Van de Mosselaer
Ellen Van Den Stock
Gert Vanthournout

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Ik word politie-inspecteur | 5de editie

Bestel

Onderwijs

Waardenkaartspel GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Waardenpakket GO!

Bestel

Onderwijs

Radicale jongeren op school

Willy Steensels
Frie Van Camp

Bestel

Onderwijs

Beleid voeren in het onderwijs. Een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen

Luc De Man

Bestel

Onderwijs

Waardenboek GO! | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Communicatie op school (2017)

Bestel

Onderwijs

Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

De toekomst van de eindtermen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Leerplan Media GO!

Bestel

Onderwijs

Lean in het onderwijs

Hans Crampe

Bestel

Onderwijs

Leerplan Muzische vorming GO!

Bestel

Onderwijs

Samen leren samenleven. Ideeënschriftje GO! | pakket van 10

Bestel

Onderwijs

Zicht op historische tijd

Bestel

Onderwijs

Inclusie op school

Bestel

Onderwijs

Omgaan met pesten op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs, Zorg & welzijn

Omgaan met suïcide op school | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Het Bin-boekje | pakket van 5

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan leren leren

Bestel

Onderwijs

Evaluatiepraktijk op school

Kathleen Harre
Jan Vanhoof
Lieve Smeyers

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan Wereldoriëntatie GO!

Bestel

Onderwijs

Leerplan LO GO!

Bestel

Onderwijs

Licht op krachtig leesonderwijs

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlands GO!

Bestel

Onderwijs

GeldWeg

Bestel

Communicatie & informatie, Onderwijs

Sociale media op school

Kevin De Ridder
Jacques Verleijen

Bestel

Onderwijs

Leren met de muzen - Richting geven aan muzische vorming op school

Bestel

Onderwijs

Naar een inspirerende leeromgeving

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Ontwikkelingsplan ICT

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Samen over de drempel

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de kleuterschool

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Schoolagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn klasagenda

Bestel

Onderwijs

Mijn eerste agenda

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Onderwijs

Portfolio Studiegebied Personenzorg BSO

Inneke Fichefet
Mariëtte Mollu

Bestel

Onderwijs

Handboek Beleidvoerend vermogen

Bestel

Onderwijs

Woordenschatjes

Hugo Vandenbroucke

Bestel

Onderwijs

Handboek deeltijds kunstonderwijs

Kathleen Cherlet

Bestel

Onderwijs

Handboek gemeentelijk basisonderwijs

Hilde Van Dalem

Bestel

Onderwijs

Lerarenhandboek secundair onderwijs

Bestel

Onderwijs

Inspiratiekalender voor de basisschool

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Leerplannen en didactische suggesties basisonderwijs - verzamelmap

Bestel

Onderwijs

Zicht op techniek

Jan Beerten
Alain Clits
Anne-Marie Tytgat

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Interculturele competentie in onderwijs

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs organiseren

Filip Smets

Bestel

Onderwijs

Zicht op dagelijkse tijd

Benjamin Jacobs

Bestel

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel