Menu

Vermijd onbetaalde schoolfacturen: communiceer over gratis materiaal

September is voor veel gezinnen een dure maand. Boeken en schoolgerief, het inschrijvingsgeld voor de hogeschool, een bus- of treinabonnement, lidgeld voor sportclubs en jeugdverenigingen. Zes op de tien gezinnen met kinderen maken zich zorgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overgrote meerderheid van directeurs wordt geconfronteerd met onbetaalde schoolfacturen.

02-09-2020 - door vzw SOS Schulden op School

De meeste scholen ervaren dit als een groot probleem, maar slagen er niet altijd in een passend antwoord te bieden. Dat vertaalt zich ook in een groeiend aantal scholen dat een beroep doet op incassobureaus.

Het is dus dringend tijd om werk te maken van een bewust schoolkostenbeleid. We zetten daarbij in de eerste plaats in op een preventief kostenbeleid op school: voorkomen dat schulden oplopen en sensibilisering van het schoolteam rond uitsluitingsmechanismen van armoede. Onze publicatie Omgaan met schulden op school biedt scholen concrete handvaten om te werken aan een kostenbeheersend en kostenbewust schoolbeleid.

Gratis materiaal aanbieden

Veel directies zijn al goed vertrouwd met de maximumfacturen. Maar daarnaast moeten scholen in principe ook alle materialen die nodig zijn om de eindtermen in het basisonderwijs te halen, gratis ter beschikking stellen. De scholen hebben hiervoor, bij de invoering van het systeem, extra werkingsmiddelen gekregen.

Ondanks die regeling blijkt uit recent onderzoek dat liefst 44% van de ouders aangeeft dat ze materiaal aankopen dat in principe kosteloos zou moeten zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over boeken, agenda’s en rekenmachines. In totaal voor gemiddeld 62 euro. Een en ander is te wijten aan het feit dat te weinig ouders deze regeling kennen. We adviseren scholen dan ook hier veel actiever over te communiceren.

De lijst van de gratis materialen ligt vast en kan je hier checken. Geen enkele basisschool kan kosten doorrekenen aan ouders voor zaken die in de lijst staan. Dat betekent ook dat de school geen waarborg kan vragen voor het materiaal. De school vervangt het versleten materiaal op eigen kosten.

Meer informatie? Check onze publicatie Omgaan met schulden op school

Ook interessant

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel