Menu

Waarom verschilt de boekhouding van openbare besturen en ondernemingen?

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de boekhouding voor de lokale en provinciale besturen en de Belgische ondernemingsboekhouding. We zetten de belangrijkste redenen daarvoor even op een rijtje.

24-09-2020 - door Jan Leroy

1. Een van de oorzaken voor de verschillende aanpak is de specifieke overheidscontext waarbinnen lokale en provinciale besturen opereren. Zo is er bijvoorbeeld geen aandeelhoudersstructuur en spreekt men dus niet van ‘kapitaal’ in de vennootschapsrechtelijke zin van het woord maar van het nettoactief. Er is ook geen winstoogmerk, een beperkte invloed van de fiscaliteit en er zijn een aantal specifieke overheidstransacties zoals belastingen, boetes, subsidies, geldstransferten.

2. Ook is er rekening gehouden met de wens om de boekhouding zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de internationale verplichtingen (Europees Stelsel van de Nationale Rekeningen, ESR) en internationale boekhoudstandaarden (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). Deze verschilpunten uiten zich onder meer op het vlak van:

  • De definiëring van het begrip jaarrekening;
  • De standaardschema’s die men gebruikt en hun structuur;
  • De gehanteerde terminologie;
  • De van toepassing zijnde waarderingsregels;
  • De inhoud, rubricering en boekhoudkundige verwerking van bepaalde activa, passiva, kosten en opbrengsten.

3. Er is ook het feit dat er naast de algemene boekhouding bij de lokale en provinciale besturen ook sprake is van een budgettaire boekhouding, waarin het gebruik van de in de begroting ingeschreven kredieten wordt opgevolgd. Deze twee types boekhoudingen vormen één geïntegreerd systeem waarbij elke registratie (aanrekening) in principe automatisch gelijktijdig ingschreven wordt in het budgettair dagboek van de aanrekeningen en in het desbetreffende dagboek of hulpdagboek van de algemene boekhouding.

Hierdoor moet men voor de boekhoudkundige verwerking van bepaalde verrichtingen in de algemene boekhouding soms rekening houden met financiële stromen die in de budgettaire boekhouding moeten worden geregistreerd (bijvoorbeeld de opdeling van de investeringssubsidies en -schenkingen in investeringssubsidies en -schenkingen met vordering op korte termijn en investeringssubsidies en -schenkingen met vordering op lange termijn). Ook ondernemingen werken met budgetten, maar ze bepalen zelf de mate waarin die autoriserend zijn en hoe ze die willen opvolgen.

Wilt u concreter weten wat de belangrijkste verschilpunten of afwijkingen zijn? Check dan eens onze publicatie Lokaal financieel management.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2020

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair werken aan de toekomst

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel