Menu

Waarom ons onderwijs volgend schooljaar nog digitaler moet

Alles wat kan digitaliseren, zal digitaliseren. En wat niet kan digitaliseren, zal zoveel mogelijk omkaderd worden door een digitale dienstverlening. Het is een trend die al geruime tijd aan de gang is. Digitalisering is een onontkoombaar proces.

02-07-2020 - door Tobe Baeyens

Onderwijsinstellingen houden zich vooral bezig met dienstverlening, en slechts heel beperkt met fysieke producten. Terwijl in ons dagelijkse leven de blend van fysiek en digitaal pijlsnel verschuift richting digitaal, veranderde er tot voor de Corona-crisis eigenlijk vrij weinig in het onderwijs. Studenten gingen nog steeds naar de les. De docent stond nog steeds vooraan.

Digitale technologie ondersteunde, maar fysiek bleef de basis.

Ook nu wordt in het onderwijs de informatieoverdracht nog steeds hoofdzakelijk gecoördineerd door de docent. De studenten kunnen zich niet laten leiden door hun gedachten, of door aanbevelingen op basis van hun netwerk, maar ze worden gestuurd door een stroom van informatie die grotendeels vastligt, namelijk gevangen informatie.

Maar: het onderwijs staat aan het begin van een digitale transformatie. De digitale technologie is beschikbaar, en steeds meer docenten zien er nu ook de meerwaarde van in. De digitale technologie biedt niet enkel kansen, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen.

Er zijn drie uitdagingen waar het onderwijs de komende jaren een antwoord op moet bieden:

1. We kunnen vandaag niet accuraat voorspellen welke jobs er in de toekomst zullen gecreëerd worden.

2. Een groter deel van de bevolking zal hoger opgeleid moeten zijn.

3. Iets kunnen wordt belangrijker dan iets kennen. De jobs die er in de toekomst zullen bijkomen, zullen meer creativiteit, inzicht, flexibiliteit en interactie vereisen.

Studenten zullen in staat moeten zijn om te kunnen samenwerken aan kortstondige projecten waarbij inzicht en creativiteit centraal staan. Die vaardigheden zullen dus ook in het onderwijs meer aan bod moeten komen.

Die uitdagingen in het onderwijs zijn trouwens niet nieuw. Al eeuwen wordt er door onderwijsdeskundigen nagedacht over manieren om het onderwijsproces te verbeteren. De huidige onderwijspraktijk is nog voor een groot stuk gebaseerd op het onderwijs van de 19de eeuw: studenten worden ingedeeld in leeftijdsgroepen, er wordt aan grote klasgroepen tegelijkertijd les gegeven, en de leerstof is gestandaardiseerd.

Technologie heeft de manier waarop jongeren leren grondig veranderd. Veel van hun aandacht wordt geabsorbeerd door digitale informatie. Via smartphones en computers staan ze 24 op 24 uur in verbinding met kennis en informatie. Via interactieve toepassingen kunnen ze actief een bijdrage leveren aan de digitale wereld, en kunnen ze zich profileren door informatie te creëren, te ordenen en te verbinden.

In het onderwijs neemt het belang van digitaal toe. Computers en smartphones maken nieuwe innovatieve werkvormen mogelijk. Er is een stijgende nadruk op onderwijs op maat. Elke student is verschillend. De leerling stuurt zijn eigen leerproces en leert op zijn manier. Het belang van projectwerk, zelfgestuurd leren en een continue assessment neemt toe. Mede dankzij digitale technologie wordt een nieuwe manier van onderwijs mogelijk.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Blended learning

Ook interessant

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel