Menu

Meer bereik met sociale media begint bij ... de juiste strategie!

Een sociale mediastrategie omvat de doelstellingen die je op korte en lange termijn wil bereiken met jouw sociale mediakanalen. Het geeft je richting, focus en houvast om bepaalde keuzes te maken. Het doet je vervolgens ook nadenken over welke content je best maakt voor welke doelgroep en op welke kanalen je gaat inzetten.

09-07-2020 - door Nadja Desmet

Als we een strategie maken, stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Waar staan we vandaag? (nulmeting);
  • Wat willen we bereiken? (doelstellingen);
  • Wie willen we bereiken? (doelgroep);
  • Hoe gaan we dat bereiken? (kanalen, content, praktische uitwerking).

Bij het antwoord op de ‘hoe’-vraag, maken we de keuze van de kanalen en de content die we gaan maken. Wat je wil bereiken met sociale media verschilt per sector, maar we zien toch vaak doelstellingen in deze lijn:

  • Sociale media inzetten als dienstverleningskanaal;
  • Positief en modern imago (voor gemeenten bv. city marketing);
  • Proactief en meer op maat informeren (luisteren naar signalen en er op inspelen);
  • Community bouwen;
  • Promotie en verkoop van activiteiten en diensten (commercieel).

Wie je wil bereiken (jouw doelgroep), verschilt ook per organisatie en heeft een grote invloed op de keuze van de kanalen die je gaat inzetten. We gebruiken best de kanalen waar de doelgroep al aanwezig is en sluiten daarbij aan.

Kort door de bocht: wil je dé inwoner bereiken (alle lagen van de bevolking, alle leeftijden) dan kies je voor Facebook, wil je B2B-netwerk bereiken (professionals), dan zet je in op LinkedIn.

Steeds meer zeggen we ook dat we ‘people to people’ connecteren via sociale media, je kunt m.a.w. ook professioneel actief zijn op Facebook om een professional te bereiken (en niet enkel ‘particulieren’). Daarom is het extra van belang dat de content die je post ook ‘menselijk’ is, want dat creëert betrokkenheid bij jouw organisatie.

Het helpt als ‘iedereen mee content creëert’ om dat stukje ‘persoonlijke’ content ook effectief te maken, want het zijn vaak ‘inhakers’ of een ‘blik achter de schermen’, iets waar de communicatiedienst niet altijd bij is.

Als je nog geen strategie hebt, dan raden we je aan hiermee te starten. Pak het aan als een participatief traject en betrek zo collega’s uit verschillende diensten. Dit zorgt voor meer input en vooral ook meer betrokkenheid bij wat bepaald wordt. Als je nadien ook wilt uitvoeren wat afgesproken en goedgekeurd (belangrijke stap!) is, zul je op meer hulp kunnen rekenen.

Bij het concretiseren van de ‘hoe’-vraag kun je ook praktische aspecten betrekken: hoe je meer collega’s wil inschakelen als contentcreator, welke content ze kunnen maken en al dan niet rechtstreeks posten of doorsturen, of jullie samenkomen om elkaar te inspireren, opleidingen willen volgen, etc.

Wil je meer te weten komen over het wat, waarom en hoe van contentstrategie? Bekijk dan onze publicatie Iedereen contentcreator van socialemediaburo.be!