Menu

Het jungle-effect van de crisis

Het staat buiten kijf dat het coronavirus een bijzonder grote impact heeft. De wereld ziet er al enkele weken niet meer hetzelfde uit. Tal van levensdomeinen hebben plots een nieuwe invulling gekregen. Er was duidelijk een vóór en nu een ná. Een pre- en een post- coronatijdperk.

27-05-2020 - door Nele Verrezen

Gezondheid en veiligheid staan vandaag voorop en gelukkig maar. ‘Social distancing’ zal het woord van 2020 worden en gepersonaliseerde mondmaskers kleuren steeds meer het straatbeeld. Wie enkele maanden geleden zou geponeerd hebben dat scholen, horeca, bedrijven en dergelijke gesloten zouden zijn; we niet meer zouden kunnen flaneren in winkelstraten; gezellig een terrasje doen; fijn met familie en vrienden zouden afspreken; kunnen reizen; en we allemaal van thuis uit zouden werken en tegelijk onze kinderen opvangen, zou echt heel raar en vol ongeloof bekeken zijn.

En toch is het vandaag realiteit en heeft het zich opgedrongen in ieders leven.

Nu al kunnen we stellen dat het coronavirus en de wereldwijde reactie erop het grootste veranderproces zijn waarmee we als mens de laatste decennia geconfronteerd zijn. Er liepen al heel wat veranderingen. Denk aan een sterker bewustzijn inzake klimaat, mobiliteit, digitaliteit, het nieuwe werken … en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar sinds het coronavirus zijn intrede heeft gedaan zijn zo goed als alle levensdomeinen (bv. onderwijs, financiën, werk, vrije tijd, sociaal maatschappelijk functioneren, mentaal welbevinden, gezondheid …) in een sneltempo geconfronteerd met aanpassingen en nieuwe spelregels en dit om ons collectief en hoogste goed, namelijk gezondheid, te vrijwaren.

Ook op professioneel vlak is er bijzonder veel verandering opgetreden. Bedrijven, organisaties, lokale besturen, teams en hun medewerkers zijn en worden geconfronteerd om zich sterk aan te passen aan een voor ons nieuwe, onvoorspelbare en ongekende situatie.

Het coronavirus heeft ons dus allen gekatapulteerd in een nieuwe realiteit. Eentje die keihard is als hij niet ‘au serieux’ genomen wordt. En we weten dat dit virus en zijn consequenties nog even orde van de dag zullen zijn in onze maatschappij. Het coronavirus heeft een nieuw ecosysteem met zich meegebracht dat blijvende gevolgen zal hebben in de toekomst. En dat vind ik meer dan de moeite waard om grondig te bekijken en jullie op weg te zetten om ermee aan de slag te gaan. De draagwijdte van het coronavirus is hoe dan ook bijzonder groot en het effect op een team- en organisatiewerking mag zeker niet onderschat worden. Teams zijn immers geen statische eenheden, maar levende organismen gevoelig voor verandering.

In het boekje ‘Het jungle-effect van de crisis’ wordt ingezoomd op wat het nieuwe ecosysteem precies typeert en met onze teams en mensen gedaan heeft, alsook wat dit nu betekent en hoe je hiermee praktisch verder kan. Het is de bedoeling dat je aangezet wordt om er ook effectief iets mee te doen!

Wat we kunnen doen vandaag, ook al is het virus nog actief en zijn er nog maatregelen van kracht, is beginnen nadenken over het post-coronatijdperk en dit vormgeven.

Want ja, laat ons eerlijk zijn, zonder meer terugkeren naar de ‘oude realiteit’, zal niet gaan én zou tegelijk ook bijzonder jammer zijn.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Het jungle-effect van de crisis

 

Ook interessant

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel

Zorg & welzijn

Ondernemerschap in de zorg

Arthur Vliegels

Bestel

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel