Menu

Verplichting tot opneming van onvoorzienbare omstandigheden in het dagboek der werken?

De aanbesteder dient volgens art. 83 AUR onder meer de ‘onvoorziene omstandigheden’ in het dagboek der werken op te tekenen. De vraag kan gesteld worden of het opnemen van deze onvoorziene omstandigheden in het dagboek der werken een verplichting is?

28-05-2020 - door Ellen Wouters

De aannemer moet de onvoorziene omstandigheden schriftelijk betekenen.1 De ratio legis van deze betekening is het vaststellen van de onvoorziene omstandigheden.2 De wet vereist voor dit geschrift geen enkele vorm of voorwaarde.3

Het Hof van Cassatie oordeelde in het arrest van 21 september 2007 dat de kennisgeving van onvoorziene omstandigheden in hoofde van de aannemer gedaan mag worden in een werfverslag.4 Het arrest van het hof van beroep te Luik van 26 februari 2016 oordeelde eveneens dat het vermelden van onvoorziene omstandigheden door de aannemer in het dagboek der werken of een werfverslag als melding volstaat.

Volgens het hof van beroep stelt deze vermelding de aannemer vrij van melding via een andere weg.5 Ook andere hoven en rechtbanken beschouwen het vermelden van deze onvoorziene omstandigheden in het dagboek der werken als een geldig geschrift.6 Het inschrijven van onvoorziene omstandigheden in het dagboek der werken voldoet aldus aan de bovenstaande formaliteiten en is slechts één manier naast anderen.

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde op 22 april 2008 dat het voormalige art.16 § 3 AAV, het huidige art. 38/14 ev. AUR, een principiële kennisgevingsplicht van de aannemer aan de aanbesteder bevat. Dit artikel verhindert volgens het hof niet dat partijen de wijze van kennisgeving onderling nader invullen en concretiseren. Art. 38/14 AUR bevat een minimale regeling die in het bestek verder kan worden aangevuld met bijkomende kennisgevingsverplichtingen. Indien de in het bestek opgenomen wijze van kennisgeving niet wordt nageleefd, loopt de aannemer het risico dat de kostprijs van de door hem uitgevoerde werken niet verhaald kan worden op de aanbesteder.7 De aanbesteder kan aldus in het bestek inschrijven dat onvoorziene omstandigheden in het dagboek der werken dienen te worden opgenomen, waarbij het van belang is dat deze verplichting wordt nagekomen.

1. Art. 38/14 ev. AUR.

2. A. DELVAUX, e.a., Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten, 2, Brussel,

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 2016, 838.

3. Art. 38/14 – art. 38/16 AUR.

4. Cass. 21 september 2007, T. Aann. 2008, 151.

5. Luik 26 februari 2016, T. Aann. 2016, 177.

6. Rb. Namen, 11 juni 2010, T. Aann. 2011, 296; Bergen 20 september 2013, JLMB 2014, 1875;

Cass. 29 maart 2013, Pas. 2013, 815.

7. Antwerpen 22 april 2008, NJW 2008, 740.

Auteur: Ellen Wouters

Bron: Dagboek der werken - https://www.politeia.be/nl/publicaties/222996-dagboek+der+werken

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten | Print + Digitaal met abonnement

Bestel