Menu

10 pijlers voor een goede leerlingenevaluatie

Op verschillende tijdstippen doorheen het jaar evalueer je leerlingen om hun vorderingen te beoordelen. Sta je er soms bij stil op welke manieren je je leerlingen evalueert? Vraag je je af of deze manieren ook de meest geschikte zijn? Denk je na over de impact die je evaluatie op je leerlingen heeft? Wij geven 10 tips.

02-09-2020 - door Kathleen Harre, Jan Vanhoof, Lieve Smeyers

Je besteedt tijdens het schooljaar veel tijd aan allerlei evaluatieactiviteiten. Als je die op een effectieve wijze uitvoert, kun je de leervorderingen van leerlingen goed beoordelen. Daarnaast kun je dan ook beslissingen nemen die gebaseerd zijn op juiste informatie. Aandacht hebben voor de kwaliteit van je leerlingenevaluatie komt dus je leerlingen ten goede. Hier zijn 10 pijlers waar je op kan letten. Ze dragen bij tot een kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie. 

1. Geïntegreerde evaluatie

Je stemt de leerdoelen, het lesgeven en je evaluatie op elkaar af.

2. Transparantie

Je maakt aan de leerlingen duidelijk wat je evalueert, hoe je evalueert en welke beoordelingscriteria je gebruikt.

3. Reproduceerbaarheid

Je zorgt dat evaluatieresultaten niet worden beïnvloed door toevalligheden en storende factoren.

4. Representativiteit

Je ontwerpt een evaluatietaak die de competenties die je wil beoordelen goed weerspiegelt.

5. Eerlijkheid

Je zorgt ervoor dat je evaluatie fair is voor alle leerlingen.

6. Betrokkenheid

Je laat leerlingen mee participeren in het evaluatieproces.

7. Authenticiteit

Je gaat in de evaluatietaak uit van levensechte, reële situaties.

8. Cognitieve complexiteit

Je daagt de leerlingen uit om in de evaluatietaak hogere cognitieve vaardigheden toe te passen.

9. Verantwoording

Je rechtvaardigt je beoordeling van de evaluatietaak.

10. Impact

Je houdt rekening met de invloed die je evaluatie heeft op het leergedrag van je leerlingen en op je eigen onderwijspraktijk.

De publicatie Evaluatiepraktijk op school helpt je om de goede en minder goede eigenschappen van je leerlingenevaluatie in kaart te brengen. Het boek ondersteunt je bij het uitbouwen van een kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie. 

Ook interessant

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel