Menu

Waarom een clean-desk policy invoeren niet gemakkelijk is

Nu steeds meer werknemers afwisselend opnieuw naar het werk gaan, zet de trend van de zogenaamde clean desk policy zich in veel organisaties verder door. De aanwezige collega's kunnen zich immers verspreiden over de kantoorruimte én poetsfirma's kunnen 's avonds alles netjes desinfecteren. Toch loopt het in veel organisaties niet zo vlot.

09-07-2020 - door Elke Wambacq, Filip Callewaert, Thomas De Spiegelaere, Anton Maes, Michaël Van Damme

De mens is een gewoontedier. Het is een van de meest gehoorde boutades bij het implementeren van een verandering in de werkorganisatie. Uiteraard leert de mens in de werkomgeving gedrag aan en eens verworven is het niet eenvoudig om dit gedrag weer af te leren. Herhaling van gedrag leidt tot gewoontes. Het is een feit dat gewoontes worden verankerd in de organisatiecultuur en zo worden doorgegeven aan nieuwkomers.

De mooiste, best ontworpen werkomgeving kan uitdraaien op een ramp, net zoals sommige abominabele werkomgevingen zeer succesvol blijken te zijn. Het succes van een werkomgeving hangt dus niet enkel af van de infrastructuur. Het gedrag van de gebruikers blijkt een cruciale component. Indien we een succesvolle werkomgeving willen creëren waarin kennisuitwisseling een spontane reflex is, dan zullen we dus ook op het gedrag van de gebruikers moeten inzetten.

Laten we even kijken naar een van de grote dooddoeners in de moderne werkomgeving: het invoeren van een cleandesk-policy. Zeker in Corona-tijden een interessante piste.

Veel organisaties dromen van een opgeruimde werkomgeving met lege bureaus die de professionaliteit en de efficiëntie van de organisatie ondersteunt. Men botst echter al snel op een muur van weerstand bij de gebruikers, want het opruimen van bureaus behoort bij heel wat organisaties helemaal niet tot de bedrijfscultuur. Opruimgedrag in de kantooromgeving wordt niet gezien als belangrijk - terwijl deze organisaties dikwijls pronken met hun behaalde kwaliteitslabels. Sommige werknemers zweren bij een gezonde chaos op het bureaublad om de creativiteit aan te zwengelen.

Opruimen, bijna niemand doet het graag, te beginnen bij een CEO die alle belangrijke documenten gewoon op stapeltjes op zijn bureau bewaart: an empty desk an empty mind. Hij zal geen gelegenheid laten passeren om te verklaren dat het voor hem persoonlijk onmogelijk is om zijn bureau op te ruimen. Daarbij komt nog dat er in de organisatie nooit afspraken werden gemaakt rond het opruimen van het persoonlijke bureau (proces). Er bestaan geen richtlijnen rond het bewaren van documentatie of het afdrukken van vergaderverslagen.

Uit het voorgaande voorbeeld blijkt duidelijk dat we meer zullen moeten doen dan een structurele maatregel afkondigen om dit gedrag in de werkomgeving te veranderen. Gedrag bijsturen in de werkomgeving is niet eenvoudig en vraagt vooral participatie van de gebruikers. De implementatie van een nieuwe vorm van werken vraagt om een specifiek begeleidingstraject waarbij de gebruikers worden betrokken bij het opmaken van een aantal gedragsafspraken over het gebruik van de werkomgeving.

Het aspect kennisontwikkeling kan aan bod komen in dit traject. Het is zeer nuttig om samen met de gebruikers een duidelijk kader te ontwikkelen waarbinnen we het specifieke gedrag bepalen en omschrijven dat binnen een nieuwe manier van samenwerken verwacht wordt.

Meer informatie? Check onze publicatie Maak plaats voor kenniswerk 

Ook interessant

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor (diensten) lokale economie

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor (diensten) integrale veiligheid (preventie & handhaving)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor (diensten) lokaal mondiaal beleid

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor toerisme

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel

Personeel

Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 2de editie

Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Intervisie

Stef Herman

Bestel

Personeel

Vakantiewetgeving in lokale besturen - 3de ed

Dirk Neefs

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Ik word politie-inspecteur | 5de editie

Bestel

Personeel

De pensioenproblematiek in lokale besturen - 3de ed

Marijke De Lange

Bestel

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel

Personeel

Black Belt - Lean in zorg en welzijn

Hans Crampe
Luc De Muynck

Bestel

Personeel, Zorg & welzijn

Aanwezigheidsbeleid in de woonzorg

Tine Vanderwee
Joke Vandewalle

Bestel

Personeel

Gezichten spreken

Heidi Declercq
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Vergadertechnieken - Vergaderen is (geen) kinderspel

Jos Huypens
Joke Renneboog

Bestel

Personeel

Oog voor kwaliteit

Jeroen Blijsie
Paul Carpentier
Hans Crampe
Chris De Rijdt
Hilde Hautekees
Annemie Simkens

Bestel

Bestuur & organisatie, Personeel

Instrumentenmap kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Praktisch aan de slag in lokale dienstencentra

Ruud Bourmanne
Inge Soens

Bestel

Personeel

Risicomanagement

Guy Eeckhout

Bestel

Personeel

Veerkrachtig sturen, productief samenwerken

Chris Aertsen
Leen Van Lindt
Annick Vanhove
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor verbetermanagement (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor risicomanagement (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met processen (5 ex.)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Werkboek voor managementteams (pakket van 5)

Ruud Bourmanne
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met doelstellingen (5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor monitoring (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - Specifieke leidraad voor het werken met projecten (5 ex.)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Werkmap Doelmatig werken met ons team

Bestel

Personeel

Projectmatig werken in lokale besturen

Katlijn Perneel
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Het nieuwe werken en leren: duurzaam inzetten van medewerkers

Luc De Schryver
Mieck Vos
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Toolkit Vergadertechnieken

Vonk

Bestel

Personeel

Competenties in kaart

Bestel

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel

Personeel

Werken met managementteams

Mieck Vos
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Competentiemanagement - Mens en organisatie in beweging

Ann Anthierens
Annemie Celis
Kris Dehamers
Brigitte Denolf
Nele Hermie
Catherine Ruys
Lieve Van Durme

Bestel

Personeel

Netwerking en organisatieontwikkeling

Theo Wijnen
Nick Thijs
Steven Van Roosbroek

Bestel

Personeel

Coachend leiderschap (5de ed.)

Theo Wijnen

Bestel

Personeel

De A3 methodiek

Henk Doeleman

Bestel

Personeel, Zorg & welzijn

HR in de zorg

Michel Van der Borght

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek Assistentiewoningen (pakket van 5)

Ruud Bourmanne
Luk Remans

Bestel

Personeel

Het vakbondsstatuut in de publieke sector

Alexander Lucas

Bestel

Personeel

Het stakingsbevel

Jo Van Lommel

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek (duurzaam) aankopen (A-scan) (pak van5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie algemeen werkboek (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek OCWM's (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek financieel management (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Personeel & Organisatie

Karen Saerens
Jan Creten

Bestel

Personeel

Toolkit Personeelsselectie

Vonk

Bestel

Personeel

Bemiddeling voor leidinggevenden

Silvia Prins

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek ICT (pakket van 5)

Ruud Bourmanne
Herman Callens
Heidi Kestens

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek HRM (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Welzijn op het werk

Jan Van Peteghem
David Verwimp
Hilde De Man
Guy Vanhoorde
Geert De Smet
Kris Beerland

Bestel

Personeel

Bouwstenen voor vorming en opleiding van niveau E en D

An Bistmans
Peter Neirynck

Bestel

Personeel

Passie komt voor de winst

Luc Ardies

Bestel

Zorg & welzijn

Professioneel omgaan met risico's

Eveline Ankaert
Katrien Herbots

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek Dienstencentra

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek DGAT

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

ZEVENMIJLSLAARZEN VOOR DE OVERHEIDSMANAGER

Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek DVC (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor uw persoonlijk functioneren

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor teams

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie - specifiek werkboek voor hulpverleningszones

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Personeelscodex van de lokale besturen

Marijke De Lange
Katleen Janssens
Anne-Marie Vastesaeger

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek WZC (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek Sociale diensten (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek interne communicatie (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie specifiek werkboek steden/gemeenten (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Handboek werken met vrijwilligers

VSDC

Bestel

Personeel

Verbeteren door zelfevaluatie Specifiek werkboek externe communicatie (pakket van 5)

Ruud Bourmanne

Bestel

Personeel

Weg met het keurslijf, integriteit bevrijdt!

Annemie Breëns
Bart De Bie
Kathleen Lambrechts
Kristien Verbraeken
Gert Verhaert
Roel Verhaert

Bestel

Personeel

Professionele Vaardigheden organisatieontwikkeling

Bestel

Personeel

Professionele vaardigheden leiderschapsontwikkeling

Bestel

Personeel

Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen

Jens Mortier

Bestel