Menu

Wie is bevoegd om afwezigheid toe te kennen aan personeel van het gemeentelijk onderwijs?

Afwezigheden, verlof, een terbeschikkingstelling, een affectatie, een zorgkrediet of een loopbaanonderbreking: wie kan deze toekennen aan het personeel van het gemeentelijk onderwijs?

20-03-2020 - door Jan Leroy, Karen Alderweireldt, Marijke De Lange, Tom De Schepper, Ben Gilot, Katleen Janssens, Kujtime Pajazitaj, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck, Marian Verbeek

In het gemeentelijk onderwijs werken twee personeelscategorieën: het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde personeel en het niet-gesubsidieerde personeel, dat wil zeggen het personeel dat de gemeente zelf ten laste neemt.

Het niet-gesubsidieerde personeel van het gemeentelijk onderwijs volgt in principe de rechtspositieregeling van de rest van het gemeentepersoneel:

  • Wanneer afwezigheden, verloven, affectaties, zorgkrediet en loopbaanonderbrekingen plaatselijk beschouwd worden als dagelijks personeelsbeheer, is de algemeen directeur bevoegd om deze toe te staan. Hij kan deze zaken delegeren naar andere personeelsleden.
  • Volgens art. 144bis derde lid, 3° Nieuwe Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om het geschrift op te stellen voor de terbeschikkingstelling van contractueel personeel. Sinds het Gemeentedecreet is de aanstellende overheid de bevoegde overheid.

Het gesubsidieerde personeel van het gemeentelijk onderwijs daarentegen volgt de specifieke rechtspositieregeling van de onderwijssector. Volgens die rechtspositieregeling is het college bevoegd om afwezigheden, verloven, affectaties, zorgkrediet, loopbaanonderbrekingen en terbeschikkingstellingen toe te staan. Het college kan deze bevoegdheid niet delegeren.

Meer informatie? Check onze publicatie Het Decreet Lokaal Bestuur in vraag en antwoord

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair, werken aan de toekomst

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Met hoge heren kersen eten - beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Stefaan Viaene

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in