Menu

Draaiboek: heropstart van de onderwijsinstellingen

Om de heropstart van de scholen vanaf 15 mei veilig te laten verlopen, werd door de overheid een draaiboek uitgewerkt om een houvast te geven.

07-05-2020 -

Het draaiboek kunt u hier raadplegen en downloaden.

In de eerste fase ligt de focus op het gewoon leerplichtonderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs, de praktijkvakken en de internaten komt er snel een apart preventiedraaiboek aan. De contactpersoon preventie en bescherming is een belangrijke schakel voor het realiseren van de maatregelen en richtlijnen die bij een heropstart worden verwacht. Bespreek daarom met de preventieadviseur en de directie het draaiboek en bekijk samen welke preventiemaatregelen noodzakelijk zijn om een veilige heropstart mogelijk te maken.

De gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde ook een FAQ-lijst. Verder ontwikkelden zij ook, los van deze Corona-crisis, het handboek Naar een veilige school waarin veiligheidsthema’s, preventiethema’s en actuele versies van de regelgeving onder de aandacht worden gebracht. Deze praktische handleiding biedt concrete informatie over de wetgeving ter zake, het welzijnsbeleid, de toe te passen procedures, adviezen en zoveel meer.

We wensen alle scholen zeer veel succes toe!

Ook interessant

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs

Breuken (Rationale getallen)

Benjamin Jacobs

Bestel