Menu

3 vragen aan onze nieuwe experts: Liselotte Alentijns en Katty Creytens

Liselotte Alentijns en Katty Creytens zijn de nieuwste redactieleden van onze abonnee-reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.

27-05-2020 -

1. Vanwaar jullie interesse voor de sociale beleids-materie?

Liselotte Alentijns: Ik ben beleidscoördinator lokaal sociaal beleid voor Stad Bilzen, dus het is dagelijkse kost voor mij. Ik heb een kleine 10 jaar in de dak- en thuislozensector gewerkt en heb hier met mijn eigen ogen kunnen zien hoe ingrijpend een leven kan veranderen als de sociale grondrechten uitgeput worden, maar ook hoe dit nog steeds geen prioriteit is voor velen. In mijn huidige job krijg ik de kans om mee te werken aan een transversaal sociaal beleid dat hopelijk een verschil maakt voor velen.

Katty Creytens: Mijn beroepsverleden speelt zich hoofdzakelijk af op het OCMW-terrein. In verschillende hoedanigheden (buurtwerker in een sociale woonwijk; projectcoördinator van armoedeprojecten; vormingswerker voor sociale diensten; diensthoofd van het sociaal huis) probeerde ik mee vorm te geven aan de eenvoudige, doch zeer waardevolle missie om mensen een menswaardig bestaan te laten leiden.

Vandaag, op het Netwerk tegen Armoede, ondersteun ik verenigingen waar armen het woord nemen in hun lokale beleidsrol. Wij willen mensen in armoede een stem geven in de manier waarop lokale hulp- en dienstverlening georganiseerd wordt en lokaal beleid gevoerd. De ervaringskennis en concrete leefcontext van mensen in armoede is hierbij ons uitgangspunt. We stellen onze expertise ten dienste van lokale besturen in hun ontwikkeling van een participatief sociaal beleid. 

2. Hoe zien jullie de toekomst voor het lokaal sociaal beleid evolueren, waar zal de nadruk op liggen?

Liselotte Alentijns: Verschillende samenwerkingsverbanden zoals de ELZ’s en het GBO zijn nu hun plaats aan het zoeken binnen de huidige structuren en deze soort samenwerkingen lijken mij meer en meer de norm worden. Ook de vermaatschappelijking van zorg, maar ook op vlak van bijvoorbeeld gezondheid vindt hier zijn plaats. In de toekomst lijkt het mij dan ook niet meer dan normaal dat we veel sneller over grenzen van lokale besturen, maar ook van organisaties heen gaan kijken om een sterk sociaal beleid te voeren.

Katty Creytens: Ook het lokale niveau is onderhevig aan vermaatschappelijking, conditionalisering, vermarkting, digitalisering en bureaucratisering. Sterk lokaal sociaal beleid zet zich schrap om de meest kwetsbare inwoners te beschermen tegen de uitsluitingsmechanismen die hiermee gepaard gaan. Presente hulpverlening, focus op rechtenrealisatie, versterken van ontmoeting en informele netwerken, integrale aanpak op alle levensdomeinen en dialoog vanuit gelijkwaardigheid zijn hierbij onmisbare ingrediënten. 

3. Hoe is voor jullie de eerste redactievergadering Bouwen aan een breed sociaal beleid verlopen?

Liselotte Alentijns: Ik wist op voorhand niet goed wat ik ervan moest verwachten en besloot om het gewoon op me af te laten komen. De andere leden van de redactionele raad zijn allemaal gevestigde waarden binnen het thema, maar iedereen liet me zeer welkom voelen. Ik vond het zeer boeiend en ben benieuwd wat de toekomst nog zal brengen.

Katty Creytens: De redactieraad is samengesteld in een inspirerende mix van mensen van verschillende invalshoeken en ervaringen. Ik zie een mooie kans liggen om mijn eigen terreinkennis en de kijk doorheen de armoedebril binnen te brengen. 

Liselotte Alentijns (boven) en Katty Creytens (onder).

Meer informatie? Check dan onze reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel